Henkilökohtaisen avun järjestämistavat

Heta-liiton tavoite on, että lainsäädännön tasolla turvataan henkilökohtaisen avun työnantajamallin saatavuus kaikissa kunnissa tai tulevissa maakunnissa. Tämän ohella on tärkeää kehittää myös muita henkilökohtaisen avun järjestämistapoja. Itsenäisen ja oman näköisen elämän on oltava mahdollista kaikilla henkilökohtaisen avun järjestämistavoilla.

Operaatio itsenäinen elämä 2017-

Operaatio itsenäinen elämä on valtakunnallisten vammaisjärjestöjen yhteinen kampanja. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta henkilökohtaisen avun työnantajamallista ja saada uuteen vammaislainsäädäntöön kirjaus, että henkilökohtaisen avun työnantajamallin tulee olla tarjolla kaikkialla Suomessa muiden järjestämistapojen rinnalla.

Seuraa kampanjaa ja osallistu sen tekemiseen Facebookissa:
www.facebook.com/itsenainenelama.

Avusteinen seksi ja henkilökohtainen apu

Vammaisten oikeus seksuaalisuuteen ja seksissä avustaminen ovat puhuttaneet viime vuosina sekä vammaisjärjestöissä että laajemmassakin keskustelussa. Yleisesti puhutaan avusteisesta seksistä, jolla tarkoitetaan seksin mahdollistamista henkilölle tai henkilöille, jotka eivät siihen muuten yksin tai keskenään pysty. Käytännön työtehtävinä tämä voi tarkoittaa monia asioita esimerkiksi rauhallisen tilan järjestämisestä vaikkapa välineiden ojentamiseen. Avustaja ei kuitenkaan missään tilanteessa ole seksin osapuoli, seksikumppani. Pidämme erittäin hyvänä asiana, että tästä tärkeästä asiasta käydään keskustelua. On kuitenkin tosiasia, että työsuhteen näkökulmasta avusteiseen seksiin liittyy Suomessa vielä useita selvittämättömiä asioita.

Julkaisimme ajatuksiamme avusteisesta seksistä henkilökohtaisen avun työnantajamallin näkökulmasta syksyllä 2017. Voit lukea koko kannanoton:
Kannanotto avusteiseen seksiin PDF
Kannanotto avusteiseen seksiin RTF

Kannanotto, tammikuu 2016: Lasten ja nuorten saatava henkilökohtaista apua

Heta-liitto esitti yhdessä Assistentti.infon, Honkalampi-säätiön ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kanssa kannanoton lasten ja nuorten henkilökohtaisesta avusta. Myös vammaisella lapsella ja nuorella on oikeus henkilökohtaiseen apuun! Kun henkilökohtaista apua järjestetään alaikäiselle, tulisi erityistä huomiota kiinnittää sopivan järjestämistavan valintaan.

Lue koko kannanotto tästä linkistä.

Kannanotto 18.5.2015: Henkilökohtaisen avun erilaiset järjestämistavat otettava käyttöön 18.5.2015

Heta-liitto julkaisi yhdessä Kynnys ry:n, Honkalampi-säätiön ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kanssa kannanoton henkilökohtaisen avun kehittämisen puolesta. Tärkeää on ottaa nykyistä kattavammin käyttöön avun erilaiset järjestämistavat ja selvittää aidosti asiakkaan mielipide.

Lue koko kannanotto tästä linkistä.