Työsopimuslain koronapoikkeukset päättyvät

Julkaistu

Keväällä 2020 työsopimuslakiin tehtiin määräaikaisia muutoksia lomautusilmoitusaikaa, määräaikaisten työntekijöiden lomauttamista, takaisinottoajan pituutta ja koeaikapurkua koskien. Näitä määräaikaisia lakimuutoksia ei ole jatkettu, ja niiden voimassaolo päättyy 31.12.2020.  

Muutokset kannattaa pitää mielessä esimerkiksi silloin, kun on tarve lomauttaa henkilökohtainen avustaja. Vuoden 2021 alusta alkaen palataan normaaliin, 14 päivän lomautusilmoitusaikaan. Työnantajan on siis ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. 

Tässä on käytännön huomioita:  

  • Jos työnantaja antaa lomautusilmoituksen työntekijälleen ennen lain voimassaoloajan päättymistä eli viimeistään 31.12.2020, lomautusilmoitusaika on näissäkin tapauksissa 5 kalenteripäivää, vaikka ilmoitusaika jatkuukin lain voimassaolon päätyttyä.
  • Koronapoikkeusten aikana määräaikainen työntekijä on voitu lomauttaa hieman normaalia väljemmin perustein. Jos määräaikaisen työntekijän lomautus on ehtinyt alkaa ennen 31.12.2020, voi lomautus jatkua vuoden vaihteen jälkeen lomautusilmoituksen mukaisesti.  
  • Koeaikapurku tuotannollisin ja taloudellisin syin on mahdollinen vain 31.12.2020 saakka.  
  • Työnantajan tulee noudattaa 9 kuukauden takaisinottoaikaa silloin, kun työnantaja on irtisanonut työntekijän taloudellisella ja tuotannollisella syyllä ajalla 1.4. – 31.12.2020. Tämän suhteen kannattaa olla hereillä esimerkiksi silloin, jos avustaja on jouduttu irtisanomaan kunnan vähennettyä henkilökohtaisen avun tunteja.