Login
Palvelutunnus
Kirjaudu

HetaHelp

kaikille avoin neuvontapuhelin henkilökohtaisen avun työnantajuuteen liittyvissä kysymyksissä
ma-to klo 9-11
puh. 02 4809 2401

neuvontapalvelun suostumuksenantolomake

 

Toimiston asiakaspalvelu

mm. jäsenyyteen liittyvät asiat
puh. 02 4809 2400
arkisin klo 9-11
heta@heta-liitto.fi

 

Tuettu Veikkauksen tuotoilla

Heta Facebookissa
Heta Twitterissä

 


Heta-Liitossa on aloittanut uusi lakimies: Iida Villman tuo HetaHelpiin toivottua lisätyövoimaa
Heta-Liitossa on aloittanut uusi lakimies, Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta valmistunut Iida Villman. Iida on aiemminkin tuurannut HetaHelpissä kiireisinä aikoina, joten on mahtavaa saada hänet nyt pidemmäksikin aikaa mukaan toimiston arkeen.
 
Iida pitää Heta-Liitossa työskentelystä, koska Hetassa saa todella tehdä tärkeää työtä. ”Työllä on merkitystä konkreettisesti monien ihmisten elämään, mutta myös yhteiskunnallisesti. Haluan saada edistää vammaisten henkilöiden asemaa ja sitä, että jokainen saisi elää omannäköistään elämää”, Iida kertoo työstä Hetassa.
 
Iidan työn pääpaino on HetaHelp-neuvontapalvelussa, jossa Iida vastaa jäsenten ja muiden asiakkaiden oikeudellisiin kysymyksiin henkilökohtaisen avun työnantajamallista. 
 
Tervetuloa Heta-Liittoon, Iida!

Heta-Liiton sääntömääräinen kevätkokous 21.4.2018
Hyvät Heta-Liiton jäsenet, lämpimästi tervetuloa Heta-Liiton sääntömääräiseen kevätkokoukseen Tampereelle 21.4. klo 12.30!

Toivomme jälleen, että mahdollisimman moni hetalaisista tulee kokoukseen. Kokouksessa tietysti tapaat muita hetalaisia, minkä lisäksi kokouksessa päätetään tärkeistä, yhteisistä asioista. Kokouksessa muun muassa:

- hyväksytään viime vuoden vuosikertomus ja tilinpäätös
- valitaan Heta-Liitolle uusi varapuheenjohtaja nykyisen varapuheenjohtajan erottua luottamustoimestaan
- päätetään Heta-Liiton jäsenen aloitteesta, joka koskee sääntöjen muuttamista

Kokouksen ajankohta ja paikka

Aika: lauantai 21.4. klo 12.30-15.00 (kokouksen päättymisaika on arvio)
Paikka: Työväenmuseo Werstas, Galleria Bertel, Väinö Linnan aukio 8, 33210 Tampere. Katso saapumisohjeet osoitteesta Werstaan nettisivuilta.

Kokouksessa on kahvitarjoilu. Kokouksessa on paikalla yleisavustaja.

Jäsenille on lähetetty ilmoittautumisohjeet sähköpostilla (ja kirjepostilla niille, joilla ei ole sähköpostia).

Lisätietoja toimistoltamme:
heta@heta-liitto.fi
puh. 02 4809 2400 (arkisin klo 9-11).

Lämpimästi tervetuloa kokoukseen! Toivottavasti tapaamme Tampereella!

Ohjeita uuden työehtosopimuksen soveltamiseen

Uudessa henkilökohtaisia avustajia koskevassa työehtosopimuksessa on palkkoihin liittyviä muutoksia. Erityisen tärkeää on huomata, että palkkaryhmät on otettava käyttöön 1.6.2018 alkaen.

Olemme koonneet palkkaan liittyvistä muutoksista kaksi erillistä uutiskirjettä. Suosittelemme, että tutustutte niihin perusteellisesti!

Palkkaryhmien sisältö ja palkkaryhmiin siirtyminen
pdf-tiedosto
rtf-tiedosto 

Palkankorotukset ja kokemuslisät
pdf-tiedosto
rtf-tiedosto 

Nettisivuiltamme löytyy myös lomake, jolla voi ilmoittaa oman kunnan vammaispalveluun, kumpaan palkkaryhmään oma työntekijä kuuluu (katso kohta ”Lomakkeita”).

Nyt julkaistut uutiskirjeet kannattaa lukea huolellisesti läpi, mutta jos palkkaan liittyvät muutokset herättävät lisäkysymyksiä, niin lakimiehemme neuvovat HetaHelp-neuvontapalvelussa mielellään. HetaHelp palvelee ma-to klo 9-11 numerossa 02 4809 2401. 


