Työehtosopimus

Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus on Heta-liiton ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n solmima valtakunnallinen työehtosopimus. Työehtosopimusta noudatetaan niissä työsuhteissa, joissa työnantaja on Heta-liiton jäsen. Tällöin työehtosopimus on yhtä velvoittavaa kuin lainsäädäntö.

Työehtosopimus 1.5.2021–30.4.2022

HetaTES 2021-2022 pdf

HetaTES 2021-2022 docx

Englanniksi

HetaTES 2021–2022 englanniksi docx

HetaTES 2021–2022 englanniksi pdf

Ruotsiksi

HetaTES 2021–2022 ruotsiksi docx

HetaTES 2021–2022 ruotsiksi pdf

Huom.! Vaikka jokin yksittäinen kunta päättäisi työehtosopimuksen mukaisten etujen antamisesta kaikille henkilökohtaisille avustajille, todellisuudessa vain Hetan jäsenet saavat kaikki työehtosopimuksen mukaiset edut käyttöönsä. Kunta voi korvata työehtosopimuksen mukaisesti esimerkiksi palkan, työaikalisät ja lomarahat, vaikka työnantaja ei olisikaan Heta-liiton jäsen, mutta vain Heta-liittoon kuuluva työnantaja voi hyödyntää esimerkiksi työehtosopimuksen mukaisia joustavampia työaikoja.

Työehtosopimuksen hyödyt

Työehtosopimuksesta hyötyvät sekä työnantaja että työntekijä.

Työnantaja

  • voi sopia työajoista osin työaikalakia vapaammin
  • voi noudattaa työsuhteissaan jaksotyötä
  • on liittoon kuulumattomia työnantajia paremmassa asemassa rekrytointitilanteessa: työnantajaliittoon kuuluvia ja työehtosopimusta noudattavia työnantajia arvostetaan ja heillä on paremmat mahdollisuudet löytää motivoituneita työntekijöitä

Työntekijä

  • saa vähintään työehtosopimuksessa määritellyt valtakunnallisen minimipalkan
  • saa ilta-, lauantai- ja yölisät sekä kokemuslisän
  • saa lomarahan
  • saa työehtosopimuksessa määritellyt arkipyhät joko vapaaksi tai normaalia korkeamman palkan, jos on niinä päivinä työssä
  • voi olla palkallisella tilapäisellä hoitovapaalla enintään 3 työpäivää

Mitä kunta korvaa?

Työehtosopimuksen myötä henkilökohtaiselle avustajalle maksetaan esim. ilta- ja viikonlopputyöltä korotettua palkkaa. Nämä ovat henkilökohtaisesta avustajasta aiheutuvia kustannuksia, ja kuntien vammaispalvelut korvaavat ne. Työehtosopimuksen mukaiset korvaukset ovat pääsääntöisesti lakisääteisiä kustannuksia, joten kunnalla on velvollisuus korvata ne, kun työnantaja kuuluu Heta-liittoon. Muiden kuin Heta-liittoon kuuluvien työnantajien kohdalla kunnalla ei ole velvollisuutta korvata työehtosopimuksen mukaisia kustannuksia.

Heta-liiton jäsenyyden voi todistaa kunnan vammaispalveluille (tai tarvittaessa tilitoimistoon) toimittamalla heille kopion Heta-liiton jäsenmaksulaskusta ja maksukuitista. Mukaan kannattaa täyttää lomake ”Ilmoitus kunnan vammaispalveluun Heta-liiton jäsenyydestä”.