Vanhat työehtosopimukset

1.5.2012 – 31.5.2014

2012-2014 työehtosopimus pdf-tiedostona
2012-2014 työehtosopimus rtf-tiedostona

1.6.2014 – 31.1.2017

2014-2017 työehtosopimus pdf-tiedostona
2014-2017 työehtosopimus rtf-tiedostona

1.2.2017 – 31.1.2018

2017-2018 työehtosopimus pdf-tiedostona
2017-2018 työehtosopimus rtf-tiedostona

1.2.2018 31.1.2020

2018-2020 työehtosopimus pdf-tiedostona
2018-2020 työehtosopimus rtf-tiedostona

Muistio omaisista henkilökohtaisina avustajina

Heta-liiton ja JHL:n muistio omaisista henkilökohtaisina avustajina koskee aikaa ennen uuden työaikalain voimaantuloa (ennen 1.1.2020).
pdf – rtf

Palkkapöytäkirja 8.3.2011

palkkapöytäkirja pdf-tiedostona
palkkapöytäkirja rtf-tiedostona

Palkkapöytäkirja on Heta-liiton ja JHL:n välillä vuonna 2011 tehty sopimus henkilökohtaisten avustajien palkkoihin liittyen. Pöytäkirjassa on sovittu laskutavasta, jolla kuukausipalkalla työskentelevän työntekijän kuukausipalkka on muutettu tuntipalkaksi. Kun henkilökohtaisen avustajan työstä on työehtosopimuksen mukaan maksettava tuntipalkkaa, on laskutapaa käytetty lähtökohtana tuntipalkan määrittämisessä.

Lisäksi pöytäkirjasta nähdään palkankorotusten taso, josta ensimmäisessä työehtosopimuksessa on lähdetty liikkeelle, ja jonka perusteella kuntakohtaisten vähimmäispalkkojen työehtosopimukseen sidottu perustuntipalkka on muodostunut.  Aikaisempien työehtosopimusten avulla voidaan tarkastaa avustajien palkkoihin kullakin sopimuskaudella tulleet palkankorotukset.

Huom.! palkkapöytäkirjassa on virhe siitä, kuinka säännöllisesti maksettava tuntipalkka voidaan laskea kuukausittain maksettavaksi palkaksi. Palkkapöytäkirjassa sanotaan, että ensin lasketaan viikkotyöaika X tuntipalkka ja tämä voidaan kertoa luvulla 4,2, niin saadaan kuukausittain maksettavan palkan suuruus. Kerroin on väärä. Kertoimen täytyy olla 4,35.