Henkilökohtaisen avustajan tehtävät

Voinko edellyttää, että henkilökohtainen avustaja käy itsenäisesti esimerkiksi kaupassa puolestani tai voiko henkilökohtaista apua ylipäänsä toteuttaa “etänä”? Kuulun riskiryhmään, enkä halua ottaa sairastumisen riskiä. Muutakaan palvelua ei kaupassa käyntiin ole.

Henkilökohtaisessa avussa on ollut tulkinnanvarainen ja jopa kiistelty asia, voidaanko henkilökohtaista apua myöntää sellaisiin toimiin, jotka henkilökohtainen avustaja tekee ilman työnantajan läsnäoloa, ja oikeuskäytäntö on ollut osin ristiriitaista.

Jos henkilökohtaista apua on myönnetty päivittäisiin toimiin, voi avustajaa käyttää asiointiin. Henkilökohtaisessa avussa palvelun käyttäjälle pitää jäädä itsemääräämisoikeus sen suhteen, miten konkreettinen työtehtävä tehdään.

Heta-liitto katsoo, että kuntien tehtävään turvata perus- ja ihmisoikeudet kuuluu se, ettei varsinkaan riskiryhmiin kuuluvia palvelun käyttäjiä perusteetta altisteta koronavirukselle nykyisessä tilanteessa. Työnantajan kannattaa kuitenkin huomata, että asia saattaa olla altis epäselvyyksille ja halutessaan asiasta voi olla yhteydessä kuntaan. Kunta voi periaatteessa tarjota jotakin muuta sopivaa palvelua, mutta koronatilanteen vuoksi on todennäköisesti käytännössä mielekästä, että henkilökohtainen avustaja voi käydä esimerkiksi kaupassa.

Voiko henkilökohtaiseen apuun kuulua se, että avustaja siivoaa ja desinfioi työnantajan kotona?

Jos henkilökohtaista apua on myönnetty päivittäisiin toimiin, voi kodin puhtaanapito kuulua henkilökohtaiseen apuun. Päivittäisiä toimia ovat muun muassa liikkuminen, pukeutuminen, henkilökohtaisen hygienian hoito, vaate- ja ruokahuolto, kodin siisteydestä huolehtiminen sekä asiointi. Työnantaja päättää tarkemmin ne asiat, joissa tarvitaan henkilökohtaista apua.

Minulle on myönnetty henkilökohtaista apua opiskeluun. Koulu on kuitenkin nyt kiinni ja sen sijaan tarvitsen avustajaa kotona. Miten tulee toimia?

Lähtökohta on, että henkilökohtaisen avun tunteja voi käyttää päätöksen mukaisiin toimiin. Kannattaa tarvittaessa tarkistaa, mitä päätöksessä sanotaan henkilökohtaisen avun käytöstä.

Mikäli työnantaja joutuu käyttämään henkilökohtaista apua poikkeuksellisesti kotona, vaikka avustajatunteja olisi myönnetty työhön tai opiskeluun, kunnan tulisi suhtautua tilanteeseen joustavasti ja mahdollistaa riittävä apu myös poikkeuksellisessa tilanteessa. Kunnalla on joka tapauksessa velvoite turvata riittävät palvelut myös poikkeuksellisissa tilanteissa.

Työnantajan kannattaa pyrkiä olemaan kuntaan yhteydessä, jos nykyinen avustajapäätös ei vastaa tarvetta koronaepidemian aikana. Kuntaan on hyvä ilmoittaa, millä tavalla tilanne on muuttunut.