Hetan valtuustovaalit 2019

Kuvassa on oranssilla taustalla nuori nainen, joka huutaa megafoniin. Naisella on värikkään vaatteet ja oranssi pipo päässä. Kuvan päällä on teksti: "Kenet sinä haluat heimoneuvostoon? Äänestä ja vaikuta."

Heta-liiton ensimmäinen valtuusto valitaan loka-marraskuussa 2019 järjestettävillä vaaleilla.

Hetan uudet säännöt saavat jäsenten äänen kuulumaan paremmin: uusi valtuusto antaa jäsenille enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa Hetan toimintaan ja lisää toiminnan läpinäkyvyyttä. Äänestäminen alkaa olla jo käsillä: ehdokasasettelu on päättynyt ja ehdokkaat julkistettu. Kenet sinä haluat heimoneuvostoon?

Tutustu ehdokkaisiin!

Valtuustovaalien ehdokkaat löydät sivulta www.heta-liitto.fi/ehdokkaat. Ehdokkaita on yli 60! Löydät joukosta varmasti itsellesi sopivat 1-3 ehdokasta.

Oletko itse ehdolla valtuustoon? Pidä ääntä ehdokkuudestasi ja kampanjoi! Kerro esimerkiksi omilla some-kanavillasi ja muissa verkostoissasi ehdokkuudestasi.

Äänestä!

Hetan jäsenet päättävät, ketkä ehdokkaista valitaan valtuustoon. Alkuperäinen äänestysaika on 11.-22.11. Postin lakon vuoksi odotamme äänestyslippuja ennalta ilmoitettuun ääntenlaskupäivään asti.

Äänioikeus on kaikilla Hetan varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat maksaneet erääntyneen jäsenmaksunsa viimeistään 10.10.2019. Äänestyslipun ja äänestysohjeet sisältävä kirje lähetetään äänioikeutetuille jäsenille 4.11.2019.

Näin äänestät:

 • Hetan varsinaisilla jäsenillä on oikeus äänestää yhdestä kolmeen (1-3) ehdokasta. Samalle ehdokkaalle voi antaa vain yhden äänen.
 • Ehdokkaan/-iden (1-3 kpl) numero/-t tulee merkitä äänestyslippuun niin selvästi, ettei synny epätietoisuutta siitä, ketä ehdokasta äänestäjä tarkoittaa.
 • Ehdokasnumeroiden järjestyksellä äänestyslipussa ei ole väliä.
 • Jos samalle ehdokkaalle on annettu enemmän kuin yksi (1) ääni, hylätään sen äänestyslipun kaikki äänet.
 • Äänestyslippuun ei saa tehdä muita merkintöjä.
 • Äänestyslipun voi palauttaa ainoastaan postitse palautuskuoressa, jonka äänioikeutetut jäsenet saavat kirjeitse kotiinsa. Muulla tavoin toimitettu äänestyslippu hylätään.
 • Äänestyslippu hyväksytään, jos se on perillä ääntenlaskupäivään mennessä.

Vaalituloksen julkaiseminen

Vaalijärjestyksen mukaan valtuustoon valitaan 14 jäsentä ja 14 varajäsentä.

Olemme joutuneet varautumaan Postin mahdolliseen lakkoon ja sovittamaan vaalijärjestyksemme aikataulua sen mukaan. Valmistaudumme siis laskemaan äänet keskiviikkona 22.1.2020 ja julkaisemaan vaalituloksen viimeistään perjantaina 24.1.2020. Mikäli joudumme vielä muuttamaan aikataulua Postin lakon vuoksi, tiedotamme siitä tällä sivulla. Jäseniltä toivomme, että tässä tilanteessa äänestysliput lähetetään mieluummin ajoissa kuin viimetippaan.

Jos Postin lakko loppuisikin aikaisemmin kuin mitä Postin tiedotuksessa tällä hetkellä arvellaan, olemme valmiudessa vaihtaa ääntenlaskupäivää aikaisemmaksi. Näin saisimme vaalituloksen julkistettua aiemmin, ja uuden valtuuston jäsenille jää enemmän aikaa valmistautua valtuuston kokoukseen 1.2.2020.

Valtuuston tehtävä

Valtuusto on jatkossa Hetan ylin päättävä elin. Käytännössä se tarkoittaa, että valtuusto tekee Hetan tärkeimmät päätökset tai valtuuttaa hallituksen tekemään päätökset antamiensa ohjeiden mukaan. Valtuusto päättää esimerkiksi

 • työehtosopimuksesta
 • toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta
 • jäsenmaksun suuruudesta
 • hallituksen kokoonpanosta (eli valitsee hallituksen)

Valtuusto kokoustaa pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Valtuuston kausi on kolme vuotta.

Aikataulu

9.10. – 29.10.2019 ehdokasasettelu
11. – 22.11.2019 äänestysaika (odotamme äänestyslippuja ääntenlaskupäivään asti)
22.1.2020 ääntenlaskupäivä
24.1.2020 äänestystulos julkistetaan (viimeistään)
1.2.2020 valtuuston ensimmäinen kokous Tampereella

Heta-liiton valtuustovaalien vaalijärjestys

Heta-liiton säännöt