VVammaisfoorumi ry:n kysely vammaisten henkilöiden oikeuksien tilasta Suomessa

Miten YK:n vammaissopimus on vaikuttanut elämääsi? Vastaa ja vaikuta!

 

YK:ssa hyväksyttiin vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia koskeva yleissopimus jo kymmenen vuotta sitten. Sopimus tuli sitovaksi osaksi Suomen lainsäädäntöä kesäkuussa 2016. Suomen valtio antaa ensimmäinen raporttinsa YK:lle kesäkuussa 2018 toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt vammaissopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi. 

 

Valtakunnalliset vammaisjärjestöt laativat rinnakkaisraportin, jossa arvioidaan vammaisten henkilöiden omasta näkökulmasta, miten YK:n vammaissopimuksen voimaantulo on vaikuttanut heidän elämäänsä.

 

Rinnakkaisraporttia varten tarvitsemme vammaisilta henkilöiltä itseltään tietoja ja kokemuksia, jotta raportti on todenmukainen ja kattava. Antamasi vastaukset ovat tärkeitä ja lisäävät rinnakkaisraportin vaikuttavuutta.

 

Kyselyyn voi vastata tämän linkin kautta. Vastausaikaa on 30.4.2018 asti.


Heta-Liitto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan asiantuntijavieraana

Heta-Liitto on 22.2.2018 ollut eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan asiantuntijavieraana keskustelemassa nollatyösopimuksista ja muista vaihtelevan työajan sopimuksista. Käsittelyssä on ”hallituksen esitys eduskunnalle vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi”.

Asiantuntijalausuntomme on luettavissa alla olevista linkeistä:
asiantuntijalausunto pdf-tiedostona
asiantuntijalausunto rtf-tiedostona


Uusi työehtosopimus astui voimaan

Heta-Liiton ja JHL:n välillä solmitun henkilökohtaisia avustajia koskevan työehtosopimuksen (Heta-TES) uusi kaksivuotiskausi on alkanut. Heta-Liiton hallitus hyväksyi työehtosopimuksen yksimielisesti ja uusi työehtosopimus astui voimaan 1.2.2018.

Uusi työehtosopimus on luettavissa ja ladattavissa näistä linkeistä:
uusi työehtosopimus - pdf-tiedosto
uusi työehtosopimus - rtf-tiedosto

Neuvottelukierroksella etsittiin ratkaisuja sekä työnantajien että työntekijöiden kokemiin epäkohtiin. Heta-Liitolle oli tärkeää tehdä muutoksia joihinkin aiempiin työehtosopimuksen määräyksiin, minkä lisäksi työehtosopimukseen tuli joitakin kokonaan uusia määräyksiä.

Tästä voi lukea lisää taustatietoa Heta-TES:n muutoksista. Käsittelemme sivulla työehtosopimusta työtehtävien ja työnjohdon, henkilökohtaisen avun joustamisen sekä valtakunnallisen vähimmäispalkan ja palkkaryhmien näkökulmasta.

Kaikki merkittävimmät muutokset voi lukea oheisista tiedostoista:
Muutokset Heta-TES:iin – pdf-tiedosto
Muutokset Heta-TES:iin – rtf-tiedosto


Neuvottelutulos henkilökohtaisten avustajien työehtosopimuksesta

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry ovat päässeet neuvottelutulokseen uudesta henkilökohtaisia avustajia koskevasta valtakunnallisesta työehtosopimuksesta (Heta-Tes). Työehtosopimus on voimassa kaksi vuotta (1.2.2018–31.1.2020). 

Nyt päättyneissä neuvotteluissa etsittiin ratkaisuja kummankin osapuolen kokemiin epäkohtiin. Sekä JHL että Heta-Liitto pitävät erittäin tärkeänä, että uusi työehtosopimus huomioi aiempaa paremmin vammaispalvelulain sanamuodot ja yleisesti selkeyttää työsuhdetta ja sen pelisääntöjä. Sopimuksen kolme keskeistä muutosta ovat siirtyminen valtakunnalliseen vähimmäispalkkaan, palkkaryhmien rakentaminen ja mahdollisuus käyttää jaksotyötä työaikamuotona. Vähimmäistuntipalkkaa koskevat muutokset eivät astu kokonaisuudessaan voimaan heti sopimuskauden alkaessa, vaan niille on siirtymäaika.

