Työsopimuslakia muutettiin väliaikaisesti – Huomioi varsinkin lomautusta koskevat muutokset

Huom.! Työsopimuslain koronapoikkeukset ovat päättyneet 31.12.2020. Lue uutisemme aiheesta: Työsopimuslain koronapoikkeukset päättyvät

Eduskunta on päättänyt koronatilanteen vuoksi väliaikaisista muutoksista työsopimuslakiin. Muutosten tarkoitus on helpottaa työnantajien sopeutumista siihen, että työn teettämisen mahdollisuudet ovat nyt heikentyneet.

Heta-liiton työehtosopimuksessa ei ole omia määräyksiä nyt eduskunnan muuttamista lainkohdista, eli poikkeukset koskevat myös Heta-liittoon kuuluvia työnantajia.

Kannattaa huomata, että koronatilanteen vuoksi eri asioissa on erilaisia ”poikkeusaikoja”. Nämä työsopimuslain muutokset ovat voimassa ajalla 1.4. – 31.12.2020.

Lomautusilmoitusaika

Lomautusilmoitus on annettava viimeistään 5 vuorokautta ennen lomautuksen alkamista. Normaalisti ilmoitusaika on 14 vuorokautta.

Jos työnantaja on lähiaikoina lomauttanut työntekijän, kannattaa huomata, että laissa on nyt mahdollisuus lyhentää lomautusilmoitusaikaa näidenkin lomautusten osalta:

  • Työnantaja, joka on ilmoittanut työntekijälle lomauttamisesta ennen muutoksen voimaantuloa, saa väliaikaisen lain voimassa ollessa lomauttaa työntekijän, kun ilmoituksesta on kulunut vähintään viisi päivää. Tämä koskee lomautuksia, joissa lomautusilmoitus on annettu, mutta 14 päivän ilmoitusaika on vielä kesken.
  • Käytännössä työnantaja voi siis ilmoittaa työntekijälle, että lomautusilmoitusaika on viisi päivää. Lomautus alkaa tällöin jo ilmoitettua aikaisemmin. Työnantajan on kuitenkin ilmoitettava työntekijälle lomautusilmoitusajan lyhentämisestä viimeistään lomautuksen alkamista edeltävänä päivänä.
  • Jos työnantaja käyttää tätä lyhentämismahdollisuutta, lomauttamisesta on ilmoitettava työntekijälle henkilökohtaisesti eli on varmistettava, että hän saa tiedon lomautuksen alkamisajankohdasta.
  • Kysymys on mahdollisuudesta eli työnantajan ei ole pakko lyhentää ilmoitusaikaa. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos henkilökohtaista avustajaa tarvitaan töihin alkuperäisellä 14 vuorokauden ilmoitusajalla.

Määräaikaisen työntekijän lomauttaminen

Määräaikaisen työntekijän lomauttaminen on väliaikaisten lakimuutosten aikana mahdollista samoin perustein kuin vakituisessa työssä olevan työntekijän. Muutos laajentaa siis työnantajan mahdollisuuksia lomauttaa määräaikainen työntekijä.

Ajalla 1.4. – 31.12.2020 alkaneet lomautukset jatkuvat sen mukaan, miten ne on alun perin ilmoitettu.

Koeaikapurku taloudellisella ja tuotannollisella perusteella

Ajalla 1.4. – 31.12.2020 työsuhde on mahdollista päättää koeaikapurkuna myös taloudellisella ja tuotannollisella perusteella. Koeaikapurun syyt vastaavat tässä taloudellisia ja tuotannollisia irtisanomisperusteita, eli työn pitää olla vähentynyt pysyvästi ja olennaisesti. Henkilökohtaisessa avussa tämä voi liittyä esimerkiksi siihen, että henkilö siirtyy pysyvästi käyttämään esimerkiksi palveluseteliä, eikä toimi enää itse työnantajana.

Työntekijälle, jonka työsuhde puretaan koeaikana tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä, tulee antaa koeaikapurun peruste tiedoksi kirjallisesti.

Takaisinottoajan pidennys

Työntekijän takaisinottoaika pitenee ja se on yhdeksän kuukautta, mikäli työsuhde on irtisanottu taloudellisella ja tuotannollisella perusteella lakipoikkeusten ollessa voimassa. Henkilökohtaisessa avussa tämä koskee varsin harvoja tilanteita. Tämän suhteen on hyvä olla hereillä, jos on ensin siirtynyt esimerkiksi palvelusetelin käyttäjäksi, mutta palaakin uudelleen omien avustajien työnantajaksi. Säännös on väliaikaisesti tämä:

”Työnantajan on tarjottava työtä taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla irtisanomalleen, työ- ja elinkeinotoimistosta edelleen työtä hakevalle entiselle työntekijälleen, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä yhdeksän kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. ”

Muista myös työehtosopimuksen määräykset lomautuksen siirtämisestä ja keskeyttämisestä

Työehtosopimukseen on 1.2.2020 alkaen tulleet voimaan uutuutena määräykset lomautuksen siirtämisestä ja keskeyttämisestä. Nämä koskevat Hetan jäseniä. Kannattaa muistaa nämä mahdollisuudet, jos lomautuksia joudutaan tekemään:

  • Työnantaja voi uutta lomautusilmoitusta antamatta siirtää yhden kerran lomautuksen alkamisajankohtaa lomautusilmoituksen antamisen jälkeen ennen lomautuksen alkuperäistä alkamisajankohtaa. Lomautusta siirrettäessä työnantajan on ilmoitettava työntekijälle lomautuksen uusi alkamis- ja päättymisajankohta.
  • Työnantaja ja työntekijä voivat lomautuksen aikana sopia lomautuksen väliaikaisesta keskeyttämisestä. Tällöin lomautus jatkuu välittömästi keskeyttämisen jälkeen ilman velvollisuutta antaa uutta lomautusilmoitusta. Työnantajan tulee merkitä sovitut muutokset työvuoroluetteloon.

Tästä linkistä pääset Hetan koronasivulle.