Jäsenmaksu vuonna 2024

Varsinaiset jäsenet

Vuoden 2024 jäsenmaksu on 75 €. Jäsenmaksu on kalenterivuosikohtainen. Liittymismaksu on 10 €, ja se maksetaan ainoastaan liittymisvuonna.

Huom.! Työnantaja itse maksaa Heta-liiton jäsenmaksun. Jäsenmaksua ei voi siis missään tapauksessa periä esim. työntekijän palkasta.

Kannattajajäsenet

Kannattajajäsenten jäsenmaksu riippuu jäsentyypistä:

  • yksityiset henkilöt 10 €
  • yhteisöjäsenet 100 €