Palkkaryhmät

Tällä sivulla käsitellään palkkaryhmiä, jotka on määritelty henkilökohtaisia avustajia koskevassa työehtosopimuksessa. Palkkaryhmät ovat A, B1, B2 ja C. Kaikki Hetan jäsenten työntekijät kuuluvat johonkin näistä palkkaryhmistä.

Huom.! Tämän kohdan ehdot ovat voimassa 1.1.2024 alkaen. 

Palkkaryhmät tiivistettynä

 • Työntekijä kuuluu palkkaryhmään A, mikäli hänen työtehtäviinsä ei pysyvästi kuulu B1-, B2- tai C-palkkaryhmään kuuluvia työtehtäviä.
 • B1-, B2- ja C-palkkaryhmiin kuuluvat työtehtävät on määritelty työehtosopimuksen liitteessä tyhjentävästi.
 • Jo yhdenkin palkkaryhmän tehtävän kuuluminen pysyvästi työntekijän työtehtäviin oikeuttaa kyseisen palkkaryhmän mukaiseen palkkaan.
 • Mikäli työntekijän työtehtäviin kuuluu tehtäviä eri palkkaryhmistä, kuuluu hän korkeimpaan palkkaryhmään, josta hänellä on työtehtäviä.
 • Palkkaryhmän ilmoittamista varten voi käyttää Hetan lomaketta, joka toimitetaan hyvinvointialueen vammaispalveluun. Yhdellä lomakkeella voi ilmoittaa vain yhden työntekijän tiedot.
 • On tärkeä huomioida, että työehtosopimuksen palkkaryhmillä ei puututa henkilökohtaisen avun luonteeseen tai sisältöön. Henkilökohtainen apu määritellään lainsäädännössä ja ihmisoikeusasiakirjoissa.

A-palkkaryhmään kuuluvat työtehtävät

Työntekijälle maksetaan vähintään palkkaryhmän A mukaista tuntipalkkaa, jos hänen työtehtävänsä ovat pääsääntöisesti avustamista päivittäisissä toimissa, työssä, opiskelussa, vuorovaikutuksessa, vapaa-ajan toiminnassa tai yhteiskunnallisessa osallistumisessa, eivätkä ne oikeuta palkkaryhmän B1, B2 tai C mukaiseen tuntipalkkaan.

B1-palkkaryhmään kuuluvat työtehtävät

 • Työtehtävät, joissa tehdään avun käyttäjän nostoja tai siirtoja
  • Työntekijän päivittäisiin tai usein toistuviin työtehtäviin kuuluu fyysisesti kuormittavia tai apuvälineitä käyttäen tehtyjä avun käyttäjän nostoja tai siirtoja.
  • Nosto tai siirto on tässä kohdassa tarkoitettu palkkaryhmä B1:n mukainen työtehtävä silloin, kun avun käyttäjä on vähintään 12-vuotias.
 • Intiimihygieniassa avustaminen
  • Genitaalialueiden puhtaanapito tai vastaavat tehtävät, jotka edellyttävät välitöntä kosketusta genitaalialueisiin.
 • Suolen toimintaan ja tyhjennykseen liittyvät toimenpiteet
  • Esimerkiksi tuseeraus tai suolen toimittaminen peräpuikolla tai pienoisperäruiskeella.
 • Avanteeseen liittyvät työtehtävät
  • Työntekijän työtehtäviin kuuluu avannepussin tyhjentäminen ja avanteen pohjalevyn vaihtaminen.

