YK:n vammaissopimus

YK:n vammaissopimus tuli voimaan Suomessa 10.6.2016. Se on ihmisoikeussopimus, joka takaa vammaisille yhtäläiset oikeudet muiden kanssa.

YK:n vammaissopimus painottaa itsemääräämisoikeutta, syrjimättömyyttä, yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä. Sopimus edellyttää myös vammaisten henkilöiden osallistumisen ja osallisuuden huomioimista. Siitä lähtien, kun vammaissopimus on tullut voimaan Suomessa, on sitä tullut noudattaa lakina.

Mikäli tahdot tutustua vammaissopimukseen tarkemmin, voit tehdä sen Tietopankissamme.

Määräaikaisraportti kansainväliselle komitealle

Suomi antoi ensimmäisen määräaikaisraportin YK:lle vammaissopimuksen toteutumisesta vuonna 2018. Lokakuussa 2017 Ulkoministeriö pyysi järjestöiltä näkökulmia vammaissopimuksen toteutumisesta. Näitä näkökulmia hyödynnettiin määräaikaisraportin valmistelussa. Tästä linkistä voit lukea Hetan Ulkoministeriölle antamat näkökulmat.

Keväällä 2018 Ulkoministeriö pyysi lausuntoja vammaissopimusta koskevasta määräaikaisraporttiluonnoksesta. Heta antoi oman lausuntonsa 25.4.2018. Lausunnon voi lukea tästä linkistä.

Kansallinen toimintaohjelma

Suomessa on vammaissopimuksen kansallinen toimintaohjelma, jolla toimeenpannaan YK:n vammaissopimusta. Toimintaohjelmaa koordinoi Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE. Ohjelman tavoitteena on lisätä tietoisuutta vammaisten henkilöiden oikeuksista, jotta ne osataan ottaa huomioon laajasti yhteiskunnan eri osa-alueilla ja hallinnossa. Kullekin toimikaudelle määritellään vammaissopimuksen täytäntöönpanon edistämisen keskeiset kansalliset tavoitteet, niitä edistävät keinot ja tarvittava seuranta.

VANE pyysi kesällä 2017 lausuntoja toimintaohjelman painopistealueisiin. Hetan antaman lausunnon voi lukea tästä linkistä.

Kansallisen toimintaohjelman voi lukea Valtioneuvoston julkaisuarkistossa.

 

YK vammaissopimus