Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua heta-liitto.fi ja on päivitetty 17.2.2022. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. 

Heta-liitto haluaa varmistaa saavutettavuuden toteutumisen, jotta jokaisella on yhdenvertainen mahdollisuus käyttää liiton digitaalisia palveluita. Saavutettavuuden huomioiminen verkkopalvelussa parantaa kaikkien käyttäjien käyttökokemusta. 

Palvelun saavutettavuutta on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio. 

Digipalvelun saavutettavuuden tila

heta-liitto.fi -verkkopalvelu täyttää osittain lain vaatiman saavutettavuusohjeistuksen (WCAG-kriteeristö 2.1) A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit. 

Ei-saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen. Puutteita löytyy ainakin seuraavista kohdista: 

1 Havaittava

1.3.1 Informaatio ja suhteet

 • Sisällön muotoiluun on käytetty <i>- ja <b>-tunnisteita 
 • Kaikki sivun sisältö ei ole maamerkkiroolien sisällä. 
 • Sivujen yläosassa esiintyy linkkejä, jotka saavat tarpeettomasti roolin ”Search”. 
 • Etusivulla esiintyy nostoja ja uutisia, jotka macOS tulkitsee kokonaisuudessaan otsikoiksi. 
 • Sivuilla esiintyy painikkeita, joita macOS Safari ei tunnista painikkeeksi. 

1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys

 • Otsikkotasot eivät noudata hierarkiaa ja hyppivät tasojen yli. 

1.4.3 Kontrasti (minimi)

 • Etusivulla esiintyy nosto, jonka tekstin ja taustan välinen kontrastisuhde ei ole riittävä. 
 • Sivuilla esiintyy linkkejä ja käyttöliittymäkomponentteja, joiden tekstin ja taustan välinen kontrastisuhde ei ole riittävä, kun ne saavat osoittimen kohdistuksen.  

1.4.4 Tekstin koon muuttaminen

 • Joillain sivuilla sisältö ei kestä suurennosta 200 prosenttiin mobiilin pystyasennossa.  
 • Haku-toiminto häviää näkyvistä mobiilissa tekstiä suurennettaessa 200 prosenttiin. 

1.4.10 Responsiivisuus

 • Sivuilla olevat videot menevät ruudun ulkopuolelle mobiilin pystyasennossa. 

1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti

 • Sivustolla esiintyy käyttöliittymäkomponentteja, jotka saadessaan osoittimen tai näppäimistön kohdistuksen, eivät täytä kontrastivaatimuksia. 

2 Hallittava 

2.1.1 Näppäimistö

 • Siirry sisältöön -linkki ei toimi macOS ruudunlukijalla VoiceOver Safari-selainta käytettäessä. 
 • Näppäinkohdistus ei ole päävalikon osalta täysin looginen mobiilissa näppäimistöä käytettäessä.  

2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

 • Sivustolla on samannimisiä linkkejä, jotka vievät eri kohteisiin. Linkit eivät tarjoa tietoa itsestään ohjelmallisesti. 
 • Some-linkit tarjoavat vain vähän tietoa itsestään ja niiltä puuttuvat tekstivastineet. 
 • Etusivun logo ja pääkuva toimivat linkkeinä, mutta eivät tarjoa tietoa linkin kohteesta. 
 • Etusivulla esiintyy ajankohtaista-nostoja, joita on vaikea tunnistaa linkeiksi. 

2.4.7 Näkyvä kohdistus

 • Joillain selaimilla näppäinkohdistusta voi olla vaikea havaita.

3 Ymmärrettävä 

3.2.2 Syöte

 • Sivustolla on linkkejä, jotka eivät kerro kohteen avautuvat uuteen ikkunaan tai lataavansa dokumentin.  

4 Lujatekoinen/toimintavarma

4.1.2 Nimi, rooli, arvo

 • Saman ominaisuuden WAI-ARIA-maamerkkirooleja ja HTML-sisältölohkoja (section) on käytetty samanaikaisesti. 
 • Joiltain Iframe-upotuksilta puuttuu otsikko (title). 
 • Sivustolla on graafisia elementtejä, jotka ruudunlukija lukee tarpeettomasti. 
 • Joidenkin videoiden käynnistyspainiketta ei pysty painamaan VoiceOver-ruudunlukijaa käytettäessä iOS mobiilissa. 

PDF-tiedostot ja dokumentit

Palvelussa on PDF-tiedostoja, joissa on saavutettavuuspuutteita. Pyrimme muokkaamaan vanhat dokumentit saavutettaviksi mahdollisuuksien mukaan ja aina, kun niihin tehdään muutoksia. 

Ei kuulu lainsäädännön piiriin

Palvelussa on sisältöjä, jotka eivät kuulu lainsäädännön piiriin:  

 • Toimisto-ohjelmien tiedostoja (esim. PDF), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018. 

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen palvelussamme? Kerro se meille, ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Vastaamme sinulle 14 päivän kuluessa.  

Voit pyytää tietoja tai palvelua saavutettavassa muodossa niiltä osin kuin saavutettavuuden vaatimukset jäävät täyttymättä. Anna saavutettavuuspalautetta tai pyydä aineistoa saavutettavassa muodossa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: heta@heta-liitto.fi.   

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.  

Valvontaviranomaisen yhteystiedot :

Etelä-Suomen aluehallintovirasto  
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö  
www.saavutettavuusvaatimukset.fi 
saavutettavuus@avi.fi  
puhelinnumero vaihde 0295 016 000