Heta pyytää kannanottoa työterveyshuollon maksujen ja matkakulujen korvauskäytännöistä

Julkaistu

Heta-liitto katsoo, että Keski-Suomen hyvinvointialueen käytännöt johtavat syrjintään ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Siksi Heta pyytää kannanottoa yhdenvertaisuusvaltuutetulta.

Jyväskylässä on ollut pitkään ongelmana se, että henkilökohtaisen avun työnantajat ovat joutuneet maksamaan lakisääteisen työterveyshuollon maksut ensin itse omista varoistaan. Sama ongelma on jatkunut nyt hyvinvointialueella sen aloitettua, ja Heta-liittoon on tullut asiasta runsaasti yhteydenottoja.  

Heta-liitto on 15.5.2023 lähestynyt yhdenvertaisuusvaltuutettua ja pyytää kannanottoa asiaan. Samalla Heta ottaa esiin myös henkilökohtaisen avustajan matkakulujen korvaukset, joita on ollut mahdollista saada vasta matkan jälkeen. 

Keski-Suomen hyvinvointialueen tiedotteen mukaan henkilökohtaisen avun työnantajat huolehtivat lakisääteisen työterveyshuollon työntekijöilleen valitsemaltaan palveluntuottajalta ja maksavat siitä aiheutuneet kustannukset itse. Korvaukset saa vasta jälkikäteen seuraavana kalenterivuonna. Samoin työnantajat maksavat avustajan matkakulut ensin itse.  

Työterveyshuollon kuluihin käytetyt rahat ovat usein suoraan pois vammaisen henkilön päivittäiseen elämiseen tarvittavista varoista. Lisäksi maksukäytäntö ja puutteellinen ohjeistus voivat johtaa siihen, että työterveyshuollon palveluja ei käytetä siinä määrin kuin olisi tarpeen. 

Matkakulujen maksaminen matkan jälkeen johtaa syrjiviin vaikutuksiin etenkin sellaisten vammaisten henkilöiden osalta, jotka eivät voi maksaa kuluja itse ennen matkaa. Käytäntö vaikuttaa esimerkiksi sosiaalisten suhteiden ylläpitoon, työnhakuun, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja moniin muihin tilanteisiin.  Se syrjii varsinkin syntymästään saakka tai muuten pitkäaikaisesti vammaisia henkilöitä, jotka eivät vammaisuuden vuoksi ole voineet kartuttaa varallisuutta.  

Käytännöt ovat syrjiviä myös siinä suhteessa, että ne heikentävät vammaisten henkilöiden asemaa vammattomiin henkilöihin nähden. 

Heta-liitto katsoo, että Keski-Suomen hyvinvointialueen maksukäytännöt muodostuvat syrjiväksi vammaisia ihmisiä kohtaan vähintään välillisenä syrjintänä. Syrjintäperusteita ovat henkilön vammaisuus sekä useissa tilanteissa myös varallisuusasema. Lisäksi Heta-liitto katsoo, että Keski-Suomen hyvinvointialue on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdenvertaisuuden edistämiseen. 

Lue koko kannanottopyyntö täältä: 

Kannanottopyyntö PDF
Kannanottopyyntö DOCX