VertaisHeta

 

VertaisHeta on sinulle, henkilökohtaisten avustajien työnantaja, joka haluat keskustella ja vaihtaa kokemuksia muiden työnantajien kanssa. Toimimme ensisijaisesti verkossa, jotta sinun olisi helppoa osallistua toimintaamme missä tahansa.

VertaisHetassa voit osallistua viikoittaisille VertaisKahveille, kuukausittain järjestettäville teemallisille VertaisKahveille, ja mikäli kaipaat henkilökohtaista vertaistukea, voit saada kauttamme työnantajakumppanin. Osaan työnantajakumppaneistamme saat yhteyden myös Toivo-sovelluksen kautta.

Kaikki VertaisHetan toiminta on luottamuksellista, ja toimintaan osallistuvat sitoutuvat siihen, että keskusteluista ei puhuta ulkopuolisille.

Tervetuloa mukaan!

Mitä vertaistuki on?

VertaisHetan toiminnan keskiössä on vertaistuki, joka tarkoittaa yksinkertaisesti kokemusten jakamista toisen saman kokeneen kanssa. Kokemuksia voidaan jakaa kahden kesken tai isommassa ryhmässä.

Vertaistuki voimaannuttaa elämän eri tilanteissa. Se tarjoaa tasavertaisia mahdollisuuksia tulla kuulluksi ja ymmärretyksi, sillä saman kokenut ihminen ymmärtää toista vastaavanlaisessa tilanteessa olevaa parhaiten. Voimaantuminen on vastavuoroista, sillä vertaistuki antaa paljon niin tukijalle kuin tuen saajallekin.

Vertaistuellisessa tilanteessa osapuolet jakavat omaehtoisesti kokemuksiaan ja ajatuksiaan. Toisten onnistumisista ja haasteista on tärkeää kuulla, sillä niistä voi saada vinkkejä ja toivoa. Vertaistuen saaminen auttaa selkeyttämään omia ajatuksia sekä poistaa pelkoja ja stressiä. Lisäksi sen avulla saa enemmän itseluottamista hankalien tilanteiden keskelle ja voimavaroja arjessa selviytymiseen.