Työehtosopimus

Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus on Heta-Liiton ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n solmima valtakunnallinen työehtosopimus. Työehtosopimusta noudatetaan niissä työsuhteissa, joissa työnantaja on Heta-Liiton jäsen. Tällöin työehtosopimus on yhtä velvoittavaa kuin lainsäädäntö.

Työehtosopimus 1.2.2018 – 31.1.2020
suomeksi: pdf – rtf
Englanninkielinen ja ruotsinkielinen versio ovat tulossa.

Huom.! Vaikka jokin yksittäinen kunta päättäisi työehtosopimuksen mukaisten etujen antamisesta kaikille henkilökohtaisille avustajille, todellisuudessa vain Hetan jäsenet saavat kaikki työehtosopimuksen mukaiset edut käyttöönsä. Kunta voi korvata työehtosopimuksen mukaisesti esimerkiksi palkan, työaikalisät ja lomarahat, vaikka työnantaja ei olisikaan Heta-Liiton jäsen, mutta vain Heta-Liittoon kuuluva työnantaja voi hyödyntää esimerkiksi työehtosopimuksen mukaisia joustavampia työaikoja tai viikkolevon siirtomahdollisuutta.

Työehtosopimuksen hyödyt

Työehtosopimuksesta hyötyvät sekä työnantaja että työntekijä.

Työnantaja

  • voi sopia työajoista työaikalakia vapaammin
  • voi noudattaa työsuhteissaan jaksotyötä
  • on liittoon kuulumattomia työnantajia paremmassa asemassa rekrytointitilanteessa: työnantajaliittoon kuuluvia ja työehtosopimusta noudattavia työnantajia arvostetaan ja heillä on paremmat mahdollisuudet löytää motivoituneita työntekijöitä

Työntekijä

  • saa vähintään työehtosopimuksessa määritellyt valtakunnallisen minimipalkan (huom. palkkaryhmässä A minimipalkasta tulee valtakunnallinen 1.3.2019)
  • saa ilta-, lauantai- ja yölisät sekä kokemuslisän
  • saa lomarahan
  • saa työehtosopimuksessa määritellyt arkipyhät joko vapaaksi tai normaalia korkeamman palkan, jos on niinä päivinä työssä
  • voi olla palkallisella tilapäisellä hoitovapaalla enintään 3 työpäivää

Mitä kunta korvaa?

Työehtosopimuksen myötä henkilökohtaiselle avustajalle maksetaan esim. ilta- ja viikonlopputyöltä korotettua palkkaa. Nämä ovat henkilökohtaisesta avustajasta aiheutuvia kustannuksia, ja kuntien vammaispalvelut korvaavat ne. Työehtosopimuksen mukaiset korvaukset ovat pääsääntöisesti lakisääteisiä kustannuksia, joten kunnalla on velvollisuus korvata ne, kun työnantaja kuuluu Heta-Liittoon. Muiden kuin Heta-Liittoon kuuluvien työnantajien kohdalla kunnalla ei ole velvollisuutta korvata työehtosopimuksen mukaisia kustannuksia.

Heta-Liiton jäsenyyden voi todistaa kunnan vammaispalveluille (tai tarvittaessa tilitoimistoon) toimittamalla heille kopion Heta-Liiton jäsenmaksulaskusta ja maksukuitista. Mukaan kannattaa täyttää lomake ”Ilmoitus kunnan vammaispalveluun Heta-Liiton jäsenyydestä”.

Työehtosopimus ja omaiset

Henkilökohtaisten avustajien valtakunnallista työehtosopimusta ei sovelleta kaikilta osin, jos henkilökohtainen avustaja on työnantajansa omainen. Taustalla on työaikalaki, joka käsittelee eri tavoin perheenjäseniä ja muita työntekijöitä.

Perheenjäseniin ei sovelleta työehtosopimuksen seuraavia kohtia: 5 § Työaika, 7 § Lepoajat, 8 § arkipyhät, 9 § Lisätyö ja ylityö, 10 § Muut työaikakorvaukset

Työaikalain omaistulkinnan perusteella omaisia ovat oma puoliso tai avopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevat perheenjäsenet sekä edellisten puolisot ja avopuolisot. Oikeuskäytännössä listan ei kuitenkaan katsota olevan täysin kattava, vaan asia määritellään tapauskohtaisesti.

Heta-Liiton ja JHL:n muistio omaisista henkilökohtaisina avustajina
pdf – rtf