Henkilökohtainen apu matkalla

Matkustamisella voidaan tarkoittaa kiireisiä työmatkoja tai hermoja lepuuttavia lomamatkoja, mutta yhtä kaikki, henkilökohtaista apua tarvitaan tietysti myös matkustaessa.

Läheisistä ihmissuhteista tiedämme, että matkustaminen voi joko liimata tai kriisiyttää ihmissuhdetta, ja tietyllä tavalla samat mahdollisuudet ovat myös työsuhteessa. Kun työn ja työsuhteen tavanomaiset olosuhteet muuttuvat merkittävästi ympäristön ja toiminnan muutoksen myötä, se voi joko innostaa tai turhauttaa työntekijää ja työnantajaa. Tärkeää on muistaa, että lomamatkallakin työntekijä on töissä ja työnantaja on työnantaja myös lomalla.

Keltaisella taustalla tummanharmaa matkalaukku, jonka ympärillä on aurinkolomalla tarvittavia esineitä, kuten aurinkolasit, räpylät ja kamera.

Rastitetaan paperilla olevasta listasta punaisella korostuskynällä

1. Tee alustava matkasuunnitelma 

 • Millaiselle matkalle lähdet? Karkeasti sanottuna, mitä pidemmälle ja mitä pidemmäksi aikaa lähdet, sitä enemmän matkassa on suunnittelemista. Mitoita matka omien resurssiesi ja kokemuksesi mukaan. On hyvä olla valmiiksi avustajan kanssa mietittynä yhteiset mielikuvat siitä, millainen matka tulee olemaan.
 • Henkilökohtaisen avun määrä: ovatko olosuhteet sellaiset, että tarvitset matkan aikana tavallista arkeasi enemmän henkilökohtaista apua?
 • Esteettömyys: ovatko kohteet ja tilat esteettömiä? Tarvitaanko apuvälineitä? Huomioi myös se, että esteettömyyden standardit ovat erilaiset eri maissa.
 • Kielitaito: jos matkustat ulkomaille, niin millä kielellä kohteessa pärjää? Onko myös henkilökohtaisella avustajalla riittävä kielitaito? Tietyt sanat on hyvä tarkistaa tarvittavalla kielellä etukäteen: esimerkiksi apuvälineiden nimet ja niiden tärkeimmät osat.
 • Muutoksiin varautuminen: matkustaessa on syytä varautua äkillisiinkin muutoksiin, myöhästymisiin ja peruuntumiseen sekä säätiloista johtuviin suunnitelmien muutoksiin. Joustoa voidaan tarvita sekä työnantajalta että työntekijältä. On tarpeen myös miettiä etukäteen, miten toimitaan, jos avustaja sairastuu matkan aikana.
 • Pelisäännöt: mitä kaikkea työnantaja maksaa matkalla? Kuka säilyttää kuitit ja miten?
  Joskus avustajalla on myös vapaa-aikaa matkan aikana. Vapaa-ajasta ja siihen liittyvistä käytännöistä on tarpeen sopia jo ennen matkaa.

2. Hae hyvinvointialueen vammaispalveluista lisätunteja ajoissa, jos niille on tarvetta

 • Joskus olosuhteet matkustaessa aiheuttavat sen, että matkalle lähtijä tarvitsee henkilökohtaista apua enemmän kuin mitä hän omassa arjessaan tarvitsisi.

3. Hae hyvinvointialueen vammaispalveluista myös muut korvaukset

 • Hae hyvissä ajoin korvaukset myös muihin henkilökohtaisesta avustajasta aiheutuviin kustannuksiin, kuten matkalippuihin ja majoituskuluihin.

