Mitä henkilökohtainen apu on?

Henkilökohtainen apu on välttämätöntä toisen ihmisen antamaa apua. Se on tarkoitettu tilanteisiin, joissa vammainen tai sairas henkilö tarvitsee apua toistuvasti. Henkilökohtaiseen apuun on subjektiivinen oikeus, jos palvelun myöntämiskriteerit täyttyvät.

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää kolmella eri tavalla:

  1. työnantajamallilla
  2. kunnan omana toimintana tai ostopalveluna
  3. palvelusetelillä

Hetan Tietopankissa keskitytään työnantajamalliin, mutta yleisesti henkilökohtaisessa avussa on erittäin tärkeää, että järjestämistapa on sellainen, joka sopii juuri kyseiselle henkilökohtaisen avun käyttäjälle.

Katso oheinen video ja opi henkilökohtaisen avun eri järjestämistapojen pääasialliset erot! Videon voi myös kuunnella äänitiedostona.

Vammaispalveluissa asiointi

Henkilökohtaista apua haetaan oman kunnan vammaispalveluista. Oheisella videolla Hetan lakimiehet vastaavat usein kysyttyihin kysymyksiin, jotka koskevat vammaispalveluissa asiointia.

Voit myös kuunnella videon sisällön äänitiedostona.

Henkilökohtaisen avun työnantajamalli

Työnantajamalli on yksi henkilökohtaisen avun järjestämistapa. Työnantajamallissa henkilökohtaisen avun käyttäjällä itsellään on kaikki työnantajan vastuut ja velvollisuudet. Kunnan vammaispalvelu korvaa henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset sekä muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut.

Työnantajamalli mahdollistaa hyvin henkilökohtaisen avun käyttäjän itsenäisen ja oman näköisen elämän. Edellytyksenä on kuitenkin hyvin toimiva työsuhde.

Oheisella videolla käydään läpi henkilökohtaisen avun työnantajamallin perusperiaatteita sekä työnantajan ja työntekijän oikeudellisia ja sosiaalisia rooleja. Videolla käsitellään lisäksi työsuhteen pelisääntöjä, joita määrittävät lainsäädäntö, työehtosopimus, työsopimus sekä tietysti työnantajan ja työntekijän jokapäiväinen toiminta.

Voit myös kuunnella videon sisällön äänitiedostona.

Kokemuksia henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Työnantajuus lisää henkilökohtaisen avun käyttäjän vastuita ja vapauksia, mutta millaista se on käytännössä? Miltä tuntuu toimia työnantajana henkilölle, jonka kanssa on niin tiiviisti tekemisissä? Millaisia asioita se mahdollistaa tai tuoko se mukanaan myös vaikeita hetkiä?

Alla olevalla videolla henkilökohtaisen avustajan työantajat ja henkilökohtainen avustaja kertovat omista kokemuksistaan työnantajamallista.

Voit myös kuunnella videon sisällön äänitiedostona.