Hallitus

Heta-liiton operatiivista toimintaa hoitaa hallitus.

Hallituksella on hallinto- ja toimeenpanovalta: Hallitus mm. vastaa toimintasuunnitelman toteutuksesta ja huolehtii valtuuston päätösten toimeenpanosta. Se neuvottelee työehtosopimuksen ja valvoo sen noudattamista. Hallitus hyväksyy uudet jäsenet, palkkaa ja erottaa Hetan työntekijät sekä sopii työsuhteiden ehdoista. Lisäksi hallitus edustaa Heta-liittoa erilaisissa tilaisuuksissa ja työryhmissä.

  • Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3-6 jäsentä.
  • Hallituksen toimikausi on 3 kalenterivuotta.
  • Hallituksen jäsenen tulee olla Hetan varsinainen jäsen.
  • Valtuusto valitsee hallituksen.

Hallitus 2024

Maija Aatelo
puheenjohtaja
maija.aatelo@heta-liitto.fi
puh. 050 512 1665

Timo Lehtonen
varapuheenjohtaja
timo.lehtonen@heta-liitto.fi

Henri Ihander
hallituksen jäsen
henri.ihander@heta-liitto.fi

Kata Jaakkola
hallituksen jäsen
kata.jaakkola@heta-liitto.fi

Markku Salminen
hallituksen jäsen
markku.salminen@heta-liitto.fi

Terhi Toikkanen
hallituksen jäsen
terhi.toikkanen@heta-liitto.fi

Huom.! Hetan hallituksen puheenjohtajisto tai hallituksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisen avun työnantajuutta koskeviin kysymyksiin. Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta. Mikäli tarvitset neuvontaa henkilökohtaisen avustajan työnantajuuteen liittyvissä asioissa, ole yhteydessä HetaHelp-neuvontapalveluun.