4. Suunnittele työajat koko avustajatiimille

 • Lähtökohtana matkalle lähtevän työntekijän valinnassa on työntekijöiden tasapuolinen kohtelu, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua.
 • Heta-liiton jäsenet voivat sopia työaikajoustoista matkojen ajalle. Sopimisen edellytykset kannattaa tarkistaa aina etukäteen!
 • Työnantajan kannattaa selvittää, onko muiden työntekijöiden työaika järjestettävissä vuosiloman avulla. Joskus mahdollista voi olla myös, että työntekijä tekee enemmän tunteja esimerkiksi matkan jälkeen, kun matkalla ollut työntekijä pitää tasausvapaita.
 • Työntekijä voidaan joutua myös lomauttamaan tilapäisesti, jos työnantajalla ei ole normaaleja edellytyksiä tarjota työtä matkan vuoksi.

5. Perehdytä avustajasiPiirretty kartta, johon on kiinnitetty nasta.

 • Myös matkalla työntekijä on töissä ja työnantaja puolestaan on lomallakin työnantaja.
 • Perehdytä työntekijä matkan aikaisiin työtehtäviin erityisesti, jos ne poikkeavat työsuhteenne tavanomaisista työtehtävistä.
 • Huomioi myös työsuojelu ja muista: työnantaja on aina vastuussa työsuojelusta. Matkalla esim. poikkeuksellinen työaikajärjestely voi olla kuormitustekijä, johon on syytä varautua jo ennen matkaa.
 • Perehdytyksessä on hyvä käsitellä myös erilaisten tilanteiden herättämiä fiiliksiä. Matkustaminen tyypillisesti liimaa tai kriisiyttää ihmissuhteita – niin myös työsuhteita! Keskustelkaa keinoista ylläpitää hyvää työilmapiiriä ja työkaluista ratkaista mahdollisia ristiriitatilanteita. Monesti ristiriitatilanteet tai mielenpahoittamiset eivät kasva kohtuuttoman suuriksi, jos niiden mahdollisuudesta keskustellaan etukäteen. Näin kumpikin tietää, että pieni ryppy työsuhteessa on aina suoristettavissa.

Kaipaatko lisätietoa tai apua? HetaHelp-neuvontapalvelussamme autetaan myös kysymyksissä, jotka liittyvät henkilökohtaiseen apuun matkan aikana. Ota yhteyttä!

Henkilökohtaisen avun tarpeen ei tule estää sinua elämästä oman näköistä elämääsi! Siihen voi kuulua juhannuksen vietto naapurikunnassa, ruskamatka Lapissa, laivamatka naapurimaahan tai aurinkoloma Välimeren rannalla.Oranssi ja sininen piirretty matkalaukku, joihin on liimattu matkakohteista kertovia tarroja.

Valitettavasti meillä on käsissämme aihe, jonka toteutuminen ja käytännöntoteutus vaihtelee alueittain. Toisaalta myös matkustaminen itsessään käsittää hyvin laajalla skaalalla erilaisia reissuja lähiseudun päivämatkoista pidempiin kaukomatkoihin. Näin ollen joka tilanteessa täysin vedenpitäviä rautalankaohjeita on vaikea tehdä, mutta näillä yleispätevillä neuvoilla pääsette kuitenkin alkuun.


1. Olenko oikeasti oikeutettu matkustamaan? Tietysti olet!

Henkilökohtaisen avun tarve ei saa estää sinua elämästä oman näköistä elämääsi. Vammaispalvelu lähtökohtaisesti korvaa avustajasta aiheutuvat kustannukset myös silloin, kun kyse on matkustamisesta.


2. Varaanko siis lentolipun ja majoituksen myös avustajalleni? Kyllä!

Suosittelemme hakemaan henkilökohtaisesta avustajasta matkalla aiheutuvia korvauksia vammaispalveluista jo etukäteen – siis hyvissä ajoin ennen matkaa! Näin parhaalla mahdollisella todennäköisyydellä vältyt siltä, että joutuisit itse maksamaan esim. avustajan lentolipun ja majoituksen.

Valitettavasti käytännöt eivät ole täysin yhteneväiset alueiden välillä: joillain alueilla tehdään päätös vasta, kun ovat nähneet laskun tai jopa kuitin kustannuksista, joillain alueilla voidaan tehdä päätös pelkkään haettuun summaan perustuen.

