Jäsenmaksu vuonna 2023

Varsinaiset jäsenet

Vuoden 2023 jäsenmaksu on 75 €. Jäsenmaksu on kalenterivuosikohtainen. Liittymismaksu on 10 €, ja se maksetaan ainoastaan liittymisvuonna.

Huom.! Työnantaja itse maksaa Heta-liiton jäsenmaksun.

  • Jäsenmaksua ei voi siis missään tapauksessa periä esim. työntekijän palkasta.
  • Joissakin tapauksissa kunnan vammaispalvelu saattaa korvata työnantajaliiton jäsenmaksun, mutta tämä riippuu hyvinvointialueesta ja tilanteesta. Tarvittaessa kuntaan voi jättää hakemuksen Hetan jäsenmaksun korvaamisesta. Jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksun siinäkin tapauksessa, jos kunta ei hakemuksesta huolimatta korvaa jäsenmaksua.

Kannattajajäsenet

Kannattajajäsenten jäsenmaksu riippuu jäsentyypistä:

  • yksityiset henkilöt 10 €
  • yhteisöjäsenet 100 €