Työn peruuntuminen

Kuulun koronaviruksen riskiryhmään. Työntekijä on altistunut koronavirukselle enkä halua, että hän tulee töihin. Voinko peruuttaa työvuorot, ja onko työntekijällä oikeus palkkaan?

Työnantajalla saattaa olla aihetta harkita työvuorojen perumista esimerkiksi silloin, kun hän kuuluu riskiryhmään, ja hänen työntekijänsä on altistunut koronavirukselle. Työsopimuslain mukaan työnantajan tulee maksaa työntekijälle täysi palkka, jos työntekijä on ollut sopimuksen mukaisesti työnantajan käytettävissä voimatta kuitenkaan tehdä työtä työnantajasta johtuvasta syystä. Asiasta voidaan sopia toisin.

Peruutetun vuoron palkkaa tulee yleensä hakea kunnalta erikseen. On suositeltavaa siis olla hyvissä ajoin yhteydessä asiasta kuntaan ja kertoa, että työ olisi tarve koronariskin vuoksi peruuttaa.

Kunnat eivät enää vuonna 2022 ehdi määrätä kaikkia altistuneita karanteeniin. Korona on kuitenkin toistaiseksi yleisvaarallinen tartuntatauti, mikä kunnan tulee huomioida henkilökohtaista apua järjestettäessä. Voi siis tulla tilanteita, jossa avustajan työvuoro on mielekkäintä poikkeuksellisesti peruuttaa.

Jos arvioit, että haluat olla ilman henkilökohtaista apua pidemmän aikaa, suosittelemme tutustumaan myös lomauttamista koskeviin kysymyksiin.

Miten ilmoitan kuntaan tai palkanlaskentaan, että työvuorot on peruttu mutta palkka pitäisi maksaa?

Mikäli työntekijän työvuorot on tarpeellista perua, kannattaa vammaispalveluun antaa selvitys siitä, mistä perumisessa on ollut kyse. Tieto on hyvä välittää myös palkanlaskentaan liittämällä tuntilistaan esimerkiksi oma lisäselvitys asiasta.

Kuntien tehtävänä on turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen, jolloin varsinkaan riskiryhmiin kuuluvia palvelun käyttäjiä ei tulisi perusteetta altistaa koronavirukselle nykyisessä tilanteessa. Kuntien tulee ottaa huomioon, että monelle henkilökohtaisen avun käyttäjälle koronaviruksen kaltainen infektio voi olla huomattava riski ja voi aiheuttaa hengenvaaran, jonka vuoksi koronavirukselle altistuneen työntekijän työhön ottaminen voi olla erittäin riskialtista.

Sekä minä että työntekijä olemme sitä mieltä, että työtä ei ole hyvä tehdä nyt. Työntekijä ei uskalla tulla töihin. Voimmeko sopia muutoksesta työaikaan niin, että työntekijällä ei ole lainkaan työtunteja tai että hän tekee vain pari tuntia viikossa?

Lähtökohtaisesti työnantajalla on velvollisuus tarjota työntekijälle työsopimuksen mukaiset työtunnit tai ainakin maksaa palkka työsopimuksen ja sovittujen työvuorojen mukaisesti.

Jos kyse sen sijaan on tilanteesta, jossa työntekijä ei uskalla tulla töihin, eikä toisaalta työnantajankaan mielestä työtä ole hyvä tehdä, voivat sopijapuolet yhteisesti sopia (mieluiten kirjallisesti) palkattoman vapaan pitämisestä tai siitä, että työntekijä tekee väliaikaisesti vain joitakin työtunteja. Halu palkattoman vapaan pitämiseen tulee siis työntekijän aloitteesta.

Työsuhteessa kannattaa harkita myös mahdollisuutta pitää kertyneitä vuosilomia tilanteessa, jossa työntekijä ei halua tulla töihin.

Jo sovittujen vuorojen osalta on tärkeä noudattaa työehtosopimuksen määräyksiä työvuoroluettelon muuttamisesta.

Työn tilapäisen vähentymisen tilanteessa kyseeseen voi tulla myös lomauttaminen. Lomautus on työnantajalähtöinen toimenpide. Työsopimuslain mukaan, jos työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti, työnantaja voi lomauttaa työntekijän keskeyttämällä työnteon kokonaan tai lyhentämällä työntekijän lain tai sopimuksen mukaista säännöllistä työaikaa siinä määrin kuin se lomauttamisen perusteen kannalta on välttämätöntä. Työnantajan on kuitenkin ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista.