Jäsenten lakipalvelut

Heta-liiton jäsenet voivat saada kaikille avoimen HetaHelp-puhelinneuvonnan lisäksi myös vain jäsenille tarkoitettuja lakipalveluita.

Oikeudellista tukea voi saada työsuhteeseen liittyviin riitatilanteisiin ja hyvinvointialueen toiminnassa ilmenneisiin ongelmiin. Tällaisia hyvinvointialueen toiminnan ongelmia voivat olla esimerkiksi työehtosopimuksen soveltamiseen liittyvät kysymykset. Työsuhteen päättämistä, palkanmaksua tai muuta työsuhdeasiaa koskevissa riitatilanteissa Heta-liiton juristit voivat avustaa muun muassa vastineiden laatimisessa ja sovintoneuvotteluissa. Heta-liiton oikeudellinen tuki ei kata tuomioistuimessa edustamista.

Heta-liitto tekee aina erillisen päätöksen oikeudellisen tuen myöntämisestä jäsenelle. Yhteydenotto juristeihin tapahtuu HetaHelpin kautta ja juristit neuvovat asiassa eteenpäin.