Hallitus

Heta-liiton operatiivista toimintaa hoitaa hallitus.

Hallituksella on hallinto- ja toimeenpanovalta: Hallitus mm. vastaa toimintasuunnitelman toteutuksesta ja huolehtii valtuuston päätösten toimeenpanosta. Se neuvottelee työehtosopimuksen ja valvoo sen noudattamista. Hallitus hyväksyy uudet jäsenet, palkkaa ja erottaa Hetan työntekijät sekä sopii työsuhteiden ehdoista. Lisäksi hallitus edustaa Heta-liittoa erilaisissa tilaisuuksissa ja työryhmissä.

  • Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3-6 jäsentä.
  • Hallituksen toimikausi on 3 kalenterivuotta.
  • Hallituksen jäsenen tulee olla Hetan varsinainen jäsen.
  • Valtuusto valitsee hallituksen.

Hallitus 2019-2020

Erja Pentti
puheenjohtaja
erja.pentti@heta-liitto.fi
puh. 050 4700 125

Elina Nieminen
varapuheenjohtaja
elina.nieminen@heta-liitto.fi

Maija Aatelo
hallituksen jäsen
maija.aatelo@heta-liitto.fi

Anna Alho
hallituksen jäsen
anna.alho@heta-liitto.fi

Tuomo Burman
hallituksen jäsen
tuomo.burman@heta-liitto.fi

Jan Hänninen
hallituksen jäsen
jan.hanninen@heta-liitto.fi

Venla Räty
hallituksen jäsen
venla.raty@heta-liitto.fi

Huom.! Hetan hallituksen puheenjohtajisto tai hallituksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisen avun työnantajuutta koskeviin kysymyksiin. Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta. Mikäli tarvitset neuvontaa henkilökohtaisen avustajan työnantajuuteen liittyvissä asioissa, ole yhteydessä HetaHelp-neuvontapalveluun.