Kuntien/hyvinvointialueiden toiminta

Henkilökohtaisen avun toimeenpano eli käytännössä hyvinvointialueiden (aiemmin kuntien) toiminta vaikuttaa merkittävästi henkilökohtaisen avun saajaan. Heta-liitto ohjeistaa kuntia työantajamalliin liittyvissä asioissa ja puuttuu tarvittaessa esimerkiksi virheelliseen tai puutteelliseen neuvontaan.

Keski-Suomen hyvinvointialueen ongelmalliset korvauskäytännöt 2023

Heta-liitto pyysi toukokuussa 2023 kannanottoa yhdenvertaisuusvaltuutetulta Keski-Suomen hyvinvointialueen käytännöistä, joiden se katsoi johtavan syrjintään ja ylläpitävän eriarvoisuutta. Samalla Heta otti esiin myös henkilökohtaisen avustajan matkakulujen korvaukset, joita on ollut mahdollista saada vasta matkan jälkeen.

Jyväskylässä on ollut pitkään ongelmana se, että henkilökohtaisen avun työnantajat ovat joutuneet maksamaan lakisääteisen työterveyshuollon maksut ensin itse omista varoistaan. Sama ongelma on jatkunut nyt hyvinvointialueella sen aloitettua, ja Heta-liittoon on tullut asiasta runsaasti yhteydenottoja.

Lue lisää täältä. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu antoi 20.10.2023 kannanoton, jonka mukaan hyvinvointialueen nykyinen korvauskäytäntö on ongelmallinen yhdenvertaisuuslain toteutumisen kannalta. Valtuutettu pyysi Keski-Suomen hyvinvointialuetta ilmoittamaan 31.12.2023 mennessä, mihin toimenpiteisiin vammaispalveluissa ryhdytään työnantajana toimivien vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden toteutumiseksi.

Lue lisää täältä.

Kantelu Vantaan kaupungin vammaispalveluista 27.8.2019

Heta-liittoon on oltu yhteydessä lukuisista Vantaan kaupungin henkilökohtaiseen apuun liittyvistä epäkohdista, kuten henkilökohtaisen avun tuntimäärien yllättävistä vähentämisistä. Heta kanteli epäkohdista eduskunnan oikeusasiamiehelle elokuussa 2019.

Kantelun voi lukea tästä linkistä.

Kantelu Kemin ja Lohjan vammaispalveluista 16.3.2015

Heta-liitto jätti maaliskuussa 2015 eduskunnan oikeusasiamiehelle kaksi kantelua, jotka koskevat henkilökohtaisen avun eri järjestämistapojen saatavuutta, palkanlaskennan järjestämistä ja työehtosopimuksen noudattamista Kemissä ja Lohjalla.

Kantelu Helsingin kaupungin henkilökohtaisen avun oppaasta 3.3.2015

Heta-liitto teki maaliskuussa 2015 eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun Helsingin vammaispalvelun oppaasta henkilökohtaisten avustajien työnantajille. Oppaassa oli lukuisia asiavirheitä, jotka ovat omiaan johtamaan vaikeavammaista työnantajaa harhaan. Suoranaisten asiavirheiden lisäksi opas sisälsi lakiin perustumattomia kannanottoja tiettyjen kustannusten korvattavuuteen.

Lue koko kantelu tästä linkistä.