B2-palkkaryhmään kuuluvat työtehtävät

 • Lääkkeiden itsenäinen jakaminen
  • Jos työntekijä suorittaa itsenäisesti lääkkeiden jaon, eli työnantaja ei valvo lääkkeiden jakoa, on kyse palkkaryhmän B2 mukaisesta työtehtävästä. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että työntekijä ottaa lääkkeet paketista ja laittaa ne avun käyttäjän saataville dosettiin tai annostelee lääkeannostelijaan (erityyppiset pumput).
  • Jos työnantaja valvoo työntekijän tekemän lääkkeiden jaon, ei kyseessä ole itsenäinen lääkkeiden jakaminen, vaan palkkaryhmään A kuuluva työtehtävä. Työnantajan valvonnalla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että hän pystyy itse varmistamaan, mitä lääkettä hän ottaa ja kuinka paljon, tai miten lääkkeet asetetaan dosettiin tai lääkeannostelijaan.
 • Pistoksena annettavien lääkkeiden annostelu ja pistäminen
  • Työntekijä annostelee insuliinin tai muun lääkkeen ja suorittaa sen pistämisen.
 • Vaativa haavanhoito
  • Esimerkiksi pysyvä tai toistuva painehaavanhoito.
 • Hengitystien toimivuudesta huolehtimisessa avustaminen siltä osin kuin tehtävä ei kuulu palkkaryhmään C
  • Lähtökohtaisesti hengityskoneen käytössä avustaminen on palkkaryhmän B2 mukainen työtehtävä. Jos avun käyttäjä kuitenkin pystyy asentamaan hengityslaitteen liitännän (maskin), työtehtävä kuuluu palkkaryhmään A, vaikka hengityslaite tukisi kokonaisvaltaisestikin hengitystä.
  • Jos työntekijän työtehtäviin kuuluu hengitysteiden imujen suorittaminen imulaitteen avulla, on tämä palkkaryhmään B2 oikeuttava työtehtävä silloinkin, kun avun käyttäjällä ei ole käytössään muuta hengityksen tukea.
  • Uniapnean ylipainehengityshoito tai muu kuin tässä määräyksessä mainittu hengitystien toimivuudesta huolehtimisessa avustaminen eivät ole palkkaryhmään B2, vaan palkkaryhmään A kuuluvia työtehtäviä.
 • PEG-ruokintaletkun vaihtaminen
  • Jos työntekijän työtehtävänä on PEG-letkun vaihtaminen, on kyse palkkaryhmän B2 mukaisesta työtehtävästä.
  • Ravinnonsiirtoletkun liittäminen ravintoliuospulloon tai -pussiin tai ravintoliuoksen tiputusnopeuden säätäminen eivät ole palkkaryhmän B2 mukaisia työtehtäviä. Myöskään letkun huuhtelu ei ole palkkaryhmään B2 kuuluva työtehtävä.
 • Työntekijän suorittama katetrointi
 • Cystofixiin (suprapubinen katetri) liittyvät työtehtävät
  • Pelkkä virtsankeräyspussin tyhjentäminen tai vaihtaminen on palkkaryhmään A kuuluva työtehtävä.

C-palkkaryhmään kuuluvat työtehtävät

 • Hengityslaitteen varassa elävän henkilön henkilökohtaisena avustajana
  • Edellytyksenä on lisäksi, että hänen työtehtäviinsä sisältyy pysyvästi avustamista hengityslaitteen käytössä.
  • Jos avun käyttäjä kuitenkin pystyy asentamaan hengityslaitteen liitännän (maskin) itse, ei kyseessä ole palkkaryhmään C kuuluva työtehtävä.
 • Saattohoitovaiheessa olevan avun käyttäjän avustajana
 • Vaativissa kommunikointiin liittyvissä työtehtävissä
  • Työntekijän päivittäisiin työtehtäviin kuuluu puhetulkkauksen, taktiilin, pistekirjoituksen, viittomakielen tai viitotun puheen käyttäminen, ja edellä mainitut kommunikaation taidot toimivat avun käyttäjän kommunikoinnin edellytyksenä.

Tästä uutiskirjeestä löytyy esimerkkejä, jotka havainnollistavat eri palkkaryhmien tehtäviä tarkemmin.

Pysyvyyskriteeri

Työehtosopimuksessa palkkaryhmiin B1, B2 ja C kuulumisen edellytyksenä on, että palkkaryhmiin oikeuttavat tehtävät ovat pysyvä osa työntekijän työnkuvaa ja ne toistuvat ainakin tietyin väliajoin. Pysyvyyttä arvioidaan aina tapaus- ja työntekijäkohtaisesti. Työtehtävän ei kuitenkaan tarvitse toistua päivittäin tai viikoittain kyseisen työtekijän kohdalla, jotta pysyvyysedellytys täyttyisi.

Vain väliaikaisesti työntekijän työtehtäviin kuuluvat tehtävät eivät lähtökohtaisesti siis täytä pysyvyyden edellytystä. Palkkaryhmää ei myöskään voida vaihdella tilanteen mukaan (esimerkiksi työvuoroittain), vaan kyseessä tulee olla pysyvä tila.

