Työntekijän sairastuminen

Jos työntekijällä on flunssaoireita, minkälaisten oireiden vuoksi hänen tulee pysyä pois työpaikalta ja hakeutua koronatestiin?

Koronavirukseen sairastuneiden oireita ovat olleet kuume, lihassärky, yskä, hengenahdistus ja väsymys. Tällä hetkellä valtakunnallinen ohje on hakeutua koronatestiin matalalla kynnyksellä, jos on koronavirukseen viittaavia oireita. Suosittelemme tarkistamaan THL:n ajantasaiset ohjeet.

Työnantajan on huolehdittava, että työntekijä ei tule sairaana töihin. Vaikka työntekijä tuntisi olevansa työkykyinen flunssaoireista huolimatta, hänen tulee noudattaa työnantajan ohjeita sairaslomalle jäämisestä. On erittäin tärkeää, että koronaviruksen leviäminen estetään.

Työnantajan ja työntekijän on hyvä keskustella tästä kysymyksestä muutoinkin kuin koronavirusepidemiaan liittyen.

Työntekijä on sairastunut, mutta ei pääse terveysasemalle eikä saa sairauslomatodistusta. Miten toimin ja voiko kunta edellyttää sairauslomatodistusta?

Suomessa suositellaan laajasti, että työntekijä voisi koronavirusepidemian aikana olla pois töistä omalla ilmoituksellaan. Myös Heta-liitto suosittelee, että kunnat luopuisivat sairauspoissaolotodistusten edellyttämisestä henkilökohtaisilta avustajilta sairausajan palkanmaksun edellytyksenä. Tällöin myös henkilökohtaisen avun työnantajat voisivat ottaa suositellun sairauspoissaolokäytännön käyttöön koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa.

Ennen koronavirusepidemiaa kuntien käytäntönä useimmiten on ollut sairauspoissaolotodistusten edellyttäminen. Mikäli kunta edellyttää sairauspoissaolotodistusten toimittamista, niin käytännössä työnantajienkin tämä tulisi vaatia, jotta kunta varmasti korvaa sairauspoissaoloajan palkan työnantajalle.

Henkilökohtaisia avustajia koskevan valtakunnallisen työehtosopimuksen mukaan viimeistään neljännestä poissaolopäivästä lukien työntekijän on toimitettava työnantajalle lääkärintodistus. Työehtosopimus ei kuitenkaan estä ottamaan käyttöön työntekijälle edullisempaa käytäntöä, jos työnantaja niin ohjeistaa. Työehtosopimus ei siis estä työnantajaa esimerkiksi pidentämästä omailmoituskäytäntöä. Heta-liitto ja JHL ovat tehneet työehtosopimuksen kirjauksesta yhteisen tulkinnan, jonka mukaan sopijajärjestöt eivät näe estettä sille, että työnantaja ohjeistaa työntekijöitä niin, että sairausloman neljännestä päivästä eteenpäin ei tarvita lääkärintodistusta.

Heta-liitto on suositellut, että koronaviruksen vuoksi kunnat eivät edellyttäisi sairauslomatodistuksia. Mistä tiedän, mikä on oman kuntani käytäntö ja voiko kunta päättää käytännöstä itse?

Kannattaa tarkistaa, onko kunta tiedottanut asiasta nettisivuillaan tai muuten. Jos tietoa ei löydy, ole kunnan vammaispalveluun yhteydessä ja kerro Heta-liiton suosituksesta. Terveydenhuollon turhaa kuormittamista ja tarpeettomia kontakteja lääkäreihin ja hoitajiin on nyt erittäin tärkeää pyrkiä välttämään, jotta hoitokapasiteetti riittää tilanteisiin, joissa sitä välttämättä tarvitaan.

Toistaiseksi tietosuojavaltuutetun kanta ollut ollut, että kunta lähtökohtaisesti voi pyytää työntekijöiden sairauslomatodistuksia, koska ne liittyvät siihen, mitä palkkakuluja kunta on velvollinen korvaamaan. Kunta voi kuitenkin päättää käytännön lieventämisestä, ja se on nyt mielekästä, jotta terveydenhuolto ei enempää kuormitu.

Voiko työnantaja mitata työntekijän ruumiinlämmön ja tarkistaa, onko työntekijällä kuumetta?

Työnantaja ei voi mitata työntekijän ruumiinlämpöä. Laissa yksityisyyden suojasta työelämässä säädetään, että työntekijöiden terveydentilaa koskevien tarkastusten ja testien suorittamiseen sekä näytteiden ottamiseen tulee käyttää terveydenhuollon ammattihenkilöitä, asianomaisen laboratoriokoulutuksen saaneita henkilöitä ja terveydenhuollon palveluja siten kuin terveydenhuollon lainsäädännössä säädetään.

Työnantaja voi tarjota kuumemittarin työntekijän käyttöön, jos työntekijä haluaa varmistua voinnistaan.

Vaikka työntekijä kokisi olevansa työkykyinen, mutta on työnantajan mielestä silminnähden sairaan oloinen, työnantaja voi keskeyttää työvuoron. Työntekijälle tulee maksaa palkka perutulta työvuorolta.

Voiko työnantaja edellyttää, että työntekijä käy koronatestissä?

Työnantaja ei voi edellyttää, että työntekijä käy koronatestissä. Koronaviruksen testaamiselle on terveydenhoidossa asetettu omat kriteerit, jotka voivat myös muuttua. Ajantasaiset kriteerit löytyvät THL:n sivuilta.