Hyvinvointialueen käytäntö ei saa olla sellainen, että matkustaminen on mahdollista vain, jos työnantaja vastaa kuluista ensin itse. Kehotamme kuitenkin joka tapauksessa toimittamaan hakemuksen hyvinvointialueelle niin varhaisessa vaiheessa kuin suinkin on mahdollista.


3. Entä avustajan ruokailut? Riippuu tilanteesta.

Työehtosopimuksen mukaan yli yön kestävällä matkalla, joka jatkuu vähintään klo 9.00 saakka, on työnantaja velvollinen järjestämään työntekijälle aamiaisen. Työntekijällä on lisäksi oikeus joko työnantajan järjestämiin aterioihin tai ateriakorvaukseen lounas- ja päivällisajoilta. Jos työntekijä voi valmistaa ruokansa kotimaan matkalla (esim. kesämökillä), ei oikeutta ateriakorvaukseen tai työnantajan järjestämiin aterioihin ole.

Ulkomailla työntekijällä on oltava mahdollisuus löytää itselleen kohdemaan hintatasoon nähden kohtuuhintainen paikka aterioida tai hankkia tarvikkeet aterian valmistamiseksi, jos aterian valmistus on majoittumispaikan puitteissa mahdollista. Jos tämä ei toteudu, vastaa työnantaja aterian kustannuksista, ja hän voi hakea niihin hyvinvointialueen korvausta. Eli jos avustajan kanssa lähdetään ulkomailla esimerkiksi luksusristeilylle, jolta saa vain hintavaa ravintolaruokaa, tulee työnantajan järjestää avustajan ruokailut.

Jos kyse on työnantajan järjestämistä tai matkaan sisältyvistä aterioista, hyvinvointialueen tulee korvata kohtuulliset ja välttämättömät kulut työnantajalle. Jos työntekijä on oikeutettu ateriakorvaukseen, voidaan ateriakorvaukseen hakea hyvinvointialueen korvausta ja ateriakorvaukset maksetaan usein suoraan työntekijälle.

Halutessasi voit hyödyntää Hetan ateriakorvauslaskua ja -lomaketta.


4. Tarvitsen matkan aikana enemmän henkilökohtaista apua kuin kotona, mitä teen? Hae lisätunteja ajoissa.

On hyvinkin mahdollista, että matkan aikana tarvitsee henkilökohtaista apua tavallista enemmän. Jos näin on, kannattaa lisätunteja hakea vammaispalveluista hyvissä ajoin ennen matkaa. Hakemukseen kannattaa tehdä alustava työvuorosuunnitelma, josta käy ilmi, minkä verran tarvitset lisätunteja. Painotamme kuitenkin, että kyse on työvuorosuunnitelmasta eikä näistä työvuoroista kannata sopia työntekijän kanssa ennen kuin on saanut hyvinvointialueeltasi päätöksen.

Vammaispalvelulaki mahdollistaa henkilökohtaisen avun käytön koti- ja ulkomaanmatkoilla. Lain kirjaus siitä, mitä kuluja korvataan ja miten, ei ole kovin yksiselitteinen, minkä vuoksi hyvinvointialueilla on toisistaan poikkeavia käytäntöjä. Kävimme Tuusulassa kysymässä vammaissosiaalityön ja -ohjauksen esimieheltä Sari Juhilalta heidän käytännöistä.


Onko henkilökohtaisen avun käyttöä koti- ja ulkomaanmatkoilla rajoitettu jollakin tavalla?

Henkilökohtaista apua voi tietysti saada koti- ja ulkomaanmatkoille. Ei ole olemassa tarkkoja rajoitteita sille, kuinka usein ja kuinka pitkäksi aikaa henkilökohtaista apua voi esimerkiksi ulkomaanmatkalle saada. Ulkomaanmatkoissa pitää huomioida kuitenkin kohtuullisuus eli pitää pohtia sitä, millä tavalla, kuinka usein ja kuinka pitkäksi aikaa ihmiset tavanomaisesti matkustavat. Tiedämme kuitenkin, että ihmisillä on hyvin erilaisia tapoja ja mahdollisuuksia matkustaa, joten on hyvin vaikea sanoa, millainen matkustaminen on niin sanotusti normaalia. Itse oman työurani aikana en kuitenkaan ole joutunut rajoittamaan henkilökohtaisen avun käyttöä matkoilla, joten hyvin kohtuullisesti henkilökohtaisen avun käyttäjät näitä hakevat.”