Esimerkki: Työntekijän työtehtäviin kuuluu avanteen pohjalevyn vaihtaminen. Tämä työtehtävä on ainoa B1-palkkaryhmään kuuluvien työtehtävien listassa mainittu tehtävä, joka kyseisen työntekijän työtehtäviin kuuluu ja se toistuu joissakin työvuoroissa. Tästä huolimatta työntekijän palkan tulee olla B1-palkkaryhmän mukainen, eikä sitä voida maksaa vain esimerkiksi niistä työvuoroista, jolloin kyseinen työtehtävä on suoritettu.

——————————————————————————————————————–

Palkkaryhmät 9.5.2022–31.12.2023

Huom.! Tämän kohdan ehdot olivat voimassa 9.5.2022–31.12.2023. Ennen 9.5.2022 voimassa olleista palkkaryhmien sisällöistä löydät lisätietoa vanhoista työehtosopimuksista.

Palkkaryhmät tiivistettynä

 • Vanhassa henkilökohtaisia avustajia koskevassa työehtosopimuksessa palkkaryhmiä on kaksi, A ja B.
 • Henkilökohtainen avustaja kuuluu palkkaryhmään A, jos hänen työtehtävänsä eivät sisälly palkkaryhmä B:n listaan.
 • Henkilökohtainen avustaja kuuluu palkkaryhmään B, jos hänen työtehtäviinsä sisältyy työtehtäviä palkkaryhmä B:n listalta.
 • Palkkaryhmään B kuuluvat työtehtävät ovat työehtosopimuksen liitteessä 2: B-palkkaryhmään kuuluvat työtehtävät (Liite 1). Lista työtehtävistä on myös tällä sivulla otsikon ”B-palkkaryhmään kuuluvat työtehtävät” alla.
 • On tärkeä huomioida, että työehtosopimuksen palkkaryhmillä ei puututa henkilökohtaisen avun luonteeseen tai sisältöön. Henkilökohtainen apu määritellään lainsäädännössä ja ihmisoikeusasiakirjoissa.

B-palkkaryhmään kuuluvat työtehtävät

Henkilökohtaisia avustajia koskevan työehtosopimuksen mukaan työntekijälle maksetaan B-palkkaryhmän mukaista tuntipalkkaa, mikäli hänen työtehtäviinsä sisältyy pysyvästi työehtosopimuksen liitteessä määriteltyjä B-palkkaryhmän tehtäviä. B-palkkaryhmän tehtävät liittyvät pääosin vaativiin omahoidollisiin tehtäviin tai kommunikaatioon. Lista B-palkkaryhmän tehtävistä on tyhjentävä. Se tarkoittaa, että vain listassa mainitut asiat oikeuttavat B-palkkaryhmän mukaiseen palkkaan.

B-palkkaryhmään kuuluu seuraavat työtehtävät:

