Kehityskeskustelu

Usein henkilökohtaiseen apuun myönnetyt tunnit kuluvat arjen askareissa, mutta välillä on hyvä pysähtyä miettimään työsuhteen sujumista ja kummankin osapuolen hyvinvointia yhdessä henkilökohtaisen avustajan kanssa. Tähän tarkoitukseen kehityskeskustelu on hyvä johtamisen ja työsuhteen huoltamisen väline.

Muistitaululla kaksi keltaista post it -lappua: toisessa on piirretty hehkulamppu ja toisessa kaksi puhekuplaa.

Kehityskeskustelu on mahdollisuus

 • saada ja antaa palautetta
 • arvioida toimintaa
 • pohtia kehittymistarpeita.

Kehityskeskustelu on molemmille osapuolille tilaisuus puhua työsuhteeseen liittyvistä asioista sille erikseen varatulla ajalla. Tämä lisää työilmapiirin avoimuutta, kun kumpikin tietää, että tässä on hetki, jolloin tulen kuulluksi. Avoin ilmapiiri työsuhteessa parantaa työn mielekkyyttä sekä työssä viihtymistä.

Työsuhteessa on hyvä antaa sekä positiivista että rakentavaa palautetta usein, mutta jatkuva palaute ei vähennä kehityskeskustelun hyödyllisyyttä. Päivittäinen vuorovaikutus on yksi hyvän työsuhteen tärkeimmistä rakennuspalikoista. Kehityskeskustelu puolestaan on etukäteen erikseen sovittu keskusteluhetki, johon kummankin on hyvä valmistautua etukäteen.

Työnantajana sinun on hyvä asennoitua kehityskeskusteluun hetkenä, jossa työntekijällä on tilaa ja aikaa ottaa itselleen tärkeät asiat esiin. Voit kannustaa työntekijää siihen jo etukäteen ennen varsinaista kehityskeskustelua!

On tärkeää, että osoitat työntekijälle asenteellasi, että haluat kuulla hänen näkemyksiään ja arvostat niitä. Arvostus työntekijän ajatuksia, toiveita ja kehittämisideoita kohtaan ei tarkoita, että ne pitää kaikki toteuttaa tai niistä pitää olla samaa mieltä. Riippumatta siitä, mitä työntekijän ideoita työsuhteessa loppujen lopuksi toteutetaan, arvostuksen osoittaminen on tärkeää.

Aloite:

Yleensä aloite kehityskeskustelun pitämisestä tulee työnantajalta. Työnantaja kertoo työntekijälle hyvissä ajoin etukäteen, milloin kehityskeskustelu pidetään. Toki toisinaan myös työntekijä voi ehdottaa kehityskeskustelun pitämistä, jos hänellä on esimerkiksi mielessään jokin tietty asia, josta haluaa keskustella työnantajansa kanssa.

Valmistautuminen:

Sekä työnantajan että työntekijän on hyvä valmistautua kehityskeskusteluun etukäteen. Jos työnantajana haluat, että työntekijä pohtii jotakin tiettyä asia valmiiksi, niin kerro siitä työntekijälle hyvissä ajoin etukäteen. Kannusta työntekijää myös pohtimaan, mitä asioita hän itse haluaa käsitellä kehityskeskustelussa. Vaikka kehityskeskustelu on parhaimmillaan rento tilaisuus, se voi jännittää. Sen vuoksi on hyvä etukäteen kirjoittaa muistiin, vaikka ihan ranskalaisilla viivoilla, mistä asioista ainakin olisi tärkeä keskustella.

Aika:

Kehityskeskustelu on hyvä pitää säännöllisesti, esimerkiksi kerran tai kaksi kertaa vuodessa. Kehityskeskustelulle on hyvä varata riittävästi aikaa. Ilmapiiri helposti kärsii, jos työntekijälle tulee sellainen olo, että hän ei ehdi kertoa kaikkea haluamaansa.

Paikka:

Kehityskeskustelulle ei ole määritelty mitään tiettyä paikkaa. Joidenkin mielestä kehityskeskustelu on hyvä pitää työpaikalla, jotkut toiset taas nimenomaisesti haluavat järjestää sen työpaikan ulkopuolella. Tärkeintä on, että paikassa on sekä työnantajan että työntekijän turvallista ja rentoa puhua työsuhteesta. Eli jos kehityskeskustelun haluaa pitää julkisissa tiloissa, kuten kahvilassa, on tärkeää varmistaa etukäteen, että kyseisestä paikasta löytyy tila, jossa on mahdollista keskustella rauhassa.

Kehityskeskustelussa ei ole kyse tavallisesta rupattelusta, vaan työsuhteen kokonaistilanteen syvällisestä pohtimisesta. Kehityskeskustelu ei myöskään koskaan saa olla yksipuolinen kuulustelu tai tietyn kaavan mukaan etenevä haastattelu. On hyvä pyrkiä löytämään aito yhteys toiseen ihmiseen niin, että toinen todella kokee, että hänen asioistaan ollaan oikeasti kiinnostuneita ja hänen työhyvinvoinnillaan on merkitystä myös työnantajalle.

