Tietopankki

Henkilökohtaisten avustajien työnantajien tietopankista löydät neuvoja, ohjeita ja tukea työnantajana toimimiseen. Materiaaleista on varmasti hyötyä myös henkilökohtaisille avustajille ja esimerkiksi kuntien vammaispalveluiden neuvontaa ja ohjausta tekeville työntekijöille, joten tutustukaa ihmeessä kaikki sisältöön!

Mitä työnantajamalli tarkoittaa?

Henkilökohtainen apu on välttämätöntä toisen ihmisen antamaa apua. Se on tarkoitettu tilanteisiin, joissa vammainen tai sairas henkilö tarvitsee apua toistuvasti. Henkilökohtaiseen apuun on subjektiivinen oikeus, jos palvelun myöntämiskriteerit täyttyvät.

Kunnan vammaispalvelu voi järjestää henkilökohtaista apua erilaisilla järjestämistavoilla. Henkilökohtaisen avun työnantajamalli on yksi näistä järjestämistavoista. Työnantajamallissa avustettavalla itsellään on kaikki työnantajan vastuut ja velvollisuudet. Kunnan vammaispalvelu korvaa henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset sekä muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut.

Tietopankki-hanke

Hetassa käynnistyy vuoden 2018 aikana Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn rahoittama hanke, jolla tätä työnantajien tietopankkia kehitetään muun muassa lisäämällä uutta materiaalia ja vertaistuen mahdollisuuksia. Tulethan siis takaisin myöhemmin tänä vuonna!

Tällä hetkellä tietopankissa on Hetan aiemmin tuottamaa materiaalia, joka on tehty niin ikään STEAn rahoittamissa hankkeissa.