Henkilökohtaisen avustajan palkka on tähän asti ollut kuntakohtainen, minkä vuoksi erot palkoissa ovat olleet paikoin merkittäviä. Valtakunnallinen vähimmäispalkka edistää sekä työntekijöiden että työnantajien tasavertaisuutta alueellisesti. Uudessa työehtosopimuksessa palkkoihin on tehty ensisijaisesti rakenteelliset korjaukset, jotka painottuvat pienimpiin kuntakohtaisiin vähimmäispalkkoihin. Tämän lisäksi toteutetaan maltilliset yleiskorotukset, joten kaikkien henkilökohtaisten avustajien palkka nousee. Niissä kunnissa, joissa palkkaus on ollut selvästi alle maan keskiarvon, korotukset ovat korkeammat. 

Sopimuksessa on nyt ensimmäistä kertaa kaksi erillistä palkkaryhmää, jotka pohjautuvat työn sisältöön. Korkeampipalkkaiseen palkkaryhmään on oikeutettu, kun työtehtävät pysyvästi sisältävät erityisosaamista tai koulutusta vaativia hoidollisia tehtäviä. JHL ja Heta-Liitto haluavat korostaa, että hoidollisten työtehtävien huomioiminen palkassa ei tarkoita, että sopijaosapuolet haluaisivat puuttua henkilökohtaisen avun sisältöön ja viedä sitä hoivakulttuurin suuntaan.  Edelleen myös näissä hoidollisissa työtehtävissä henkilökohtaisen avun keskeiset periaatteet säilyvät: työntekijä tekee niitä tehtäviä, jotka mahdollistavat vammaisen henkilön itsenäisen ja oman näköisen elämän. Työnantajamallissa työnjohto-oikeus on kiistatta vammaisella henkilöllä itsellään, kun hän toimii työnantajana. Henkilökohtainen apu määritellään laissa ja ihmisoikeusasiakirjoissa. Työehtosopimuksella selkeytetään työsuhteen pelisääntöjä.

Mahdollisuus jaksotyön käyttöön tuo työnantajille joustavuutta työvuorojen suunnitteluun ja antaa työntekijöille varmuuden työvuoroista aiempaa pidemmälle ajalle. Jaksotyö edesauttaa sitä, että henkilökohtainen apu todella palvelee vammaista avun käyttäjää parhaalla mahdollisella tavalla ja toisaalta myös tuo turvaa ja jatkuvuutta henkilökohtaisen avustajan työhön. 

Neuvottelutulos vaatii vielä kummankin hallinnon hyväksyntää. Uusi työehtosopimus astuu voimaan 1.2.2018.

Jukka Sariola
puheenjohtaja
Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry

Heta-Liiton logo

Veikko Lehtonen
sopimustoimitsija
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

JHL:n logo


Heta-Liitto lausui valinnanvapauslaista
Heta-Liitto antoi joulukuussa 2017 lausuntonsa sote-uudistukseen liittyvästä, niin sanotusta valinnanvapauslaista (virallisesti: hallituksen esitysluonnos laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa). 
 
Heta-Liiton lausunto on luettavissa sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivustolla.
 
Joitakin Heta-Liiton aiemmin esiin nostamia kohtia lakiluonnoksessa oli jo muutettu, mutta yleisesti ottaen hanke tulee valmistella uudelleen niin, että se tapahtuu asiakaslähtöisesti. Vammaisnäkökulma ja YK:n vammaisyleissopimuksen vaatimukset tulee huomioida voimakkaammin. Jatkossa uudistuksen ratkaisut pitää pystyä perustelemaan selkeämmin perus- ja ihmisoikeuksien sekä riittävien sosiaali- ja terveyspalveluiden kannalta. 
 
Tässä tiivistetysti Heta-Liiton lausunnon pääkohdat. Lausunnossa käsitellään kutakin asiaa yksityiskohtaisemmin.
 
1. YK:n vammaisyleissopimus edellyttää, että tavalliset palvelut ovat myös vammaisten käytettävissä. Valinnanvapauslaissa on useita piirteitä, jotka voivat johtaa siihen, että vammaiset eivät saa palveluja yhdenvertaisesti. 
 
2. Esitettyyn sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusmalliin sisältyy kaksi merkittävää riskiä, joilla olisi vaikutusta myös henkilökohtaisen avun ja muiden vammaispalveluiden toteutumiseen:
- Julkisen rahoituksen kasvava kohdentuminen helposti tuotettavissa oleviin valinnanvapauspalveluihin, jotka ovat vain välillisesti maakunnan ohjattavissa.
- Säästöjen kohdentuminen maakunnan paremmin kontrolloitaviin erityispalveluihin. 
 