Mitä kaikkea henkilökohtaisen avustajan palkan lisäksi voidaan korvata?

”Matkoja on tietysti paljon erilaisia, mutta jos tämän jotenkin kiteyttää, niin matkakulut ja kohtuulliset majoituskustannukset. Matkakulut tarkoittavat tietysti sitä kulkuvälinettä, jota kulloinkin käytetään, sekä siihen liittyviä muita kuluja. Esimerkiksi aina pelkkä lentolippu ei sisällä matkatavaroita ruumaan, mutta on ihan ymmärrettävää, että jos matkalle lähdetään lentokoneella, niin myös matkatavaroita tarvitaan.”


Milloin korvaukset pitää hakea – ennen vai jälkeen matkan?

”Ei ole olemassa mitään tarkkaa sääntöä, mutta mitä varhaisemmassa vaiheessa korvauksia voi hakea, niin tietysti sitä parempi. Jos henkilökohtaisen avun käyttäjä haluaa saada varmuuden ennen matkaa, että haettavat korvaukset ovat sellaiset, että ne varmasti korvataan, niin silloin täytyy tietysti olla hyvissä ajoin liikkeellä.

On ihan tapauskohtaisesti sovittavissa, maksammeko suoraan esim. lentoyhtiöltä tulevan laskun vai maksaako henkilökohtaisen avun käyttäjä sen ensin itse, jolloin me maksamme korvauksen asiakkaalle.”

Sanna Kalmari ylläpitää suosittua Palmuasema-verkkosivustoa, joka on esteettömän matkailun tietolähde ja blogi. Kysyimme Sannalta kokemuksia matkustamisesta henkilökohtaisen avustajan kanssa.

Palmuasema-blogin kirjoittaja Sanna Kalmari istuu sähköpyörätuolissa laiturilla turkoosin meren äärellä.
Sanna Kalmari kirjoittaa suosittua Palmuasema-blogia: www.palmuasema.fi (Kuva: Sanna Kalmarin kotialbumi)

1. Millaista matkustaminen on henkilökohtaisen avustajan kanssa?

“Omalla kohdallani matkoilla olo poikkeaa aika paljonkin arjesta avustajan kanssa. Matkoilla ollaan paljon intensiivisemmin tekemisissä, asutaan samassa hotellihuoneessa, ollaan usein pitkiäkin aikoja yhdessä ja koetaan samoja elämyksiä. Minulle on tärkeää, että tulen matkalla olevan avustajan kanssa hyvin toimeen, sillä hän on myös matkakumppanini.

Yleensä minulla on mukana yksi avustaja, mutta pidemmillä matkoilla kaksi. Tällöin on tärkeää, että avustajat tulevat myös keskenään toimeen ja kolmikkomme on balanssissa. Lomamatkoilla avustajani rooli on kaverillisempi kuin työmatkoillani tai arjessani. Silläkin on vaikutusta, olenko matkassa kaksin avustajan kanssa vai onko mukana muita.

Työnantajana on tärkeä muistaa, että matka on myös avustajalle normaalista poikkeava tilanne, jossa hän on pitkän ajan töissä, poissa kotoa ja kokemassa uusia asioita. Tällöin korostuu se, että eteen tulevista tilanteista ja tunteista pystytään avoimesti puhumaan. Minun matkat ovat aina meidän yhteinen juttu, vaikka minä olenkin se, joka kaiken suunnittelen ja jonka ehdoilla ensisijaisesti mennään.”


