Vanhat työehtosopimukset

 

Työehtosopimus 9.5.2022–30.4.2023

HetaTES 2022–2023 PDF
HetaTES 2022–2023 DOCX

1.5.2021–30.4.2022

HetaTES 2021-2022 PDF
HetaTES 2021-2022 DOCX

Työehtosopimus englanniksi

HetaTES 2021–2022 englanniksi DOCX
HetaTES 2021–2022 englanniksi PDF

Työehtosopimus ruotsiksi

HetaTES 2021–2022 ruotsiksi DOCX

HetaTES 2021–2022 ruotsiksi PDF

1.2.2020–30.4.2021

2020–2021 työehtosopimus PDF
2020–2021 työehtosopimus RTF

1.2.2018–31.1.2020

2018–2020 työehtosopimus PDF
2018–2020 työehtosopimus RTF

1.2.2017–31.1.2018

2017–2018 työehtosopimus PDF
2017–2018 työehtosopimus RTF

1.6.2014–31.1.2017

2014–2017 työehtosopimus PDF

2014–2017 työehtosopimus RTF

1.5.2012–31.5.2014

2012–2014 työehtosopimus PDF
2012–2014 työehtosopimus RTF

Muistio omaisista henkilökohtaisina avustajina

Heta-liiton ja JHL:n muistio omaisista henkilökohtaisina avustajina koskee aikaa ennen uuden työaikalain voimaantuloa (ennen 1.1.2020).
Omaiset henkilökohtaisena avustajana PDF
Omaiset henkilökohtaisena avustajana RTF

Palkkapöytäkirja 8.3.2011

palkkapöytäkirja PDF
palkkapöytäkirja RTF

Palkkapöytäkirja on Heta-liiton ja JHL:n välillä vuonna 2011 tehty sopimus henkilökohtaisten avustajien palkkoihin liittyen. Pöytäkirjassa on sovittu laskutavasta, jolla kuukausipalkalla työskentelevän työntekijän kuukausipalkka on muutettu tuntipalkaksi. Kun henkilökohtaisen avustajan työstä on työehtosopimuksen mukaan maksettava tuntipalkkaa, on laskutapaa käytetty lähtökohtana tuntipalkan määrittämisessä.

Lisäksi pöytäkirjasta nähdään palkankorotusten taso, josta ensimmäisessä työehtosopimuksessa on lähdetty liikkeelle, ja jonka perusteella kuntakohtaisten vähimmäispalkkojen työehtosopimukseen sidottu perustuntipalkka on muodostunut. Aikaisempien työehtosopimusten avulla voidaan tarkastaa avustajien palkkoihin kullakin sopimuskaudella tulleet palkankorotukset.

Huom.! palkkapöytäkirjassa on virhe siitä, kuinka säännöllisesti maksettava tuntipalkka voidaan laskea kuukausittain maksettavaksi palkaksi. Palkkapöytäkirjassa sanotaan, että ensin lasketaan viikkotyöaika X tuntipalkka ja tämä voidaan kertoa luvulla 4,2, niin saadaan kuukausittain maksettavan palkan suuruus. Kerroin on väärä. Kertoimen täytyy olla 4,35.