Vaikuttamistyö

Heta-liiton vaikuttamistoiminnan päätavoite on varmistaa, että henkilökohtaisen avun työnantajamalli toimii turvallisesti ja mahdollistaa jatkossakin vammaisten itsenäisen elämän toteutumisen. Vaikuttamistoiminta kohdistuu sekä yhteiskunnallisiin rakenteisiin että yleiseen asenneilmapiiriin.

  • Otamme osaa yhteiskunnalliseen, henkilökohtaista apua koskevaan keskusteluun.
  • Nostamme kampanjoillamme esiin, mitä kaikkea hyvää työnantajamalli tuo mukanaan, ja miten sitä tulisi kehittää.
  • Olemme mukana lainsäädännön kehittämisessä muun muassa antamalla lausuntoja mutta myös vaikuttamalla aktiivisesti suoraan ministeriöön, poliitikkoihin ja muihin valmisteluja tai päätöksiä tekeviin tahoihin.
  • Julkaisemme kannanottoja ajankohtaisista asioista sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden vammaisjärjestöjen kanssa.
  • Teemme tarvittaessa kanteluita, jotta epäkohtiin saadaan muutoksia.

Tavoitteenamme on varmistaa, että työnantajamalliin liittyvät epäkohdat korjataan ja työnantajamallia kehitetään. Tärkeä tavoite on myös lisätä tietoutta henkilökohtaisen avun työnantajamallista.

Näille sivuille on koottu valittuja paloja tekemästämme vaikuttamistyöstä viime vuosilta. Tärkeää vaikuttamistyötä on tehty myös aiemmin. Heta-liitto oli mm. merkittävä toimija Rammoissa Panttereissa 2000-luvun alussa. Pitkäjänteisen työn johdosta lainsäädäntöön kirjattiin henkilökohtainen apu subjektiivisena oikeutena vuonna 2009.

Ajankohtaista vaikuttamistyössä

Tällä hetkellä vaikuttamistyössämme painottuvat

  • vammaispalvelulainsäädännön uudistamiseen vaikuttaminen
  • hyvinvointialueiden hyviin käytäntöihin vaikuttaminen.