Kehityskeskustelu käytännössä

 • Kummankin osapuolen on saatava puheenvuoro. Älä siis pidä monologia!
 • Pysy asiassa. Kehityskeskusteluun käytettävä aika sovitaan aina etukäteen. Asian ulkopuolinen jutustelu on hyvä pitää minimissään, jotta sovittu aika riittää tärkeiden asioiden käsittelyyn.
 • Anna myönteistä palautetta ja tartu rohkeasti myös kehitettäviin asioihin. Meillä kaikilla on työntekijöinä ja työnantajina sekä onnistumisia että epäonnistumisia – se kuuluu elämään. Kun muistat kertoa myös myönteisen palautteen ääneen, kehittämistä vaativien asioiden esiin nostaminen helpottuu.
 • Anna työntekijän ottaa vapaasti keskusteluun mitä tahansa työhön liittyviä asioita. Sinun ei tarvitse olla niistä samaa mieltä eikä sinulla tarvitse edes heti olla kaikista asioista mitään mielipidettä. Sinun tehtäväsi työnantajana on kuitenkin tässä kohtaa kuulla, mitä työntekijä haluaa sanoa.
 • Kaikkia asioita ei tarvitse ratkaista kehityskeskustelussa. Voi olla, että työntekijä ottaa esiin asioita, jotka tulevat sinulle yllätyksenä tai tuntuvat vaikeilta. Sinulla ei tarvitse olla mitään vastausta tai mielipidettä heti valmiina. Voit kertoa työntekijälle, että oli tärkeä kuulla, mitä mieltä hän on, ja että sinun pitää pohtia asiaa ennen kuin palaatte siihen uudelleen. Muista kuitenkin, että jos lupaat palata johonkin asiaan myöhemmin, siihen myös pitää palata. Turhat lupaukset työsuhteessa ovat yhtä inhottavia kuin muissakin ihmissuhteissa.
 • Usko muutoksen mahdollisuuteen. Asioita voidaan muuttaa ja kehittää keskustelun myötä, joten älä vaivu pessimismiin, vaikka hetkittäin tuntuisi, että kehitettäviä asioita on paljon.
 • Kirjoita kehityskeskustelun aikana tärkeimmät asiat muistiin. Näin niihin on mahdollista palata esimerkiksi seuraavassa kehityskeskustelussa ja tarkistaa, onko haluttu muutos toteutunut.
 • Muista kohtuullisuus. Toiveista ja ideoista on hyvä keskustella vapaasti, mutta varsinaiset tavoitteet on hyvä määritellä yhdessä työntekijän kanssa sellaisiksi, että ne on suunnitellussa aikataulussa mahdollista saavuttaa.

Kaikki henkilökohtaisten avustajien työsuhteet ovat yksilöllisiä, joten mitään tyhjentävää listaa kehityskeskustelussa keskusteltavista aiheista ei voida antaa. Tästä esimerkkilistasta voit poimia juuri sinun työsuhteeseesi sopivat aiheet ja ottaa mukaan tietysti muitakin asioita, jotka juuri teillä ovat ajankohtaisia ja tärkeitä.

Työnkuva ja työtehtävät:

 • Onko työtehtävissä jotakin epäselvää? Tarvitaanko esim. johonkin tehtävään lisää perehdytystä?
 • Millaiset työtehtävät motivoivat työntekijää?
 • Onko työnkuvassa tapahtunut muutos tai tulossa muutos, johon pitäisi valmistautua? Esim. sellainen muutos työnantajan vammassa, jonka vuoksi vaikkapa liikkumisessa avustamisen tapaa pitää muuttaa.

Hyvinvointi työssä ja työn ilo:

 • Miten työntekijä itse kokee onnistuneensa työssään?
 • Mihin asiaan omassa suoriutumisessaan hän on erityisen tyytyväinen?
 • Viihtyykö työntekijä työssään? Jos ei, niin onko työntekijällä työnantajalle toiveita, ehdotuksia tai ideoita, mikä auttaisi työssä viihtymistä?
 • Miten työntekijä arvioi työssäjaksamisensa tällä hetkellä?
 • Onko työntekijällä ideoita, mikä edesauttaa hänen työssäjaksamistaan?
 • Onko työssä jokin tietty asia, jonka työntekijä kokee kuormittavaksi?

Yhteistyö ja vuorovaikutus työpaikalla:

 • Miten yhteistyö sujuu ja miten sitä voisi kehittää?
 • Onko työntekijä tyytyväinen työnantajan tapaan johtaa työtä?
 • Millaista palautetta työntekijä haluaa antaa työnantajalleen?
 • Onko työntekijällä toiveita tai ajatuksia yhteistyön kehittämisestä?

Tavoitteet:

 • Millaisia tavoitteita työntekijällä on työnsä suhteen?
 • Millaista tukea työntekijä tarvitsee työnantajalta tavoitteiden saavuttamiseksi?
 • Millaisia muutos- tai kehitystoiveita työnantajalla on?

Kehityskeskustelussa voi käyttää nimenomaisesti sitä varten tehtyä lomaketta, mutta välttämätöntä se ei toki ole. Lomake voi kuitenkin helpottaa ajanhallintaa kehityskeskustelussa sekä auttaa varmistamaan, että kaikki tärkeät asiat käydään läpi.

Heta-liitto on tehnyt henkilökohtaisten avustajien työnantajien käyttöön kehityskeskustelulomakkeen. Voit käyttää sitä sellaisenaan tai muokata paremmin omiin tarpeisiisi sopivaksi.

Tulostettava kehityskeskustelulomake PDF
Tietokoneella täytettävä kehityskeskustelulomake (PDF)
Kehityskeskustelulomake RTF

Kehityskeskustelomake on yllä eri tiedostomuodoissa, jotta jokaiselle löytyisi varmasti sopiva ja saavutettava tiedosto. Jos tarvitset kehityskeskustelulomakkeen jossakin muussa tiedostomuodossa tai sinulla on muita toiveita lomakkeen kehittämisen suhteen, niin ota yhteyttä sähköpostitse: heta@heta-liitto.fi. Kirjoita sähköpostin aiheeksi “Kehityskeskustelulomake”.