Ammatillinen koulutus

Henkilökohtainen avustaja on suojattu tutkintonimike. Tämä tarkoittaa, että ainoastaan koulutuksen käyneet voivat kertoa olevansa koulutukseltaan henkilökohtaisia avustajia. Avustajana voi kuitenkin työskennellä ilman koulutustakin, sillä henkilökohtaisen avustajan työhön ei ole muodollisia pätevyys- ja koulutusvaatimuksia. 

Henkilökohtaisena avustajana työskenteleminen ei siis edellytä tutkintoa. Tutkinnon käyminen voi kuitenkin tarjota hyödyllisiä työkaluja avustajana työskentelevälle. Avun sisältöön tai henkilökohtaisen avustajan työnantajan itsemääräämisoikeuteen koulutus ei vaikuta, vaan työnjohtovalta on aina työnantajalla.

Vammaisalan ammattitutkinto

1.8.2021 henkilökohtaisen avustajan tutkinto tulee siirtymään puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta osaksi vammaisalan ammattitutkintoa, joka on täysin uusi tutkinto.

Opetushallitukselle esitettiin maaliskuussa 2020 vammaisalan ammattitutkinnon perustamista, ja myös Heta-liitto oli mukana esityksen tekemisessä. Vammaisalan ammattitutkinto tulee korvaamaan tutkintorakenteessa kehitysvamma-alan ammattitutkinnon. Uusi tutkinto jakaantuu kahteen osaamisalaan, jotka ovat kehitysvamma-ala ja henkilökohtainen apu.

Tammikuussa 2021 Opetushallitus antoi lausuntopyynnön, joka koski vammaisalan ammattitutkinnon perusteiden luonnosta. Heta-liitto jätti lausunnon, jossa katsottiin, että esitys tutkinnosta on osittain hyvä, mutta siinä on myös valitettavan paljon korjattavaa.

Voit tutustua Hetan lausuntoon tarkemmin:

Hetan lausunto vammaisalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta.pdf

Hetan lausunto vammaisalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta.rtf

Lisäksi Heta-liitto osallistui helmikuussa 2021 julkaistuun, vammaisjärjestöjen yhteiseen kannanottoon, jossa ilmaistiin huoli siitä, että vammaisjärjestöjen lausunnoissa esitettyjä ehdotuksen vakavia puutteita ei olla ottamassa huomioon tutkintoa uudistaessa.

Kannanotossa esitettiin henkilökohtaisen avun osaaamisalan ja koko vammaisalan ammattitutkinnon laajaa ja avointa uudelleenarviointia, johon erilaisia tarpeita edustavien vammaisjärjestöjen asiantuntemus otetaan mukaan.

Voit tutustua vammaisjärjestöjen kannanottoon täällä:

Vammaisjärjestöjen kannanotto 2021

Henkilökohtaisen avustajan tutkinnon kehitys

Vuonna 2017 Opetushallitus teki päätöksen henkilökohtaisten avustajien ammatillisesta koulutuksesta. Koulutus tuli osakasi puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkintoa, ja ensimmäiset koulutukset aloitettiin vuonna 2018.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteet olivat ensimmäisellä lausuntokierroksella keväällä 2017. Heta-liiton tietojen mukaan lausuntoa ei pyydetty yhdeltäkään vammaisjärjestöltä, vaikka YK:n vammaisyleissopimus velvoittaa niin tekemään kaikissa vammaisia koskevissa asioissa. Heta-liitto sai kuitenkin tiedon koulutussuunnitelmista, ja pääsi antamaan lausuntonsa koulutukseen liittyen.

Lue koko lausunto tästä linkistä.

Tikku-ukko osoittaa liitutaululle
Kuva. Peggy Marco, Pixabay