Jäsenmaksu vuonna 2020

Varsinaiset jäsenet

Vuoden 2020 jäsenmaksukäytännössä on tammikuussa normaalista poikkeava käytäntö:

  • Poikkeuksellisesti vuoden 2020 jäsenmaksun suuruus päätetään vasta 1.2.2020, jolloin pidetään valtuuston ensimmäinen kokous. (Postin lakko viivästytti valtuustovaaliemme ääntenlaskua, minkä vuoksi myös kokouksen ajankohta siirtyi.)
  • Tammikuussa 2020 jäseneksi liittyneitä laskutetaan vuoden 2019 jäsenmaksun mukaan (70 € + 10 € liittymismaksu).
  • Jos Hetan valtuusto päättää laskea jäsenmaksua vuodeksi 2020, tammikuussa liittyneille jäsenille maksetaan takaisin liikaa maksettu osuus.
  • Jos Hetan valtuusto päättää nostaa jäsenmaksua vuodeksi 2020, tammikuussa liittyneille jäsenille lähetetään uusi lasku, jolla maksetaan jäsenmaksun nousu.

Liittymismaksu on 10 €, ja se maksetaan vain liittymisvuonna.

Huom.! Työnantaja itse maksaa Heta-liiton jäsenmaksun.

  • Jäsenmaksua ei voi siis missään tapauksessa periä esim. työntekijän palkasta.
  • Joissakin tapauksissa kunnan vammaispalvelu saattaa korvata työnantajaliiton jäsenmaksun, mutta tämä riippuu kunnasta ja tilanteesta. Tarvittaessa kuntaan voi jättää hakemuksen Hetan jäsenmaksun korvaamisesta. Jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksun siinäkin tapauksessa, jos kunta ei hakemuksesta huolimatta korvaa jäsenmaksua.

Kannattajajäsenet

Kannattajajäsenten jäsenmaksu riippuu jäsentyypistä:

  • yksityiset henkilöt 70 €
  • yhteisöjäsenet, joissa on alle 3000 jäsentä 100 €
  • yhteisöjäsenet, joissa on 3000 jäsentä tai enemmän 300 €

Kannattajajäsenten liittymismaksu on 10 € ja se maksetaan vain kerran.