Lomakkeet

Tällä sivulla on työehtosopimukseen ja hetalaisten työsuhteisiin liittyviä lomakkeita.


Ilmoitus jäsenyydestä

Ilmoitus kunnan vammaispalveluun Heta-liiton jäsenyydestä (toimitetaan kunnan vammaispalveluun)

pdfrtf


Kokemuslisälomake

Ilmoitus kunnan vammaispalveluun henkilökohtaisten avustajien kokemuslisistä (toimitetaan kunnan vammaispalveluun)

Kokemuslisälomake (1.11.2021 alkaen)

pdf  –  rtf


Palkkaryhmäilmoitus

Palkkaryhmäilmoitus (1.7.2020 alkaen)
pdf – rtf


Ateriakorvaus

Heta-liittoon kuuluvan työnantajan henkilökohtaisen avustajan ateriakorvaus

Ateriakorvauslasku (työntekijä täyttää ja toimittaa työnantajalle)
pdf
rtf

Ateriakorvauslomake (työnantaja täyttää ja toimittaa kunnan vammaispalveluun)
pdfrtf


Työvuoroluettelo

Henkilökohtaisen avustajan työvuoroluettelo
pdf rtf


Vammaispalveluhakemus

Lomakkeella voi hakea omaisen toimimista henkilökohtaisena avustajana, ylityökorvausten maksamista tai palvelusetelin/ostopalvelun käyttämistä työnantajamallin ohella.
pdfrtf


Varoituksen antaminen

Tätä lomaketta voi käyttää pohjana, kun työntekijälle halutaan antaa varoitus kirjallisena.

pdf – rtf