2. Miten valitset matkalle lähtevän henkilökohtaisen avustajan?

“Saan paljon tarjouksia innokkailta työntekijöiltä, jotka eivät muuten ole olleet avustajinani. Monet näkevät avustajani työn väylänä maailmalle, vaikka todellisuudessa avustajan työ on matkoillakin ensisijaisesti jotain ihan muuta. Matkoilla avustaminen vaatii avustajalta tietynlaista kestävyyttä, sitkeyttä ja joustavuutta, toki myös halua matkustaa.

Matkoilla mukanani olevat avustajat ovat yleensä olleet minulla töissä jo pidempään, molemminpuolinen luottamus on vahva ja tiedän, että avustaja pystyy mukautumaan eri rooleihin, eikä työsuhde vaarannu matkojen aikaisesta kaverillisemmastakaan roolista. Edellytän, että matkoilleni lähtevät avustajat ovat matkustaneet myös vapaa-ajallaan, jolloin matkustaminen itsessään ei ole vierasta ja pelottavaa. Minulla on arjessa useita upeita avustajia, joista monet ovat halukkaita tekemään töitä myös matkoilla. Lisäksi osa entisistä, oman alansa töihin siirtyneistä avustajistani, ovat edelleen käytettävissä matka-avustajina. Valitsen mukaan lähtevän avustajan aina tilanteen ja matkan mukaan. Pidemmät matkat sovitaan aina todella hyvissä ajoin, jolloin avustajalla jää aikaa järjestää omassa elämässä asiat niin, että matkalle lähtö on mahdollista. Toistaiseksi avustajan löytäminen on ollut aina helppoa.”


3. Miten perehdytät henkilökohtaisen avustajan matkustamiseen ja matkan aikaisiin työtehtäviin?

“Uuden avustajan kanssa teemme aina ensin yhden lyhyemmän, esimerkiksi viikonlopun mittaisen reissun Suomessa tai vaikkapa Tukholman risteilyllä, jolloin avustaminen matkaolosuhteissa tulee tutuksi ja molemmat voivat arvioida onko yhdessä reissaaminen hyvä juttu.

Pyrin aina ennen matkaa kertomaan mahdollisimman paljon kohteesta, olosuhteista ja matkan ohjelmasta, mikäli matkan ohjelma on ennalta suunniteltu, kuten esimerkiksi työmatkoillani usein on. Myös rooleista keskusteleminen on tärkeää, vaikkakin ainakin itselleni usein vaikeinta. Tärkeää on keskustella etukäteen myös työajoista ja esimerkiksi avustajan tauoista ja niiden aikatauluttamisesta. Jos emme ole ennen olleet yhdessä matkoilla, kerron mitä esimerkiksi lentokentällä tapahtuu ja saatamme esimerkiksi pakata sähköpyörätuolini lentokonetta varten harjoituksen vuoksi kerran jo kotonani, jotta avustaja ei etukäteen jännittäisi uusia asioita.

Matkoilla tulee kuitenkin aina eteen myös yllättäviä tilanteita, joissa avustajalta tarvitaan ennen kaikkea rauhallisuutta ja luottoa siihen, että ensisijaisesti minä olen se, joka ratkaisen haastavat tilanteet.”


4. Miten ristiriitatilanteista selviää matkan aikana?

“Myös ristiriitoja on ehtinyt tulla vastaan. Ne ovat liittyneet usein avustajan rooleihin ja siihen, etten ole keskustellut avustajan kanssa tarpeeksi hyvin etukäteen. Tai siihen, etten ole muistanut tarpeeksi huomioida avustajan jaksamista. Olen välillä unohtanut, että paljon kanssani matkustavat avustajatkin, joihin minulla on vahva luotto, tarvitsevat ohjeistuksia etenkin sellaisilla matkoilla, joiden ohjelma on intensiivinen ja saman matkan aikana on paljon erilaisia tilanteita ja siten myös erilaisia rooleja avustajalla. Nämä ovat usein itsellenikin raskaimpia matkoja ja molempien samanaikainen väsymys aiheuttaa helposti ristiriitatilanteita.

