Vaikuttamistyö

Heta-Liiton vaikuttamistoiminnan päätavoite on varmistaa, että henkilökohtaisen avun työnantajamalli toimii turvallisesti ja se jatkossakin mahdollistaa henkilökohtaista apua käyttävien itsenäisen elämän toteutumisen. Heta-Liiton vaikuttamistoiminta kohdistuu sekä yhteiskunnallisiin rakenteisiin että yleiseen asenneilmapiiriin. Vaikuttamistyötä tehdään sekä yksin että yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.

  • Otamme osaa yhteiskunnalliseen, henkilökohtaista apua koskevaan keskusteluun.
  • Nostamme kampanjoillamme esiin, mitä kaikkea hyvää työnantajamalli tuo elämäämme ja miten sitä tulisi kehittää.
  • Olemme mukana lainsäädännön kehittämisessä muun muassa antamalla lausuntoja mutta myös vaikuttamalla aktiivisesti suoraan ministeriöön, poliitikkoihin ja muihin valmisteluja tai päätöksiä tekeviin tahoihin.
  • Julkaisemme kannanottoja ajankohtaisista asioista sekä yhdessä että yhteistyössä muiden vammaisjärjestöjen kanssa.
  • Teemme tarvittaessa kanteluita, jotta epäkohtiin saadaan muutoksia.

Kaiken tämän tavoitteena on varmistaa, että meidän vammaisten, henkilökohtaista apua tarvitsevien itsenäinen elämä on jatkossakin mahdollista työnantajamallin turvin ja että se käytännössä toimii turvallisesti. Tavoitteenamme on varmistaa, että pienetkin työnantajamalliin liittyvät epäkohdat korjataan ja työnantajamallia kehitetään. Vaikuttamistyön tärkeä tavoite on myös lisätä tietoutta henkilökohtaisen avun työnantajamallista ja siitä, millä tavoin ja millaisissa elämäntilanteissa se edesauttaa itsenäistä elämää.

Näille sivuille on koottu valittuja paloja tekemästämme vaikuttamistyöstä parilta viime vuodelta. Merkittävää vaikuttamistyötä on toki tehty myös aiemmin. Heta-Liitto oli mm. merkittävä toimija Rammoissa Panttereissa 2000-luvun alussa. Pitkäjänteisen työn johdosta lainsäädäntöön kirjattiin henkilökohtainen apu subjektiivisena oikeutena vuonna 2009. Pyrimme jatkossa tuomaan näille sivuille lisää tietoa myös vaikuttamistyön historiasta ja Heta-Liiton juurista.

Ajankohtaista

Tällä hetkellä vaikuttamistyössämme painottuvat

  • vammaislainsäädännön uudistamiseen vaikuttaminen, jotta työnantajamalliin liittyvät haasteet korjataan lainsäädännöllä
  • sote-uudistukseen ja muihin siihen liittyviin säännöksiin (mm. valinnanvapauslainsäädäntö) vaikuttaminen työnantajamallin tulevaisuuden turvaamiseksi
  • uuteen, henkilökohtaisten avustajien ammatilliseen koulutukseen vaikuttaminen, jotta koulutuksen sisällöissä otetaan huomioon työnantajamallin erityispiirteet