Palkkaryhmät

Tällä sivulla käsitellään palkkaryhmiä, jotka on määritelty henkilökohtaisia avustajia koskevassa työehtosopimuksessa. Palkkaryhmiä on kaksi, A ja B, ja kaikki Hetan jäsenten työntekijät kuuluvat jompaankumpaan palkkaryhmään.

Huom.! Tämän sivun ehdot ovat olleet voimassa 1.7.2020 alkaen. 

Palkkaryhmät tiivistettynä

 • Henkilökohtainen avustaja kuuluu palkkaryhmään A, jos hänen työtehtävänsä eivät sisälly palkkaryhmä B:n listaan.
 • Henkilökohtainen avustaja kuuluu palkkaryhmään B, jos hänen työtehtäviinsä sisältyy työtehtäviä palkkaryhmä B:n listalta.
 • Palkkaryhmään B kuuluvat työtehtävät ovat työehtosopimuksen liitteessä 2: B-palkkaryhmään kuuluvat työtehtävät (Liite 2). Lista työtehtävistä on myös tällä sivulla otsikon ”B-palkkaryhmään kuuluvat työtehtävät” alla.
 • On tärkeä huomioida, että työehtosopimuksen palkkaryhmillä ei puututa henkilökohtaisen avun luonteeseen tai sisältöön. Henkilökohtainen apu määritellään lainsäädännössä ja ihmisoikeusasiakirjoissa.

B-palkkaryhmään kuuluvat työtehtävät

Henkilökohtaisia avustajia koskevan työehtosopimuksen mukaan työntekijälle maksetaan B-palkkaryhmän mukaista tuntipalkkaa, mikäli hänen työtehtäviinsä sisältyy pysyvästi työehtosopimuksen liitteessä määriteltyjä B-palkkaryhmän tehtäviä. B-palkkaryhmän tehtävät liittyvät pääosin vaativiin omahoidollisiin tehtäviin tai kommunikaatioon. Lista B-palkkaryhmän tehtävistä on tyhjentävä. Se tarkoittaa, että vain listassa mainitut asiat oikeuttavat B-palkkaryhmän mukaiseen palkkaan.

B-palkkaryhmään kuuluu seuraavat työtehtävät:

 • Työntekijän suorittama katetrointi
 • Lääkkeiden itsenäinen jakaminen
  • Jos työnantaja valvoo työntekijän tekemän lääkkeiden jaon ja on vastuussa siitä, ei kyseessä ole itsenäinen lääkkeiden jakaminen eikä näin ollen palkkaryhmän B mukainen työtehtävä. Työnantajan valvomisella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että hän pystyy itse varmistumaan, mitä lääkettä otetaan ja kuinka paljon, tai miten lääkkeet asetetaan dosettiin.
  • Jos työntekijä suorittaa lääkkeiden jakamisen eli käytännössä ottaa lääkkeet paketista ja laittaa ne avustettavan henkilön saataville esimerkiksi dosettiin, ilman että työnantaja tätä valvoo, on kyse lähtökohtaisesti palkkaryhmän B mukaisesta työtehtävästä.
 • Pistoksena annettavat lääkkeet
  • Työntekijä annostelee insuliinin tai muun lääkkeen ja suorittaa sen pistämisen.
 • Vaativa haavanhoito
  • Esimerkiksi pysyvä tai toistuva painehaavanhoito.
 • Hengityskoneen käytössä avustaminen
  • Lähtökohtaisesti hengityskoneen käytössä avustaminen on palkkaryhmän B mukainen työtehtävä. Jos työnantaja kuitenkin pystyy asentamaan hengityslaitteen liitännän (maskin), ei kyseessä ole palkkaryhmään B kuuluva työtehtävä, vaikka hengityslaite tukisi kokonaisvaltaisestikin hengitystä ja pysyvyysedellytys täyttyisi.
  • Uniapnean ylipainehengityshoito ei ole palkkaryhmään B kuuluva työtehtävä, vaikka pysyvyysedellytys täyttyisi.
 • Cystofix (suprapubinen katetri)
  • Pelkkä virtsankeräyspussin tyhjentäminen tai vaihtaminen on palkkaryhmään A kuuluva työtehtävä.
 • Avanteet
  • Työntekijän työtehtäviin kuuluu avannepussin tyhjentäminen ja avanteen pohjalevyn vaihtaminen.
 • PEG-ruokintaletku
  • Ravinnonsiirtoletkun liittäminen ravintoliuospulloon tai -pussiin tai ravintoliuoksen tiputusnopeuden säätäminen eivät lähtökohdiltaan ole palkkaryhmän B mukaisia työtehtäviä. Myöskään letkun huuhtelu ei ole lähtökohtaisesti palkkaryhmään B kuuluva työtehtävä.
  • Jos työntekijän pysyvänä työtehtävänä on PEG-letkun vaihtaminen, on kyse palkkaryhmän B mukaisesta työtehtävästä.
 • Suolen toimintaan ja tyhjennykseen liittyvät toimenpiteet
  • Esimerkiksi tuseeraus tai suolen toimittaminen peräpuikolla tai pienoisperäruiskeella.
 • Puhetulkkaus, taktiilin, viittomakielen tai pistekirjoituksen käyttäminen
  • Työntekijän päivittäisiin työtehtäviin kuuluu puhetulkkauksen taktiilin, pistekirjoituksen tai viittomakielen käyttäminen ja edellä mainitut kommunikaation taidot toimivat avun saajan kommunikoinnin edellytyksenä.
 • Intiimihygienia
  • Genitaalialueiden puhtaanapito tai vastaavat tehtävät, jotka edellyttävät välitöntä kosketusta genitaalialueisiin.

