Työnantajan tai työnantajan perheenjäsenen sairastuminen

Miten tulee toimia, jos työnantajalla on hengitystieoireita?

Työterveyslaitoksen ohjeen mukaan avustajan työssä toimitaan seuraavasti, jos henkilökohtaisen avun käyttäjällä on koronatartuntaan viittaavia oireita:

  • Noudata hengitystieinfektiota sairastavan asiakkaan lähihoidossa tavanomaisia varotoimia sekä kosketus- ja pisaravarotoimia
  • Käytä kertakäyttöisiä suojakäsineitä, kirurgista suu-nenäsuojusta, silmiensuojainta, suojatakkia tai esiliinaa.
  • Jos käytät IIR-merkittyä suu-nenäsuojusta, johon on yhdistetty kasvovisiiri, niin silloin erillistä silmiensuojainta ei tarvita.

Jos näitä varusteita ole, kannattaa olla yhteydessä kuntaan ja pyytää varusteita tähän ohjeeseen viitaten. Kuntien on varmistettava, että kotihoito ja henkilökohtainen apu jatkuvat, vaikka avustettavat tai avustavat henkilöt sairastuisivat COVID-19-tautiin. Hengitystieoireilu ei siis tarkoita, että henkilökohtainen apu pitää keskeyttää. Jos tartunta todetaan, suosittelemme käymään terveydenhuollon kanssa läpi sitä, miten eristys toteutetaan.

Miten toimimme avustajan kanssa, jos työnantajan perheessä todetaan koronatartunta?

Koronaviruksen saaneet henkilöt voidaan määrätä tartuntataudeista vastaavan lääkärin toimesta eristykseen ja häneen lähikontaktissa olleet (lähipiiriin kuuluvat henkilöt) karanteeniin. Näissä tilanteissa menetellään myös avustajan kanssa terveydenhuollon henkilöstön antamien ohjeiden mukaisesti.

Toistaiseksi viranomaiset eivät ole antaneet yleistä ohjeistusta siihen, kuinka henkilökohtaisten avustajien kanssa tulisi menetellä, jos perheessä on sairastunut joku muu kuin henkilökohtaisen avun käyttäjä. Työterveyslaitos on katsonut, että henkilökohtaista apua tulee järjestää myös koronavirukseen sairastuneelle ja on antanut ohjeita suojautumisesta. Tämän perusteella perheenjäsenen sairauskaan ei kokonaan keskeyttäisi palveluita. Lue myös kysymysosio ”Suojautuminen ja varotoimet työpaikalla”.

Onko henkilökohtaisella avustajalla velvollisuus tulla töihin, jos työnantaja on juuri palannut ulkomailta?

Ulkomailta riskimaista palaavien henkilöiden on mahdollisuuksien mukaan suositeltu olevan kotona (eli siten, etteivät he olisi lähikontaktissa ulkopuolisiin ihmisiin) 14 vuorokauden ajan ulkomaanmatkan jälkeen. Kyse on kuitenkin suosituksesta. Henkilökohtaisessa avussa on kyse välttämättömästä palvelusta, eikä mahdollisuuksia omaehtoiseen karanteeniin useinkaan ole. Työntekijällä on siis velvollisuus tulla töihin, vaikka työnantaja olisi palannut Suomeen riskimaasta.

Jos työntekijä on viranomaispäätöksellä määrätty karanteeniin, ei hänen tule tulla työpaikalle. Tällöin työntekijä on oikeutettu tartuntatautipäivärahaan.