Vuosiloma ja koronapandemia

Sivua on päivitetty viimeksi 31.1.22 

Olen joutunut lomauttamaan työntekijän pidemmäksi aikaa. Miten hänen vuosilomansa pidetään? Vuosiloman ajankohtaa ei ole vielä päätetty tai sovittu.

Vuosiloma voidaan sijoittaa työntekijän vapaajaksoille kuten lomautuksen ajalle, jos sitä ei ole mahdollista sijoittaa työntekijän työjaksoille. Kysy lomautetulta työntekijältä hänen vuosilomatoiveistaan tavalliseen tapaan. Mahdollista on sopia loman ajankohdasta tai voit päättää loman ajankohdan vuosilomalain rajoissa.

Työntekijä on oikeutettu vuosilomapalkkaan ja Heta-liiton jäsenten työntekijä myös lomarahaan siltä ajalta, kun työntekijä on vuosilomalla. Kun työntekijä pitää vuosilomaa lomautuksen aikana, työntekijä ansaitsee vuosiloman aikana uutta vuosilomaa vuosilomapäivien perusteella eikä lomautuspäivien perusteella.

Työntekijän kanssa on sovittu vuosiloma jo aikaisin tänä vuonna. Jouduin kuitenkin lomauttamaan hänet. Onko vuosiloma voimassa, vaikka työntekijä on samalla ajalla lomautettuna?

Vuosiloma pysyy voimassa, vaikka työntekijä on lomautettu. Työtekijälle tulee maksaa normaali vuosilomapalkka sovitun loman ajalta. Kannattaa varmistaa, että vuosiloman ajankohta on myös palkanlaskennan tiedossa, jotta palkka maksetaan oikein.

Työntekijä on ilmoittanut minulle, milloin hän pitäisi lomaa. Haluaisin, että hän kuitenkin aloittaa loman vasta viikkoa myöhemmin. Kumpi päättää loman ajankohdan?

Ennen loman ajankohdan määräämistä työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta. Työnantajan on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon työntekijöiden esitykset ja noudatettava tasapuolisuutta lomien sijoittamisessa. Tämä menettely on voimassa koronasta huolimatta.

Työnantaja voi kuitenkin viime kädessä päättää loman ajankohdan. Työntekijä ei siis voi suoraan itse ilmoittaa, milloin pitää vuosiloman.

Olemme jo aikaisemmin tänä vuonna sopineet vuosiloman ajankohdasta. Molempien suunnitelmat ovat kuitenkin menneet uusiksi koronaviruksen vuoksi. Onko vuosiloman ajankohtaa mahdollista muuttaa, jos työntekijä haluaakin pitää sen eri aikana?

Vuosiloman ajankohtaa on mahdollista muuttaa työntekijän kanssa sopimalla. Jos siis sinulle käy, että työntekijä on lomalla toisena aikana, on muutoksesta mahdollista sopia. Sopiminen kannattaa tehdä mahdollisimman selkeästi ja todennettavalla tavalla niin, että on selvää, mikä on vuosiloman uusi ajankohta.