YK:n vammaissopimus

YK:n vammaissopimus on ihmisoikeussopimus, jonka tarkoituksena on turvata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti samat oikeudet kuin muillekin.  Sopimus tuli voimaan Suomessa 10.6.2016.

YK:n vammaissopimus painottaa itsemääräämisoikeutta, syrjimättömyyttä, yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä. Sopimus edellyttää myös vammaisten henkilöiden osallistumisen ja osallisuuden huomioimista. Siitä lähtien, kun vammaissopimus on tullut voimaan Suomessa, on sitä tullut noudattaa lakina.

Mikäli tahdot tutustua vammaissopimukseen tarkemmin, voit tehdä sen Tietopankissamme.

Heta-liitto VANEN vammaispoliittisessa kuulemisessa 15.2.2024

Heta osallistui helmikuussa 2024 VANEN kuulemistilaisuuteen.
Hetan lausunto PDF
Hetan lausunto DOCX

Heta osallistui VANEn kuulemiseen toimintasuunnitelman toteutumisesta

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE kuuli vammaisjärjestöjä 4.5.2023 järjestetyssä tilaisuudessa siitä, miten YK:n vammaissopimuksen toimeenpanossa on onnistuttu.

Kuulemisessa kysyttiin vammaisjärjestöjen näkemyksiä vuosien 2019–2023 toimintaohjelmasta, jossa oli määritelty YK:n vammaissopimuksen täytäntöönpanon keskeiset tavoitteet ja niitä edistävät keinot. VANE pyysi vammaisjärjestöiltä lyhyitä kommentteja siitä, miten toimintasuunnitelman toteutumisessa on onnistuttu.

Voit lukea lisää aiheesta täältä. 

Määräaikaisraportti kansainväliselle komitealle

Suomi antoi ensimmäisen määräaikaisraportin YK:lle vammaissopimuksen toteutumisesta vuonna 2018. Lokakuussa 2017 Ulkoministeriö pyysi järjestöiltä näkökulmia vammaissopimuksen toteutumisesta. Näitä näkökulmia hyödynnettiin määräaikaisraportin valmistelussa.

Tästä linkistä voit lukea Hetan Ulkoministeriölle antamat näkökulmat.

Keväällä 2018 Ulkoministeriö pyysi lausuntoja vammaissopimusta koskevasta määräaikaisraporttiluonnoksesta. Heta antoi oman lausuntonsa 25.4.2018.

Lausunnon voi lukea tästä linkistä.

Kansallinen toimintaohjelma

Suomessa on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen kansallinen toimintaohjelma, jolla toimeenpannaan YK:n vammaissopimusta. Toimintaohjelmaa koordinoi Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE. Kullekin toimikaudelle määritellään vammaissopimuksen täytäntöönpanon edistämisen keskeiset kansalliset tavoitteet, niitä edistävät keinot ja tarvittava seuranta.

Toimintaohjelma 2020-2023 on nimeltään Oikeus osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Ohjelman voi lukea valtioneuvoston sivulta: Kansallinen toimintaohjelma 2020-2023.

Heta osallistui 6.11.2020 VANEn kuulemistilaisuuteen, jossa käsiteltiin toimintaohjelman luonnosta. Hetan puheenjohtaja Maija Aatelo piti puheenvuoron tilaisuudessa. Hetan lausunnon voi lukea täältä:

Hetan lausunto kansallisen toimintaohjelman luonnokseen PDF

Hetan lausunto kansallisen toimintaohjelman luonnokseen RTF

Heta osallistui myös ensimmäisen toimintaohjelman valmisteluprosessiin antamalla kesällä 2017 lausunnon toimintaohjelman painopistealueista.

Hetan antaman lausunnon vuodelta 2017 voi lukea täältä.

Mustia ihmishahmoja, jotka seisovat, yksi istuu pyörätuolissa. Piirroskuva.