YK:n vammaissopimus

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus on yksi YK:n (Yhdistyneet kansakunnat) ihmisoikeussopimuksista. Sopimus tuli voimaan Suomessa 10.6.2016.

YK:n vammaissopimus painottaa itsemääräämisoikeutta, syrjimättömyyttä, yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä. Sopimus edellyttää myös vammaisten henkilöiden osallistumisen ja osallisuuden huomioimista. Nyt, kun vammaissopimus on astunut voimaan Suomessakin, sitä tulee noudattaa lakina.

Määräaikaisraportti

Suomi antaa YK:lle määräaikaisraportin vammaissopimuksen toteutumisesta vuoden 2018 aikana. Lokakuussa 2017 Ulkoministeriö on pyytänyt järjestöiltä näkökulmia vammaissopimuksen toteutumisesta. Näitä näkökulmia on hyödynnetty määräaikaisraportin valmistelussa. Tästä linkistä voit lukea Hetan Ulkoministeriölle antamat näkökulmat.

Keväällä 2018 Ulkoministeriö pyysi lausuntoja vammaissopimusta koskevasta määräaikaisraporttiluonnoksesta. Heta antoi lausuntonsa 25.4.2018. Lausunnon voi lukea tästä linkistä.

Kansallinen toimintaohjelma 2018-2019

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut kansallisen toimintaohjelman YK:n vammaissopimuksen toteuttamiseksi. Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE pyysi kesällä 2017 lausuntoja toimintaohjelman painopistealueisiin. Hetan antaman lausunnon voi lukea tästä linkistä.

Kansallisen toimintaohjelman voi lukea Valtioneuvoston julkaisuarkistossa.