Työntekijän sairastuminen

Minkälaisten oireiden vuoksi työntekijän tulee pysyä pois työpaikalta ja hakeutua koronatestiin?

Koronavirukseen sairastuneiden oireita ovat olla:

 • päänsärky
 • haju- tai makuaistin häiriöt
 • nuha, nenän tukkoisuus
 • yskä
 • hengenahdistus
 • voimattomuus, väsymys
 • lihaskivut
 • kurkkukipu, kurkun karheus
 • kuume
 • pahoinvointi, oksentelu
 • ripuli

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveysalan valtakunnallinen ohje on hakeutua koronatestiin matalalla kynnyksellä, jos on koronavirukseen viittaavia oireita. Suosittelemme tarkistamaan THL:n ajantasaiset ohjeet.

Työnantajan on huolehdittava, että työntekijä ei tule sairaana töihin. Vaikka työntekijä tuntisi olevansa työkykyinen flunssaoireista huolimatta, hänen tulee noudattaa työnantajan ohjeita sairaslomalle jäämisestä. On erittäin tärkeää, että koronaviruksen leviäminen estetään.

Työnantajan ja työntekijän on hyvä keskustella tästä kysymyksestä muutoinkin kuin koronavirusepidemiaan liittyen.

Työntekijä on sairastunut, mutta ei pääse terveysasemalle eikä saa sairauslomatodistusta. Miten toimin ja voiko kunta edellyttää sairauslomatodistusta?

Suomessa suositellaan laajasti, että työntekijä voisi koronavirusepidemian aikana olla pois töistä omalla ilmoituksellaan. Myös Heta-liitto suosittelee, että kunnat luopuisivat sairauspoissaolotodistusten edellyttämisestä henkilökohtaisilta avustajilta sairausajan palkanmaksun edellytyksenä. Tällöin myös henkilökohtaisen avun työnantajat voisivat ottaa suositellun sairauspoissaolokäytännön käyttöön koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa.

Ennen koronavirusepidemiaa kuntien käytäntönä useimmiten on ollut sairauspoissaolotodistusten edellyttäminen. Mikäli kunta edellyttää sairauspoissaolotodistusten toimittamista, niin käytännössä työnantajienkin tämä tulisi vaatia, jotta kunta varmasti korvaa sairauspoissaoloajan palkan työnantajalle.

Työehtosopimus mahdollistaa työpaikoille erilaisia käytäntöjä poissaolotodistuksiin, eikä työehtosopimus ole esteenä sille, jos työnantaja haluaa mahdollistaa sairauspoissaolon työntekijän omalla ilmoituksella.

Heta-liitto on suositellut, että koronaviruksen vuoksi kunnat eivät edellyttäisi sairauslomatodistuksia. Mistä tiedän, mikä on oman kuntani käytäntö ja voiko kunta päättää käytännöstä itse?

Kannattaa tarkistaa, onko kunta tiedottanut asiasta nettisivuillaan tai muuten. Jos tietoa ei löydy, ole kunnan vammaispalveluun yhteydessä ja kerro Heta-liiton suosituksesta. Terveydenhuollon turhaa kuormittamista ja tarpeettomia kontakteja lääkäreihin ja hoitajiin on nyt erittäin tärkeää pyrkiä välttämään, jotta hoitokapasiteetti riittää tilanteisiin, joissa sitä välttämättä tarvitaan.

Toistaiseksi tietosuojavaltuutetun kanta ollut ollut, että kunta lähtökohtaisesti voi pyytää työntekijöiden sairauslomatodistuksia, koska ne liittyvät siihen, mitä palkkakuluja kunta on velvollinen korvaamaan. Kunta voi kuitenkin päättää käytännön lieventämisestä, ja se on nyt mielekästä, jotta terveydenhuolto ei enempää kuormitu.

Voiko työnantaja mitata työntekijän ruumiinlämmön ja tarkistaa, onko työntekijällä kuumetta?

Työnantaja ei voi mitata työntekijän ruumiinlämpöä. Laissa yksityisyyden suojasta työelämässä säädetään, että työntekijöiden terveydentilaa koskevien tarkastusten ja testien suorittamiseen sekä näytteiden ottamiseen tulee käyttää terveydenhuollon ammattihenkilöitä, asianomaisen laboratoriokoulutuksen saaneita henkilöitä ja terveydenhuollon palveluja siten kuin terveydenhuollon lainsäädännössä säädetään.

Työnantaja voi tarjota kuumemittarin työntekijän käyttöön, jos työntekijä haluaa varmistua voinnistaan.

Vaikka työntekijä kokisi olevansa työkykyinen, mutta on työnantajan mielestä silminnähden sairaan oloinen, työnantaja voi keskeyttää työvuoron. Työntekijälle tulee maksaa palkka perutulta työvuorolta.

Voiko työnantaja edellyttää, että työntekijä käy koronatestissä tai tekee koronan kotitestin työpaikalla?

Työnantaja ei voi edellyttää, että työntekijä käy koronatestissä, mutta työnantaja voi kertoa terveysviranomaisten testiohjeista.

Vaikka työntekijä kokisi olevansa työkykyinen, mutta on työnantajan mielestä silminnähden sairaan oloinen, työnantaja voi keskeyttää työvuoron. Työntekijälle tulee maksaa palkka perutulta työvuorolta.

Työpaikalla voi olla saatavilla koronatestejä, joilla työntekijä voi tarvittaessa testata itsensä. Työnantaja ei voi kuitenkaan olla suorittamassa testiä tai edellyttää testituloksen näyttämistä.

Koronaviruksen testaamiselle on terveydenhoidossa asetettu omat kriteerit, jotka voivat myös muuttua. Ajantasaiset kriteerit löytyvät THL:n sivuilta.

Saako työntekijä palkkaa, jos hän on sairastunut koronaan?

Jos työntekijä on sairastunut koronaan ja on työkyvytön, työntekijälle tulee maksaa työkyvyttömyysajalta sairausajan palkka normaalin käytännön mukaisesti.

Tartuntatautilääkäri määrää työntekijän eristykseen, jos työntekijällä todetaan koronatartunta. Työnantaja voi hakea Kelalta tartuntatautipäivärahan siltä osin, kun hän on maksanut työntekijälle palkkaa eristyksen ajalta. Sairausajan palkkaa ei voi jättää maksamatta sillä perusteella, että ansionmenetys korvataan tartuntatautipäivärahalla eristyksen ajalta.

Henkilökohtaisessa avussa Kela-hakemuksen voi todennäköisesti hoitaa palkanlaskenta. Kela arvioi edellytykset tartuntatautipäivärahan maksulle.

Jos työntekijän eristäminen jatkuu pidempään kuin sairausajan palkan maksukausi (1+9 arkipäivää), hakee työntekijä itse tartuntatautipäivärahan loppuajalta. Työntekijällä on poissaolo-oikeus työpaikaltaan koko eristämisen keston ajan, vaikka hän olisikin jo tervehtynyt.

Työntekijän on toimitettava työnantajalle todistus tartuntatautiviranomaisen määräyksestä. Työntekijältä kannattaa siis pyytää:

 • tartuntatautilääkärin määräys olla pois töistä ja
 • sairauslomatodistus työpaikan käytännön mukaisesti

Tartuntatautipäivärahasta saa lisätietoa Kelasta, jolla on omat kanavat myös työnantajien neuvontaan:

https://www.kela.fi/tyonantajat-tartuntatautipaivaraha