Kuntien toiminta

Henkilökohtaisen avun toimeenpano eli käytännössä kuntien toiminta vaikuttaa merkittävästi henkilökohtaisen avun saajaan. Heta-Liitto ohjeistaa kuntia työantajamalliin liittyvissä asioissa ja puuttuu tarvittaessa esimerkiksi virheelliseen tai puutteelliseen neuvontaan.

Kantelu Kemin ja Lohjan vammaispalveluista 16.3.2015

Heta-Liitto jätti maaliskuussa 2015 eduskunnan oikeusasiamiehelle kaksi kantelua, jotka koskevat henkilökohtaisen avun eri järjestämistapojen saatavuutta, palkanlaskennan järjestämistä ja työehtosopimuksen noudattamista Kemissä ja Lohjalla.

Kemin kaupungin henkilökohtaisen avun toimintaohje sisälsi useita lainvastaisia kohtia, joiden perusteella saa virheellisiä tietoja henkilökohtaisen avun järjestämisestä ja mahdollisuudesta päästä palvelujen piiriin.

Lohjan kaupungissa puolestaan oli ongelmia palkanmaksun ja palkkahallinnon kanssa. Osa henkilökohtaisen avun työnantajista oli joutunut hoitamaan palkkahallinnon itse, minkä lisäksi Lohjan kaupunki ei noudattanut työehtosopimuksen mukaista palkanmaksun aikataulua.

Kantelu Helsingin kaupungin henkilökohtaisen avun oppaasta 3.3.2015

Heta-Liitto teki maaliskuussa 2015 eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun Helsingin vammaispalvelun oppaasta henkilökohtaisten avustajien työnantajille. Oppaassa oli lukuisia asiavirheitä, jotka ovat omiaan johtamaan vaikeavammaista työnantajaa harhaan. Suoranaisten asiavirheiden lisäksi opas sisälsi lakiin perustumattomia kannanottoja tiettyjen kustannusten korvattavuuteen.

Lue koko kantelu tästä linkistä.