Henkilökohtainen avustaja matkalla

Kysymys

Minulla on normaalisti henkilökohtaisen avun tunteja päätöksessä 40 viikossa. Nyt lähden Kanarialle ja tunteja kuluu 80 viikossa, eli tuplasti enemmän kuin normaalisti. Saanko hyvinvointialueelta lisätunteja  matkaa varten?

Vastaus

Mikäli yksilöllinen avuntarpeesi on matkalla suurempi kuin kotioloissa, voit hakea ja saada lisää henkilökohtaisen avun tunteja. Henkilökohtaisen avun määrä arvioidaan aina yksilöllisen tarpeen perusteella. Perustele hakemuksesi hyvin, lähetä hakemus hyvissä ajoin ennen matkaa ja hae tarvittaessa muutosta kielteiseen päätökseen.

Kysymys

Olen lähdössä Kanarialle viikoksi ja avustaja tulee mukaan töihin. Olen ostanut hänelle lentoliput sekä varannut hotellihuoneen samasta hotellista kuin itselleni. Hotelli on varsin kohtuuhintainen. Maksaako hyvinvointialie avustajan lentoliput ja hotellin?

Vastaus

Hyvinvointialueella on velvollisuus myöntää avustajan palkka- ym. kulujen lisäksi muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut. Näitä ovat juuri mainitsemasi matkakulut. Kohtuullisen hintatason mukaan hyvinvointialueella on siis velvollisuus korvat ko. kulut.

Hyvinvointialueet ovat alkaneet rajoittaa esimerkiksi sitä, kuinka monta kertaa vuodessa avustajan matkakustannuksia korvataan. Joka tapauksessa, niitä kannattaa hakea, ja tarvittaessa tehdä muutoksenhaku kielteisestä päätöksestä. Usein toistuvien kaukomatkojen tai pidempien ulkomaanmatkojen osalta oikeutta korvaukseen on saatettu hallintotuomioistuimissa rajoittaa.

Kysymys

Olen lähdössä viikoksi Kanarialle. Mukaan tulee yksi avustaja. Avuntarpeeni on noin 10 tuntia päivässä. Lentopäivinä tulee vielä enemmän tunteja ja niitä tulee yhteensä jopa 80 tuon viikon aikana. Miten oikein suunnittelen työajan? Olen Heta-liiton jäsen, eikä käytössä ole tasoittumisjaksoja tai jaksotyötä.

Vastaus

Työehtosopimus mahdollistaa varsin vapaan työajan järjestämisen ja sopimisen matkojen aikana. Tällöin tulee kuitenkin noudattaa työehtosopimuksen määräyksiä esimerkiksi työntekijälle annettavista tauoista.

Avustaja voi hyvin tehdä nuo tunnit, kun asiasta sovitaan hyvissä ajoin etukäteen ja tehdään kirjallinen työvuoroluettelo matkan ja työajan tasoittumisen ajalle. Sopimus on tehtävä kirjallisesti, ja siitä on käytävä ilmi päivittäisen työajan pituus, mahdolliset matkan aikaiset vapaapäivät sekä miten työaika tasoittumisjaksolla tasataan. Kirjallisena sopimuksena voidaan pitää myös osapuolten etukäteen hyväksymää ja allekirjoittamaa, koko tasoittumisjakson kattavaa työvuoroluetteloa.

Työajan tulee tasoittua valitulla tasoittumisjaksolla enintään 40 viikkotuntiin. Tasoitusta voidaan tehdä ennen tai jälkeen matkan. Kun normaaleista työaikamääräyksistä poiketaan, on keskeistä noudattaa työehtosopimuksen reunaehtoja sopimiselle, joten tutustu niihin huolella.

Kysymys

Olen lähdössä ulkomaanmatkalle. Onko avustajallani oikeus saada päivärahaa matkan ajalta? Olen Heta-liiton jäsen.

Vastaus

Työehtosopimuksen mukaan avustajalla on ulkomaanmatkan aikana oikeus työnantajan kustantamiin aterioihin tai ateriakorvaukseen. Työnantajalla ei ole lakiin tai työehtosopimukseen perustuvaa velvollisuutta maksaa päivärahaa.

Jos matkapäivän pituus on yli 10 tuntia ja siihen sisältyy sekä lounasaika (11.00-13.00) että päivällisaika (17.00-19.00), on avustajalla oikeus kahteen ateriaan tai ateriakorvaukseen. Jos matkapäivän pituus kestää yli 8 tuntia ja siihen sisältyy joko lounas- tai päivällisaika, on avustajalla oikeus yhteen ateriaan tai ateriakorvaukseen.

Matkapäivä ei ole sama asia kuin työpäivä. Kokonaiset matkakohteessa perilläolopäivät ovat kokonaisuudessaan matkapäiviä.

Lisäksi yli yön kestävällä matkalla, joka jatkuu vähintään klo 9.00 saakka, on työnantaja velvollinen
järjestämään työntekijälle aamiaisen, ellei se sisälly muutoin majoitukseen.

Alla olevilla videoilla Hetan juristit vastaavat yleisimpiin kysymyksiin henkilökohtaisesta avusta matkan aikana.