Lomakkeet

Tällä sivulla on työehtosopimukseen ja hetalaisten työsuhteisiin liittyviä lomakkeita.


Ilmoitus jäsenyydestä

Ilmoitus kunnan vammaispalveluun Heta-liiton jäsenyydestä (toimitetaan kunnan vammaispalveluun)
pdf – rtf


Kokemuslisälomake

Ilmoitus kunnan vammaispalveluun henkilökohtaisten avustajien kokemuslisistä (toimitetaan kunnan vammaispalveluun)
pdfrtf


Palkkaryhmäilmoitus

Ilmoitus kunnan vammaispalveluun henkilökohtaisen avustajan palkkaryhmästä (toimitetaan kunnan vammaispalveluun)
pdf – rtf


Ateriakorvaus

Heta-liittoon kuuluvan työnantajan henkilökohtaisen avustajan ateriakorvaus

Ateriakorvauslasku (työntekijä täyttää ja toimittaa työnantajalle)
pdfrtf

Ateriakorvauslomake (työnantaja täyttää ja toimittaa kunnan vammaispalveluun)
pdfrtf


Työvuoroluettelo

Henkilökohtaisen avustajan työvuoroluettelo
pdf – rtf