Työehtosopimus

Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus on Heta-liiton ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n solmima valtakunnallinen työehtosopimus. Työehtosopimusta noudatetaan niissä työsuhteissa, joissa työnantaja on Heta-liiton jäsen. Tällöin työehtosopimus on yhtä velvoittavaa kuin lainsäädäntö.

Työehtosopimus 1.10.2023–30.4.2025

Suomeksi

HetaTES 2023–2025 PDF
HetaTES 2023–2025 DOCX

Englanniksi

HetaTES 2023–2025 eng PDF
HetaTES 2023–2025 eng DOCX

Ruotsiksi

HetaTES 2023–2025 sv PDF
HetaTES 2023–2025 sv DOCX

Huom.! Vaikka jokin yksittäinen hyvinvointialue päättäisi työehtosopimuksen mukaisten etujen antamisesta kaikille henkilökohtaisille avustajille, todellisuudessa vain Hetan jäsenet saavat kaikki työehtosopimuksen mukaiset edut käyttöönsä. Hyvinvointialue voi korvata työehtosopimuksen mukaisesti esimerkiksi palkan, työaikalisät ja lomarahat, vaikka työnantaja ei olisikaan Heta-liiton jäsen, mutta vain Heta-liittoon kuuluva työnantaja voi hyödyntää esimerkiksi työehtosopimuksen mukaisia joustavampia työaikoja.

Työehtosopimuksen työaikakorvauksia koskeva esimerkki 1.1.2024 alkaen (s. 25)

Työehtosopimuksen yötyökorvauksia koskevassa kohdassa 11.4 (s. 25) on esimerkki siitä, miten työaikakorvaukset tulee maksaa. Työehtosopimuksen esimerkki koskee aikaa 31.12.2023 asti.

Kyseiseen työehtosopimuksen kohtaan on kuitenkin jäänyt lisäämättä uusi esimerkki, joka koskee vuodenvaihteen jälkeistä aikaa. 1.1.2024 alkaen esimerkki kuuluu seuraavasti:

Työntekijän työvuoro on lauantaina klo 14–22. Työntekijällä on oikeus lauantailisään ajalta 14–21, sunnuntailisään ajalta 21–22 ja lisäksi iltalisään klo 18–21 sekä yölisään kello 21–22. Kaikki lisät lasketaan työntekijän henkilökohtaisesta tuntipalkasta.”

Työehtosopimuksen hyödyt

Työehtosopimuksesta hyötyvät sekä työnantaja että työntekijä.

Työnantaja

  • voi sopia työajoista osin työaikalakia vapaammin
  • voi noudattaa työsuhteissaan jaksotyötä
  • on liittoon kuulumattomia työnantajia paremmassa asemassa rekrytointitilanteessa: työnantajaliittoon kuuluvia ja työehtosopimusta noudattavia työnantajia arvostetaan ja heillä on paremmat mahdollisuudet löytää motivoituneita työntekijöitä

Työntekijä

  • saa vähintään työehtosopimuksessa määritellyt valtakunnallisen minimipalkan
  • saa ilta-, lauantai- ja yölisät sekä kokemuslisän
  • saa lomarahan
  • saa työehtosopimuksessa määritellyt arkipyhät joko vapaaksi tai normaalia korkeamman palkan, jos on niinä päivinä työssä
  • voi olla palkallisella tilapäisellä hoitovapaalla enintään 3 työpäivää

Mitä hyvinvointialue korvaa?

Työehtosopimuksen myötä henkilökohtaiselle avustajalle maksetaan esim. ilta- ja viikonlopputyöltä korotettua palkkaa. Nämä ovat henkilökohtaisesta avustajasta aiheutuvia kustannuksia, ja hyvinvointialueiden (aiemmin kuntien) vammaispalvelut korvaavat ne. Työehtosopimuksen mukaiset korvaukset ovat pääsääntöisesti lakisääteisiä kustannuksia, joten hyvinvointialueella on velvollisuus korvata ne, kun työnantaja kuuluu Heta-liittoon. Muiden kuin Heta-liittoon kuuluvien työnantajien kohdalla hyvinvointialueella ei ole velvollisuutta korvata työehtosopimuksen mukaisia kustannuksia.

Heta-liiton jäsenyyden voi todistaa hyvinvointialueen vammaispalveluille (tai tarvittaessa tilitoimistoon) toimittamalla heille kopion Heta-liiton jäsenmaksulaskusta ja maksukuitista. Mukaan kannattaa täyttää lomake: Ilmoitus jäsenyydestä.