3. Sosiaali- ja terveyskeskusten rahoitus ei voi perustua siihen, että viime kädessä arvioidaan yksittäisen asiakkaan sairastavuutta ja ”hintalappua”. Vammaisuuden merkitys sote-keskukselle maksettavaan kiinteään korvaukseen jää avoimeksi.
 
4. Perustuslakivaliokunnan kesällä 2017 antaman lausunnon mukaan henkilökohtaista budjettia koskevaa sääntelyä olisi täsmennettävä olennaisesti. Heta-Liitto katsoo, että tällaista täsmentämistä ei ole riittävästi tapahtunut. Henkilökohtaisen budjetoinnin vaikutusten arviointi jää arvailuksi sen suhteen, miten toimeenpano onnistuisi.
 
5. Henkilökohtainen budjetti ei saa johtaa siihen, että henkilökohtaisen avun työnantajamalli ja sitä koskevat edellytykset hämärtyvät. Valinnanvapauslainsäädäntöä tulisi tämän vuoksi täsmentää siten, että henkilökohtaista budjettia ei voi käyttää oman työntekijän palkkaamisesta aiheutuviin kuluihin ja säätää, että vammaispalvelulain mukainen henkilökohtaisen avun työnantajamalli järjestetään henkilökohtaisesta budjetista erillisenä palveluna.
 
6. Järjestelmä on edelleen pirstaleinen ja byrokraattinen, vaikka joitakin selkeytyksiä on tehty. Heta-Liitto katsoo, että palvelurakenteen hajautuminen tekee vammaisten osallistumisen ja vaikuttamisen vaikeasti toteutettavaksi.
 
7. Vaikutusarviosta ei saa riittävää käsitystä siitä, miten uudistuksen oletetaan vaikuttavan vammaisten palveluihin ja asemaan.
 
8. Maakunnilla tulee olla lakisääteinen velvollisuus tarjota henkilökohtaisen avun asiakasseteliä. Henkilökohtainen apu tulee lisätä lakiin palveluksi, jossa seteli on tarjottava. Asiakasseteliä koskevaa sääntelyä pitää kuitenkin kehittää monilta osin.

Henkilökohtaisten avustajien ammatillinen koulutus alkaa ensi vuonna

Opetushallitus on tehnyt päätöksen henkilökohtaisten avustajien ammatillisesta koulutuksesta. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.1.2018, ja ammattitutkinto sisältää henkilökohtaiseen avustamiseen liittyvän tutkinnon osan. Uusi koulutus tarkoittaa, että henkilökohtainen avustaja on suojattu tutkintonimike. Henkilökohtaisena avustajana työskenteleminen ei kuitenkaan edellytä koulutuksen käymistä.

Huomioita

- Henkilökohtaisen avun sisältö ei muutu.
- Henkilökohtaisena avustajana voi edelleen työskennellä ilman koulutusta.
- Työpaikkailmoituksessa voidaan edelleen käyttää ammattinimikettä henkilökohtainen avustaja riippumatta siitä, palkkaako lopulta koulutetun vai kouluttamattoman työntekijän.
- Työtodistuksen voi edelleen antaa henkilökohtaisen avustajan työstä.
- Ansioluettelossa voi edelleen kertoa työkokemuksestaan henkilökohtaisena avustajana riippumatta siitä, onko käynyt koulutuksen vai ei.
- MUTTA tutkintonimike on suojattu, eli vain ko. koulutuksen käynyt voi kertoa saaneensa henkilökohtaisen avustajan koulutuksen. 

Suojattu tutkintonimike

Suojattu tutkintonimike tarkoittaa, että vain kyseisen koulutuksen käynyt voi esim. ansioluettelossaan kertoa olevansa koulutukseltaan henkilökohtainen avustaja. Yksinkertainen esimerkki toiselta alalta: työnhakija ei voi väittää olevansa koulutukseltaan merkonomi, jos hän ei tosiasiassa ole suorittanut merkonomin tutkintoa.

Tutkintonimikettä säätelee laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017, 17 §): "Tässä laissa  tarkoitettujen tutkintojen nimiä ja tutkintonimikkeitä saa käyttää  vain tutkinnoista, jotka on suoritettu tämän lain mukaisesti. Tutkintonimike on  nimike, jota henkilö voi käyttää suoritettuaan hyväksytysti tutkintonimikkeen käyttöön oikeuttavan tutkinnon."

