Koulujen ja päiväkotien sulkeminen

Päivitetty viimeksi 31.8.2020

Onko työntekijällä velvollisuus tulla töihin, jos päiväkoti tai koulu on kiinni?

Jos päiväkoti tai koulun alaluokat sulkeutuvat kokonaan, niin työntekijällä on työsopimuslain mukaan oikeus olla pois työstä, jos edellytykset poissaololle pakottavista perhesyistä täyttyvät. Edellytyksenä on yleensä muun muassa se, että työntekijän välitön läsnäolo kotona on välttämätöntä hänen perheessään tai muualla (esimerkiksi hoitopaikassa) tapahtuneen sairaustapauksen vuoksi. Oikeus olla poissa työstä päättyy, kun lapsen hoito saadaan järjestettyä. Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa työntekijälle, joka on poissa työstä pakottavista perhesyistä.

Työntekijän oikeus olla poissa töistä voi perustua myös siihen, että poissaolo johtuu perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamisesta. Työsopimuslain mukaan, jos työntekijän poissaolo on tarpeen hänen perheenjäsenensä tai muun hänelle läheisen henkilön erityistä hoitoa varten, työnantajan on pyrittävä järjestämään työt niin, että työntekijä voi jäädä määräajaksi pois työstä. Työnantaja ja työntekijä sopivat vapaan kestosta ja muista järjestelyistä. Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa työntekijälle, jos poissaolo johtuu perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamisesta.

Jos työntekijä on koulun tai päiväkodin sulkemisen takia pois työstä, tuleeko hänelle maksaa palkkaa tuolta ajalta?

Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa työntekijälle palkkaa, jos työntekijän poissaolo perustuu poissaoloon pakottavista perhesyistä tai poissaoloon perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi. Ks. lisätiedot edellä.

Tällaisessa tilanteessa Kela ei myöskään maksa tartuntatautipäivärahaa, jota maksetaan esimerkiksi silloin, jos lapsi on karanteenissa. Koulujen sulkeminen varotoimenpiteenä on eri asia kuin karanteeni, jossa terveen henkilön liikkumisvapautta rajoitetaan.

Jos koulut suljetaan, voiko perheellinen työntekijä kieltäytyä tulemasta töihin, vaikka puoliso olisi kotona?

Jos työntekijän puoliso on kotona, voitaneen harvemmin katsoa, että työntekijän ”välitön läsnäolo on välttämätöntä” kotona tai että ”työntekijän poissaolo on tarpeen” perheenjäsenen erityistä hoitoa varten. Jälkimmäisessä tapauksessa poissaolosta pitäisi joka tapauksessa sopia, joten työntekijä voisi kysytyssä tilanteessa varsin harvoin kieltäytyä tulemasta töihin.