Lomakkeet

Tällä sivulla on työehtosopimukseen ja hetalaisten työsuhteisiin liittyviä lomakkeita.


Ilmoitus kunnan vammaispalveluun Heta-Liiton jäsenyydestä (toimitetaan kunnan vammaispalveluun)
pdf – rtf


Ilmoitus kunnan vammaispalveluun henkilökohtaisten avustajien kokemuslisistä (toimitetaan kunnan vammaispalveluun)
pdf – rtf


Ilmoitus kunnan vammaispalveluun henkilökohtaisen avustajan palkkaryhmästä (toimitetaan kunnan vammaispalveluun)
pdf – rtf


Heta-Liittoon kuuluvan työnantajan henkilökohtaisen avustajan ateriakorvauslasku (toimitetaan kunnan vammaispalveluun)
pdf – rtf


Henkilökohtaisen avustajan työvuoroluettelo
pdf – rtf