Työehtosopimus

Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus on Heta-liiton ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n solmima valtakunnallinen työehtosopimus. Työehtosopimusta noudatetaan niissä työsuhteissa, joissa työnantaja on Heta-liiton jäsen. Tällöin työehtosopimus on yhtä velvoittavaa kuin lainsäädäntö.

Työehtosopimus 9.5.2022–30.4.2023

HetaTES 2022–2023 PDF
HetaTES 2022–2023 DOCX

Huom.! Vaikka jokin yksittäinen kunta päättäisi työehtosopimuksen mukaisten etujen antamisesta kaikille henkilökohtaisille avustajille, todellisuudessa vain Hetan jäsenet saavat kaikki työehtosopimuksen mukaiset edut käyttöönsä. Kunta voi korvata työehtosopimuksen mukaisesti esimerkiksi palkan, työaikalisät ja lomarahat, vaikka työnantaja ei olisikaan Heta-liiton jäsen, mutta vain Heta-liittoon kuuluva työnantaja voi hyödyntää esimerkiksi työehtosopimuksen mukaisia joustavampia työaikoja.

Työehtosopimuksessa kaksi kirjoitusvirhettä 

Uuden työehtosopimuksen tekstissä on kaksi kirjoitusvirhettä, toinen arkipyhiä koskevassa 9 §:n määräyksessä ja toinen 20 §:n työturvallisuusmääräyksessä.  

Arkipyhävapaan ansaintaa koskevassa määräyksen kohdassa lukee nyt:      

 ”Palkalliseen arkipyhävapaaseen ja arkipyhäkorvaukseen on oikeutettu työntekijä, jonka työsuhde kestää on arkipyhään mennessä kestänyt vähintään kaksi viikkoa tai tarvittaessa töihin kutsuttava työntekijä, jonka arkipyhän sisältämä työjakso kestää vähintään kaksi viikkoa.”  

Oikea määräyksen sanamuoto kuuluu: ”Palkalliseen arkipyhävapaaseen ja arkipyhäkorvaukseen on oikeutettu työntekijä, jonka työsuhde kestää vähintään kaksi viikkoa tai tarvittaessa töihin kutsuttava työntekijä, jonka arkipyhän sisältämä työjakso kestää vähintään kaksi viikkoa.”   

Arkipyhävapaata koskevaan määräykseen ei siis ole tehty muutoksia tällä sopimuskaudella.   

Työturvallisuutta koskevassa 20 §:ssä lukee suojavarusteiden osalta nyt:  

 ”Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijän käyttöön (esim. suojakäsineet) ja välineet esim. siirtoihin silloin, kun työturvallisuuslaki tätä edellyttää, sekä perehdytettävä näiden käyttöön.”   

Oikea määräyksen sanamuoto kuuluu: ”Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijän käyttöön suojavarusteet (esim. suojakäsineet) ja välineet esim. siirtoihin silloin, kun työturvallisuuslaki tätä edellyttää, sekä perehdytettävä näiden käyttöön.”  

Työehtosopimuksen hyödyt

Työehtosopimuksesta hyötyvät sekä työnantaja että työntekijä.

Työnantaja

  • voi sopia työajoista osin työaikalakia vapaammin
  • voi noudattaa työsuhteissaan jaksotyötä
  • on liittoon kuulumattomia työnantajia paremmassa asemassa rekrytointitilanteessa: työnantajaliittoon kuuluvia ja työehtosopimusta noudattavia työnantajia arvostetaan ja heillä on paremmat mahdollisuudet löytää motivoituneita työntekijöitä

Työntekijä

  • saa vähintään työehtosopimuksessa määritellyt valtakunnallisen minimipalkan
  • saa ilta-, lauantai- ja yölisät sekä kokemuslisän
  • saa lomarahan
  • saa työehtosopimuksessa määritellyt arkipyhät joko vapaaksi tai normaalia korkeamman palkan, jos on niinä päivinä työssä
  • voi olla palkallisella tilapäisellä hoitovapaalla enintään 3 työpäivää

Mitä hyvinvointialue korvaa?

Työehtosopimuksen myötä henkilökohtaiselle avustajalle maksetaan esim. ilta- ja viikonlopputyöltä korotettua palkkaa. Nämä ovat henkilökohtaisesta avustajasta aiheutuvia kustannuksia, ja hyvinvointialueiden (aiemmin kuntien) vammaispalvelut korvaavat ne. Työehtosopimuksen mukaiset korvaukset ovat pääsääntöisesti lakisääteisiä kustannuksia, joten hyvinvointialueella on velvollisuus korvata ne, kun työnantaja kuuluu Heta-liittoon. Muiden kuin Heta-liittoon kuuluvien työnantajien kohdalla hyvinvointialueella ei ole velvollisuutta korvata työehtosopimuksen mukaisia kustannuksia.

Heta-liiton jäsenyyden voi todistaa hyvinvointialueen vammaispalveluille (tai tarvittaessa tilitoimistoon) toimittamalla heille kopion Heta-liiton jäsenmaksulaskusta ja maksukuitista. Mukaan kannattaa täyttää lomake: Ilmoitus jäsenyydestä.