Tärkeää on, että ristiriitatilanteisiin tartutaan matkalla saman tien, puhutaan asiat täysin selviksi ja tehdään tarvittaessa heti tarvittavia, jaksamista edistäviä muutoksia. Tämä on ollut toimiva tapa.”

Palmuasema-blogin kirjoittaja Sanna Kalmarin ja hänen henkilökohtaisen avustajansa varjo palmujen alla.
Kuva: Sanna Kalmarin kotialbumi

5. Oletko joutunut kulttuurierojen vuoksi selittämään henkilökohtaisen avustajan roolia?

“Olen joutunut selittelemään paljon enemmän. Tosin tilanteesta riippuen joskus on helpompi olla selittelemättä. Me suomalaiset näytämme ulkomaalaisten silmissä usein hyvin samannäköisiltä ja minua ja avustajaani luullaan yleensä siskoksiksi. Lyhyissä kohtaamisissa on helpompi korjata, että olemme kavereita. Pidemmissä kohtaamisissa ja tilanteissa, joissa asialla on merkitystä, avaan asiaa tarkemmin, mutta avustajakonseptia ei monissa maissa tunneta, joten asia vaatii avaamista. Arvioin siis aina, onko tiedolla tilanteessa merkitystä vai ei.”


6. Onko Heta-liiton jäsenyydestä ollut jotakin hyötyä, kun olet käyttänyt henkilökohtaista apua matkoilla?

“Aivan valtavasti. Ilman Heta-liiton jäsenyyttä en pystyisi teettämään avustajalla matkoilla ympärivuorokautista työtä eli käytännössä en pystyisi matkustamaan. Joustavien työaikamahdollisuuksien lisäksi esimerkiksi ateriakorvaukset avustajalle ovat tärkeä Heta-liiton jäsenyyden tuoma asua.”


7. Onko sinulla toiveita Heta-liitolle? Mikä voisi tehdä henkilökohtaisen avun käytöstä matkalla helpompaa?

“On tärkeää, että Heta-liitto pitää aihetta esillä, ohjeistaa työnantajia näissä kysymyksissä ja luo painetta myös kunnille avustajien matkakulujen korvaamisen osalta. Avustajan oikeus päivärahoihin matkapäiviltä vahvistaisi avustajien asemaa ja matkatyön mielekkyyttä.”


8. Minne aiot matkustaa seuraavaksi?

“Lähden tammikuun lopussa matkanjohtajaksi Karibian risteilylle ja Miami Beachille. Vuonna 2019 on tulossa myös useampia matkoja Espanjaan, yksi Välimeren risteily sekä loppuvuodesta toivottavasti yksi vähän pidempi seikkailu.”

Palmuasema-blogin pitäjä Sanna Kalmari istuu sähköpyörätuolissa turkoosin meren rannalla, puun varjossa, ja katsoo merellepäin. Aurinko paistaa.
Kuva: Sanna Kalmarin kotialbumi

Ja vielä yhteenvetona…

“Avustajan kanssa matkustamisessa pitää huomioida monta asiaa sekä etukäteen että matkan aikana. Välillä se väsyttää ja joskus ärsyttääkin. Avustaja on kuitenkin mahdollistaja, jonka olemassa olon ansiosta pystyn toteuttamaan unelmiani ja kokemaan maailman ihmeitä. Siksi se on kaiken työn arvoista.”


Tutustu Sannan Palmuasemaan täällä!

Kannattaa tsekata ainakin kirjoitukset:
Avustaja matkalla mukana
Kuka korvaa avustajan matkakulut
Maksavatko veronmaksajat matkani ja muita viime aikojen kysymyksiä

Alla olevilla videoilla Hetan juristit vastaavat yleisimpiin kysymyksiin henkilökohtaisesta avusta matkan aikana.

Lisää lakimiesten vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin voit lukea UKK-palstaltamme!

Näiden sivustojen ja blogien kautta löydät lisätietoa henkilökohtaisesta avusta matkan aikana.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen Vammaispalvelujen käsikirja

Invalidiliiton nettisivusto

Palmuasema

Mahoton reissaaja