Ammatillinen koulutus

 

Vuonna 2017 Opetushallitus teki päätöksen henkilökohtaisten avustajien ammatillisesta koulutuksesta. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan yhdeksi tutkinnonosaksi tuli henkilökohtaisena avustajana toimiminen. Ensimmäiset koulutukset alkoivat vuoden 2018 alussa.

Uusi koulutus tarkoittaa, että henkilökohtainen avustaja on suojattu tutkintonimike. Henkilökohtaisena avustajana työskenteleminen ei kuitenkaan edellytä koulutuksen käymistä.

Uutta:

Vammaisalan ammattitutkinto tulee osaksi ammatillisen koulutuksen tutkintorakennetta 1.8.2021 alkaen. Opetushallitus sai 18.3.2020 esityksen vammaisalan ammattitutkinnon perustamisesta. Heta oli mukana lausumassa kantansa esitykseen.

Alalla, jossa ei ole aiemmin ollut lainkaan Opetushallituksen valvomaa koulutusta, ammatillinen koulutus on herättänyt paljon keskustelua. Onkin erittäin tärkeää huomioida seuraavat asiat:

  • Henkilökohtaisen avun sisältö ei muutu.
  • Henkilökohtaisena avustajana voi edelleen työskennellä ilman koulutusta.
  • Työpaikkailmoituksessa voidaan edelleen käyttää ammattinimikettä henkilökohtainen avustaja riippumatta siitä, palkkaako lopulta koulutetun vai kouluttamattoman työntekijän.
  • Työtodistuksen voi edelleen antaa henkilökohtaisen avustajan työstä.
  • Ansioluettelossa voi edelleen kertoa työkokemuksestaan henkilökohtaisena avustajana riippumatta siitä, onko käynyt koulutuksen vai ei.
  • MUTTA tutkintonimike on suojattu, eli vain ko. koulutuksen käynyt voi kertoa saaneensa henkilökohtaisen avustajan koulutuksen.

Koulutuksen valmistelu

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteet olivat ensimmäisellä lausuntokierroksella keväällä 2017. Valitettavasti Heta-Liiton tietojen mukaan lausuntoja ei pyydetty yhdeltäkään vammaisjärjestöltä, kuten YK:n vammaissopimus velvoittaisi. Heta-Liitto sai kuitenkin tiedon koulutussuunnitelmista ja pääsi antamaan lausuntonsa koulutusasiaan.

Lausuntokierroksella olleissa koulutuksen perusteissa oli kaksi isoa ongelmaa:

  • Henkilökohtaisen avun käyttäjän itsemääräämisoikeutta ei oltu huomioitu riittävästi.
  • Henkilökohtainen apu järjestetään Suomessa pääosin työnantajamallilla, mitä ei oltu huomioitu perusteissa lainkaan.

Lue koko lausunto tästä linkistä.

Henkilökohtaisten avustajien ammatillinen koulutus alkoi 2018

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteet astuivat voimaan 1.1.2018, joten ensimmäiset henkilökohtaisten avustajien ammatilliset koulutukset ovat alkaneet kevätlukukaudella 2018.

Tällä hetkellä Heta-Liiton vaikuttamistyö kohdistuu sekä hallinnollisiin rakenteisiin että itse oppilaitoksiin, joissa henkilökohtaista avustajia koulutetaan:

  • Heta-Liiton tavoitteena on saada vielä muutoksia Opetushallituksen laatimiin henkilökohtaisen avustajan ammattitaitovaatimuksiin, jotta koulutus ja valmistuneet henkilökohtaiset avustajat tosiasiassa vastaavat siihen tarpeeseen, joka alalla on.
  • Toisena tavoitteena on tutustua oppilaitoksiin ja tehdä alan opettajien kanssa yhteistyötä, jotta koulutuksen sisältö vastaa henkilökohtaisen avun tarkoitusta.

Heta-Liiton edustaja kuuluu myös Opetushallituksen koordinoimaan puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan yhteistyöfoorumiin.

Mihin henkilökohtaisen avustajan koulutus vaikuttaa?

Henkilökohtaisena avustajana työskenteleminen ei jatkossakaan vaadi koulutuksen käymistä eivätkä koulutus ja sen sisällöt vaikuta henkilökohtaisen avun sisältöön.

Ammatillisen koulutuksen myötä henkilökohtaisesta avustajasta on tullut suojattu tutkintonimike. Se tarkoittaa, että vain kyseisen koulutuksen käynyt voi esim. ansioluettelossaan kertoa olevansa koulutukseltaan henkilökohtainen avustaja. Yksinkertainen esimerkki toiselta alalta: työnhakija ei voi väittää olevansa koulutukseltaan merkonomi, jos hän ei tosiasiassa ole suorittanut merkonomin tutkintoa.

Henkilökohtaisena avustajana työskenteleminen ei jatkossakaan vaadi koulutuksen käymistä. Niin ikään ansioluettelossaan voi kertoa työskennelleensä henkilökohtaisena avustajana ja työnantaja voi työpaikkailmoituksessa hakea työhön henkilökohtaista avustajaa riippumatta siitä, palkkaako lopulta koulutuksen käyneen vai käymättömän.

Uusi koulutus ja sen sisällöt eivät vaikuta henkilökohtaisen avun sisältöön. Koulutus on hyvin yleinen eikä missään nimessä voi puuttua esimerkiksi henkilökohtaisen avun käyttäjän itsemääräämisoikeuteen. Niin ikään työnjohtovalta on edelleen työnantajalla.

Lisätietoja koulutuksesta voi lukea Opintopolku.fi-sivustolta.