Jäsenen edut ja velvollisuudet

Hetan jäsenyys kannattaa! Jäsenenä saat kaikki työehtosopimuksen hyödyt, rekrytointi helpottuu ja saat liitosta tukea ja turvaa.

Jäsenyyden hyödyt

1. Työehtosopimus

Vain Heta-liiton jäsenet saavat kaikki työehtosopimuksen mukaiset edut käyttöönsä. Esimerkiksi:

  • Työehtosopimus tuo työaikojen sopimiseen joustavuutta: työnantaja voi sopia työajoista osin työaikalakia vapaammin ja työsuhteissa voidaan noudattaa jaksotyötä.
  • Hetan jäsenten henkilökohtaiset avustajat saavat työaikalisät (ilta, la, yö), kokemuslisän, lomarahan sekä matkapäiviltä ehtojen mukaisen ateriakorvauksen.
  • Työehtosopimuksen mukaisilta arkipyhiltä maksetaan 300 % palkka tai ne annetaan palkallisena vapaana.

Huom.! Vaikka jokin yksittäinen hyvinvointialue päättäisi työehtosopimuksen mukaisten etujen antamisesta kaikille henkilökohtaisille avustajille, todellisuudessa vain Hetan jäsenet saavat kaikki työehtosopimuksen mukaiset edut käyttöönsä. Hyvinvointialue voi myöntää joitakin etuja (esim. työaikalisät ja lomarahat), mutta kunta ei voi sallia työehtosopimuksen mukaisia joustavampia työaikoja, ellei työnantaja ole Hetan jäsen.

2. Liiton tuki

Hetan lakimiehiltä saa neuvontaa työnantajuuteen liittyviin juridisiin kysymyksiin. Jäsenten oikeusturvan takaamiseksi Heta auttaa tarvittaessa myös työsuhderiitojen selvittämisessä eri osapuolten kesken. Todettakoon kuitenkin, että työsuhderiitoja Hetan jäsenten työsuhteissa on todella vähän!

Lisäksi Heta voi puuttua hyvinvointialueiden ongelmiin esimerkiksi palkanmaksussa.

Heta tuottaa paljon henkilökohtaisen avustajan työnantajuutta käsittelevää neuvontamateriaalia, joista saa vahvuutta oman työnantajuuden kehittämiseen.

3. Rekrytointi helpottuu

Henkilökohtaisen avustajan rekrytoinnissa on hyötyä, kun työnantaja kuuluu Heta-liittoon. Liittoon kuuluminen viestii työnhakijalle, että työsuhteen pelisäännöissä on raamit kunnossa ja työnantaja arvostaa työntekijäänsä ja tämän tekemää työtä. Pääsääntöisesti Hetan jäsenten avustajien palkka on parempi kuin niiden, joiden työnantaja ei kuulu liittoon. Työehtosopimuksen edut työntekijälle motivoivat työntekijää sitoutumaan työhönsä.

4. Yhteisten tavoitteiden saavuttaminen

Heta tekee aktiivista vaikuttamistyötä vammaispoliittisissa asioissa ja nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun henkilökohtaisen avun työnantajamalliin ja laajemmin vammaisten itsenäiseen elämään liittyviä asioita. Työnantajamalli on hyvä henkilökohtaisen avun järjestämistapa, mutta täydellinen se ei ole. Heta tekee jatkuvasti töitä sen eteen, että myös työnantajamalli kehittyy yhteiskunnan kehityksen mukana. Hetan jäsenenä olet tukemassa tätä toimintaa ja saat aina ensimmäisenä kuulla ajankohtaisista työnantajamalliin liittyvistä asioista.

Jäsenen velvollisuudet

Liittyminen työnantajajärjestöön muuttaa työnantajan juridista asemaa. Jäsenyyden myötä alan työehtosopimus tulee lakimääräisesti velvoittavaksi säädökseksi. Hetan jäsen ei siis voi valita, noudattaako jotain työehtosopimuksen määräystä vai ei. Työehtosopimuksesta ei voi poiketa myöskään työnantajan ja työntekijän yhteisestä sopimuksesta.

Työehtosopimus sitoo Hetaan liittynyttä työnantajaa aina sen työehtosopimuskauden loppuun saakka, jonka aikana työnantaja on kuulunut liittoon. Työnantajajärjestöstä eroaminen kesken työehtosopimuskauden ei poista sopimuksen sitovuutta.

Työehtosopimuslaki velvoittaa työnantajajärjestöä valvomaan jäsenistönsä toimintaa työehtosopimuksen noudattamisessa. Tarvittaessa annamme ohjeita ja kehotuksia. Jos huomautukset eivät auta, voi Hetan hallitus erottaa työehtosopimusta rikkovan työnantajan Hetasta.

Hetan jäsen on sidottu jäsenyytensä ajan myös Hetan sääntöihin. Tutustu yhdistyksemme sääntöihin ennen jäsenyyden hakemista. Jäsenyys edellyttää myös liittymis- ja jäsenmaksun suorittamista.

Jäsen on velvollinen ilmoittamaan Hetalle, jos omiin jäsenrekisteritietoihin tulee muutoksia (esim. osoite tai puhelinnumero vaihtuu). Jäsenen puolesta muutokset voi ilmoittaa vain jäsenen valtuuttama yhteyshenkilö. Yhteyshenkilö tarkoittaa sellaista henkilöä, jonka jäsen on valtakirjalla valtuuttanut hoitamaan jäsenen asioita Heta-liitossa (ks. kohta ”Jäsenen yhteyshenkilö”).

Jäsenenä sitoudut:

  • noudattamaan henkilökohtaisia avustajia koskevaa työehtosopimusta (Huom.! Työnantajajärjestöstä eroaminen kesken työehtosopimuskauden ei poista sopimuksen sitovuutta kyseisellä sopimuskaudella)
  • noudattamaan Hetan sääntöjä ja maksamaan liittymis- ja jäsenmaksun
  • ilmoittamaan Hetalle, jos omiin jäsenrekisteritietoihin tulee muutoksia.