Vertaistuki

Hetan vertaistukitoiminta

Hetan vertaistukitoiminta on suunnattu henkilökohtaisten avustajien työnantajille, ja se käsittää Teamsin välityksellä viikoittain järjestettävät kahvihetket sekä mahdollisuuden henkilökohtaiseen vertaistukeen.

Kahvitauoillamme on mahdollisuus jutella vapaamuotoisesti työnantajuuteen liittyvistä asioista. Noin kerran kuukaudessa järjestämme kahvitauon jonkun tietyn teeman ympärille. Mikäli kaipaisit keskustelua tietystä aiheesta, voit ehdottaa aihetta meille:
heta@heta-liitto.fi

Tarjolla on myös henkilökohtaista vertaistukea. Vertaistukihenkilömme ovat käyneet koulutuksen, ja heidän kanssaan voi keskustella luottamuksellisesti niistä teemoista, jotka työnantajuuteen liittyen mietityttävät.

Aloitimme vertaistukitoimintamme STEAn rahoittamana Työnantajakumppanit-hankkeena vuosina 2020–2022. Sen jälkeen olemme jatkaneet vertaistukea Hetan omana toimintana.

Ympyrämuodostelmassa olevien ihmisten kädet, jotka ympyrän keskellä koskettavat toisiaan.

Mitä vertaistuki on?

Vertaistuki tarkoittaa yksinkertaisesti kokemusten jakamista toisen saman kokeneen kanssa. Se voi tapahtua kahden kesken tai isommassa ryhmässä.

Vertaistuki voimaannuttaa elämän eri tilanteissa. Se tarjoaa tasavertaisia mahdollisuuksia tulla kuulluksi ja ymmärretyksi, sillä saman kokenut ihminen ymmärtää toista vastaavanlaisessa tilanteessa olevaa parhaiten. Voimaantuminen on vastavuoroista, sillä vertaistuki antaa paljon niin tukijalle kuin tuen saajallekin.

Vertaistuellisessa tilanteessa osapuolet jakavat omaehtoisesti kokemuksiaan ja ajatuksiaan. Toisten onnistumisista ja haasteista on tärkeää kuulla, sillä niistä voi saada vinkkejä ja toivoa. Vertaistuen saaminen auttaa selkeyttämään omia ajatuksia sekä poistaa pelkoja ja stressiä. Lisäksi sen avulla saa enemmän itseluottamista hankalien tilanteiden keskelle ja voimavaroja arjessa selviytymiseen.