Jäsenmaksu vuonna 2021

Varsinaiset jäsenet

Vuoden 2021 jäsenmaksu on 75 €. Jäsenmaksu on kalenterivuosikohtainen.

Liittymismaksu on 10 €, ja se maksetaan vain liittymisvuonna.

Huom.! Työnantaja itse maksaa Heta-liiton jäsenmaksun.

  • Jäsenmaksua ei voi siis missään tapauksessa periä esim. työntekijän palkasta.
  • Joissakin tapauksissa kunnan vammaispalvelu saattaa korvata työnantajaliiton jäsenmaksun, mutta tämä riippuu kunnasta ja tilanteesta. Tarvittaessa kuntaan voi jättää hakemuksen Hetan jäsenmaksun korvaamisesta. Jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksun siinäkin tapauksessa, jos kunta ei hakemuksesta huolimatta korvaa jäsenmaksua.

Kannattajajäsenet

Kannattajajäsenten jäsenmaksu riippuu jäsentyypistä:

  • yksityiset henkilöt 75 €
  • yhteisöjäsenet, joissa on alle 3000 jäsentä 105 €
  • yhteisöjäsenet, joissa on 3000 jäsentä tai enemmän 500 €

Kannattajajäsenten liittymismaksu on 10 € ja se maksetaan vain kerran.