Suojautuminen ja varotoimet työpaikalla

Päivitetty viimeksi 4.9.2020

Voinko saada kunnalta suojavarusteita itseäni ja henkilökohtaisia avustajia varten?

Suositeltavaa on olla yhteydessä kuntaan ja pyytää suojavarusteita, jos niitä ei syystä tai toisesta ole mahdollista itse hankkia. Vammaispalvelulain nojalla kunnan tulee joka tapauksessa korvata työsuojelusta aiheutuvia kuluja. 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) antoi keväällä ohjeita ja sitovan päätöksen suojavarusteiden järjestämisestä henkilökohtaiseen apuun ja muihin kotiin annettaviin palveluihin. Nyt sen sijaan ohjeen ovat tehneet Työterveyslaitos yhdessä THL:n kanssa. Ohjeessa todetaan, että kunnan on huolehdittava, että henkilökohtaisten avustajien työnantajina toimivilla vammaisilla henkilöillä on käytettävissä tarvittavia suojavälineitä vastaavasti kuin kotihoidossa. 

Työterveyslaitoksen ohje henkilökohtaiseen apuun ja kotihoitoon: 

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-kotihoidon-tyontekijat 

STM:n antamat viranomaisohjeet ja päätökset koronavirustilanteessa löytyvät osoitteessa: stm.fi/stm-ohjeet-koronavirustilanteessa 

Miten työpaikoilla tulisi toimia koronatilanteessa?

Henkilökohtaisen avun työnantaja vastaa avustajien työturvallisuudesta ja koronaviruksen vaatimista varotoimista. Työntekijä on puolestaan velvollinen noudattamaan työpaikan suojauskäytäntöjä.

Kunnan on huolehdittava, että henkilökohtaisten avustajien työnantajina toimivilla vammaisilla henkilöillä on käytettävissä tarvittavia suojavälineitä vastaavasti kuin kotihoidossa. Tällä hetkellä työterveyslaitoksen ohjeen mukaan suojavarusteita tulee käyttää myös henkilökohtaisessa avussa.

Sekä työnantajien että työntekijöiden on suositeltavaa tutusta Työterveyslaitoksen ohjeisiin sekä THL:n ohjeisiin hengitystiesairauden kotihoidosta:

Työterveyslaitoksen ohjeet yrityksille (Kannattaa lukea, vaikka onkin yrityksille!)

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-kotihoidon-tyontekijat

THL:n ohjeet

 

Millaisia suojavarusteita tulee käyttää henkilökohtaisen avun työssä?

Jos henkilökohtaisen avun käyttäjällä ei ole hengitystieoireita, tulee Työterveyslaitoksen ohjeen mukaan toimia seuraavasti:

  • Työntekijä käyttää kertakäyttöistä kirurgista suu-nenäsuojusta tai kasvomaskia tai kasvot peittävää visiiriä.
  • Kasvomaskia käytetään vain kerran ja se pestään 60°C:een pesuohjelmalla tai hävitetään käytön jälkeen. Jos pesu tehdään alhaisemmalla lämpötilalla kuin 60°C:ta, niin esipesu tehdään desinfioivalla pesuaineella.

Työterveyslaitoksen ohje koskee siis kaikkea henkilökohtaista apua, ei vain riskiryhmiin kuluvien henkilöiden avustamista. Työterveyslaitos on lähtenyt siitä, että suojamaskia tulee käyttää avustamistilanteissa.

Työterveyslaitoksella on lisäohjeita suojavarusteiden oikeasta käytöstä, eli niihin kannattaa tutustua:

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-kotihoidon-tyontekijat

Millaiset suojavarusteet työntekijällä tulee olla, jos työnantajalla on koronavirustartuntaan viittaavia oireita?

Työterveyslaitos on antanut seuraavia ohjeita henkilökohtaiseen apuun, jos henkilökohtaisen avun käyttäjällä on Covid-19-tautiin sopivia oireita:

  • Noudata hengitystieinfektiota sairastavan asiakkaan lähihoidossa tavanomaisia varotoimia sekä kosketus- ja pisaravarotoimia
  • Käytä kertakäyttöisiä suojakäsineitä, kirurgista suu-nenäsuojusta, silmiensuojainta, suojatakkia tai esiliinaa.
  • Jos käytät IIR-merkittyä suu-nenäsuojusta, johon on yhdistetty kasvovisiiri, niin silloin erillistä silmiensuojainta ei tarvita.

Tarkempiin ohjeisiin suojantein käytöstä voi tutustua Työterveyslaitoksen sivuilla:

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-kotihoidon-tyontekijat

 

Onko kunta velvollinen korvaamaan työnantajan hankkimat suojavarusteet ja käsidesin?

Kunta on velvollinen korvaavaan avustajasta aiheutuvat kohtuulliset ja välttämättömät menot. Myös lakisääteisestä työsuojelusta johtuvat perehdytys- ja muut välttämättömät kulut voivat tulla korvattaviksi.

Työnantajan kannattaa toimittaa selvitys aiheutuneista kuluista kuntaan ja hakea korvausta. Oikeuskäytännössä on katsottu, että kunnalla ei ole ollut korvausvelvollisuutta esimerkiksi käsidesistä, koska meno ei ollut erotettavissa työnantajan perheen omasta kulutuksesta. Koronatilanteessa asiaa voisi olla perusteltua arvioida toisinkin, koska kustannus liittyy keskeisesti työturvallisuuteen työpaikalla – valittavasti oikeuskäytäntöä asiasta ei kuitenkaan vielä ole. Mikäli kuluja syntyy, ne kannattaa pitää mahdollisuuksien mukaan erillään omista muista kuluista. Työntekijöille kannattaa esimerkiksi hankkia erikseen oma käsidesi.

Miten työterveyshuolto voi auttaa koronavirukseen liittyvissä kysymyksissä?

Työterveyshuollon tehtäviin kuuluu muun muassa neuvonta siinä, miten työn terveellisyys ja turvallisuus varmistetaan. Mahdollista on siis ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon, jos tarvitaan käytännön neuvoja koronavirukselta suojautumiseen kyseisessä työssä. Henkilökohtaisen avun sisältö vaihtelee, eli suojautumisen tarve ja tavat voivat vaihdella tehtävän mukaan.

Heta-liitto kokoaa yleistä tietoa mahdollisuuksien mukaan, mutta työterveyshuollossa on terveydenhuollon ammattilaisia, jotka voivat ottaa kantaa konkreettisiin tilanteisiin ja huomioida työnantajan ja työntekijän yksilöllisen tilanteen.

Mitä velvoitteita kunnalla on tilanteessa?

Kunnan tulee varmistaa, henkilökohtaisen avun varassa olevien henkilöiden hoito ja apu jatkuvat, vaikka apua saava henkilö sairastuu koronavirusinfektioon. Kuntien on tarvittaessa ohjattava ja autettava henkilökohtaisten avustajien työnantajia myös koronapandemiaan liittyvissä kysymyksissä. 

Edelleen kunnan on huolehdittava, että avustajien sijaisjärjestelyihin on varauduttu ja että sijaistamistilanteet hoituvat asianmukaisesti. Kunnan on lisäksi huolehdittava, että henkilökohtaisten avustajien työnantajina toimivilla vammaisilla henkilöillä on käytettävissä tarvittavia suojavälineitä. 

Kunnilla ovat voimassa myös normaalit velvollisuudet, kuten esimerkiksi työnantajien ohjaus ja auttaminen tarpeen mukaan sekä velvollisuus varmistaa asiakkaan edun toteutuminen.