Jäsenen yhteyshenkilö

Jos Hetan jäsen ei vamman tai muun syyn vuoksi voi itse hoitaa jäsenyyteensä liittyviä asioita, hän voi valtuuttaa yhteyshenkilön edustamaan itseään. Tällöin jäsenen tulee täyttää alla oleva valtakirja, jolla hän valtuuttaa yhteyshenkilön saamaan itseään koskevia tietoja Heta-liitosta ja käyttämään Heta-liiton palveluita.

Jos yhteyshenkilö vaihtuu tai yhteyshenkilöä ei enää tarvita, jäsenen täytyy kirjallisesti allekirjoitettuna perua valtakirja ja tarvittaessa toimittaa uusi valtakirja uuden yhteyshenkilön tiedoilla.

Yhteyshenkilon valtakirja PDF

Yhteyshenkilon valtakirja RTF