Valtuusto

Heta-liiton ylintä päätäntävaltaa käyttää vaaleilla valittava valtuusto.

Valtuusto päättää, mitä Heta-liitto tekee. Sen tehtävä on mm. päättää toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja strategiasta sekä hyväksyä työehtosopimus tai valtuuttaa hallitus hyväksymään se ohjeidensa mukaan. Toisin sanoen se määrittää Hetan toiminnat suuret linjat.

  • Valtuuston muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 12-20 varsinaista jäsentä ja näiden varajäsenet.
  • Valtuuston toimikausi on 3 vuotta.
  • Valtuusto valitaan vaaleilla, joissa voivat äänestää Hetan varsinaiset jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun määräpäivään mennessä.
  • Valtuuston toimikausi alkaa vaalituloksen julkistamisesta ja päättyy seuraavan vaalituloksen julkistamiseen.
  • Valtuuston jäsenen ja varajäsenen tulee olla Hetan varsinainen jäsen.

Valtuusto 2020-2022

Valtuuston puheenjohtaja Jukka Sariola ja varapuheenjohtaja Tiina Rinne.
Valtuuston puheenjohtaja Jukka Sariola ja varapuheenjohtaja Tiina Rinne valtuuston ensimmäisessä kokouksessa 1.2.2020.

Puheenjohtaja
Sariola Jukka

Varapuheenjohtaja
Rinne Tiina

Valtuuston jäsenet (äänimäärän mukaisessa järjestyksessä)
Nieminen Elina
Mannelin Anni
Heikkonen Merja
Muukkonen Minna
Sjövall Gunilla
Matsinen Tytti
Virtanen Minna
Karhos Kristiina
Hänninen Jan
Nousiainen Anne
Pihnala Marja
Riikonen Raila

Valtuuston varajäsenet (äänimäärän mukaisessa järjestyksessä)
Nykyri Elina
Suutarla Ari
Klasila Vuokko
Lehikoinen Sari
Mikkola Jamppa
Lamppu Riikka
Laurén Pirjo
Lehtikangas Ulla