Pysyvyyskriteeri

Työehtosopimuksessa määritellään, että henkilökohtaiselle avustajalle maksetaan vähintään B-palkkaryhmän mukaista palkkaa, jos hänen työtehtäviinsä sisältyy pysyvästi B-palkkaryhmän tehtäviä. Tämä tarkoittaa, että kyseisten työtehtävien tulee olla pysyvä osa työntekijän työnkuvaa ja niiden tulee toistua ainakin tietyin väliajoin.

Pysyvyyttä arvioidaan aina tapaus- ja työntekijäkohtaisesti. Työtehtävän ei kuitenkaan tarvitse toistua päivittäin tai viikoittain kyseisen työntekijän kohdalla, jotta pysyvyysedellytys täyttyisi.

Vain väliaikaisesti työntekijän työtehtäviin kuuluvat tehtävät eivät siis täytä pysyvyyden edellytystä. Palkkaryhmää ei myöskään voida vaihdella tilanteen mukaan (esimerkiksi työvuoroittain), vaan kyseessä tulee olla pysyvä tila.

Esimerkki: Työntekijän työtehtäviin kuuluu avanteen pohjalevyn vaihtaminen. Tämä työtehtävä on ainoa B-palkkaryhmään kuuluvien työtehtävien listassa mainittu tehtävä, joka kyseisen työntekijän työtehtäviin kuuluu ja se toistuu joissakin työvuoroissa. Tästä huolimatta työntekijän palkan tulee olla B-palkkaryhmän mukainen, eikä sitä voida maksaa vain esimerkiksi niistä työvuoroista, jolloin kyseinen työtehtävä on suoritettu.

Muutokset ”vanhoihin” palkkaryhmiin verrattuna

Toisin kuin ns. ”vanhassa” palkkaryhmäjaossa, 1.7.2020 alkaen lista B-palkkaryhmään kuuluvista työtehtävistä on tyhjentävä, eli vain listassa olevat työtehtävät oikeuttavat B-palkkaryhmän mukaiseen palkkaan.

Palkkaryhmämuutosten myötä voi esiintyä joitakin harvinaisia tilanteita, joissa työntekijä ei uuden työehtosopimusmääräyksen myötä enää kuulukaan B-palkkaryhmään, vaikka on siihen aiemmin kuulunut. Vaikka näin kävisikin, ei työntekijän henkilökohtaista tuntipalkkaa voida siitä huolimatta alentaa.