 • Puhetulkkaus, taktiilin, viittomakielen tai pistekirjoituksen käyttäminen
  • Työntekijän päivittäisiin työtehtäviin kuuluu puhetulkkauksen, taktiilin, pistekirjoituksen tai viittomakielen käyttäminen, ja edellä mainitut kommunikaation taidot toimivat avun käyttäjän kommunikoinnin edellytyksenä.
 • Lääkkeiden itsenäinen jakaminen
  • Jos työntekijä suorittaa itsenäisesti lääkkeiden jaon, eli työnantaja ei valvo lääkkeiden jakoa, on kyse palkkaryhmän B mukaisesta työtehtävästä. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että työntekijä ottaa lääkkeet paketista ja laittaa ne avustettavan henkilön saataville dosettiin tai annostelee lääkeannostelijaan (erityyppiset pumput). Lääkeannostelijoita (erityyppiset pumput) koskeva kohta tulee voimaan 1.8.2022.
  • Jos työnantaja valvoo työntekijän tekemän lääkkeiden jaon, ei kyseessä ole itsenäinen lääkkeiden jakaminen, eikä näin ollen palkkaryhmän B mukainen työtehtävä. Työnantajan valvonnalla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että hän pystyy itse varmistamaan, mitä lääkettä hän ottaa ja kuinka paljon, tai miten lääkkeet asetetaan dosettiin tai lääkeannostelijaan.
 • Pistoksena annettavien lääkkeiden annostelu ja pistäminen
  • Työntekijä annostelee insuliinin tai muun lääkkeen ja suorittaa sen pistämisen.
 • Vaativa haavanhoito
  • Esimerkiksi pysyvä tai toistuva painehaavanhoito.
 • Hengitystien toimivuudesta huolehtimisessa avustaminen
  • Lähtökohtaisesti hengityskoneen käytössä avustaminen on palkkaryhmän B mukainen työtehtävä. Jos työnantaja kuitenkin pystyy asentamaan hengityslaitteen liitännän (maskin), ei kyseessä ole palkkaryhmään B kuuluva työtehtävä, vaikka hengityslaite tukisi kokonaisvaltaisestikin hengitystä.
  • Jos työntekijän työtehtäviin kuuluu hengitysteiden imujen suorittaminen imulaitteen avulla, on tämä palkkaryhmään B oikeuttava työtehtävä silloinkin, kun työnantajalla ei ole käytössään muuta hengityksen tukea. Imujen suorittamista koskeva kohta tulee voimaan 1.8.2022.
  • Uniapnean ylipainehengityshoito tai muu kuin tässä määräyksessä mainittu hengitystien toimivuudesta huolehtimisessa avustaminen eivät ole palkkaryhmään B kuuluvia työtehtäviä.
 • PEG-ruokintaletkun vaihtaminen
  • Jos työntekijän työtehtävänä on PEG-letkun vaihtaminen, on kyse palkkaryhmän B mukaisesta työtehtävästä.
  • Ravinnonsiirtoletkun liittäminen ravintoliuospulloon tai -pussiin tai ravintoliuoksen tiputusnopeuden säätäminen eivät ole palkkaryhmän B mukaisia työtehtäviä. Myöskään letkun huuhtelu ei ole palkkaryhmään B kuuluva työtehtävä.
 • Työntekijän suorittama katetrointi
 • Cystofixiin (suprapubinen katetri) liittyvät työtehtävät
  • Pelkkä virtsankeräyspussin tyhjentäminen tai vaihtaminen on palkkaryhmään A kuuluva työtehtävä.
 • Avanteeseen liittyvät työtehtävät
  • Työntekijän työtehtäviin kuuluu avannepussin tyhjentäminen ja avanteen pohjalevyn vaihtaminen.
 • Suolen toimintaan ja tyhjennykseen liittyvät toimenpiteet
  • Esimerkiksi tuseeraus tai suolen toimittaminen peräpuikolla tai pienoisperäruiskeella
 • Intiimihygieniassa avustaminen
  • Genitaalialueiden puhtaanapito tai vastaavat tehtävät, jotka edellyttävät välitöntä kosketusta genitaalialueisiin.
 • Saattohoitovaiheessa olevan avun käyttäjän avustaminen
  • Tämä kohta tulee voimaan 1.8.2022

Pysyvyyskriteeri

Työehtosopimuksessa määritellään, että henkilökohtaiselle avustajalle maksetaan vähintään B-palkkaryhmän mukaista palkkaa, jos hänen työtehtäviinsä sisältyy pysyvästi B-palkkaryhmän tehtäviä. Tämä tarkoittaa, että kyseisten työtehtävien tulee olla pysyvä osa työntekijän työnkuvaa ja niiden tulee toistua ainakin tietyin väliajoin.

Pysyvyyttä arvioidaan aina tapaus- ja työntekijäkohtaisesti. Työtehtävän ei kuitenkaan tarvitse toistua päivittäin tai viikoittain kyseisen työntekijän kohdalla, jotta pysyvyysedellytys täyttyisi.

Vain väliaikaisesti työntekijän työtehtäviin kuuluvat tehtävät eivät siis täytä pysyvyyden edellytystä. Palkkaryhmää ei myöskään voida vaihdella tilanteen mukaan (esimerkiksi työvuoroittain), vaan kyseessä tulee olla pysyvä tila.

Esimerkki: Työntekijän työtehtäviin kuuluu avanteen pohjalevyn vaihtaminen. Tämä työtehtävä on ainoa B-palkkaryhmään kuuluvien työtehtävien listassa mainittu tehtävä, joka kyseisen työntekijän työtehtäviin kuuluu ja se toistuu joissakin työvuoroissa. Tästä huolimatta työntekijän palkan tulee olla B-palkkaryhmän mukainen, eikä sitä voida maksaa vain esimerkiksi niistä työvuoroista, jolloin kyseinen työtehtävä on suoritettu