Henkilökohtaisena avustajana työskenteleminen ei jatkossakaan vaadi koulutuksen käymistä. Niin ikään ansioluettelossaan voi kertoa työskennelleensä henkilökohtaisena avustajana ja työnantaja voi työpaikkailmoituksessa hakea työhön henkilökohtaista avustajaa riippumatta siitä, palkkaako lopulta koulutuksen käyneen vai käymättömän. Heta-Liiton ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n solmimassa, tämän hetkisessä henkilökohtaisia avustajia koskevassa työehtosopimuksessa koulutus ei vaikuta palkan suuruuteen. 

Henkilökohtaisen avun sisältö suhteessa koulutuksen sisältöön?


Uusi koulutus ja sen sisällöt eivät vaikuta henkilökohtaisen avun sisältöön. Koulutuksesta uutisoinnin jälkeen Heta-Liittoon on otettu yhteyttä ja oltu huolissaan siitä, että koulutuksen sisältö ei vastaa yhteydenottajan saamaa henkilökohtaista apua. Koulutus on hyvin yleinen eikä missään nimessä voi puuttua esimerkiksi avustettavan itsemääräämisoikeuteen. Niin ikään työnjohtovalta on edelleen työnantajalla. 

Valitettavasti henkilökohtaisen avun saajia ja vammaisjärjestöjä ei ole otettu mukaan koulutuksen suunnitteluun riittävän varhaisessa vaiheessa. Pääsimme keväällä 2017 antamaan lausunnon tutkintoperusteista omasta pyynnöstämme, kun saimme kuulla koulutuksen olevan suunnitteilla. Tämän jälkeen olemme päässeet keskustelemaan Opetushallituksen kanssa ja tuomaan mm. itsemääräämisoikeuden merkitystä esiin. Osa tuomistamme näkökulmista on huomioitu lopullisissa tutkintoperusteissa, mutta kehitettävää on edelleen.

Aiemmin henkilökohtaisille avustajille ei ole ollut ammatillista koulutusta, vaan erilaisia kursseja ovat järjestäneet hyvin moninaiset tahot. Koulutus on riippunut hyvin paljon sen järjestäjästä, jolloin sen sisältöön on ollut hyvin vaikea vaikuttaa. On hyvä, että henkilökohtaisten avustajien koulutusta kehitetään, kun koulutusta on tähänkin asti joka tapauksessa järjestetty. Kun koulutus on säädeltyä, siihen vaikuttaminenkin on helpompaa.

Koulutuksen tulee vastata henkilökohtaisen avun käyttäjien todellisiin tarpeisiin. Jotta tämä voi toteutua, oppilaitosten pitää ottaa koulutuksen suunnitteluun mukaan Heta-Liitto ja muut henkilökohtaisen avun käyttäjien edustajat. 

Lisätietoja koulutuksesta:

Tutkinnon perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2257060/naytto/tiedot

Heta-Liiton lausunto erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista (huhtikuu 2017): http://www.heta-liitto.fi/Portals/35/koulutuslausunto_web.pdf

 

Tämä tiedote pdf-tiedostona
Tämä tiedote rtf-tiedostona


Operaatio itsenäinen elämä
Heta-Liitto on useiden muiden vammaisjärjestöjen kanssa julkaissut tiistaina 3.10. kampanjan ”Operaatio itsenäinen elämä”. Kampanjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta henkilökohtaisen avun työnantajamallista ja saada uuteen vammaislainsäädäntöön kirjaus, että henkilökohtaisen avun työnantajamallin tulee olla tarjolla kaikkialla Suomessa muiden järjestämistapojen rinnalla. Tällä hetkellä lakiluonnos ei sisällä kirjausta siitä, että työnantajamallin tulee olla jokaisessa kunnassa tai tulevassa maakunnassa yhtenä henkilökohtaisen avun järjestämistapana. Nyt meidän täytyy yhdistää voimamme, jotta asia saadaan korjattua ennen kuin eduskunta hyväksyy uuden vammaislain.

Seuraa kampanjaa ja osallistu sen tekemiseen Facebookissa osoitteessa www.facebook.com/itsenainenelama. Kerro myös itse sosiaalisessa mediassa, miten henkilökohtaisen avun työnantajamalli mahdollistaa sinun itsenäisen elämäsi. Muista aihetunniste #itsenainenelama. Esimerkit todellisesta elämästä ovat tärkeitä, jotta järjestelmän ymmärtävät nekin, jotka eivät sitä itse käytä. 

Ota myös yhteyttä alueesi päättäjiin ja kerro työnantajamallin merkityksestä omassa tai läheisesi elämässä. Kerro heille, miksi juuri työnantajamalli on toimiva henkilökohtaisen avun järjestämistapa. 

Henkilökohtaisia avustajia koskeva työehtosopimus saatavilla nyt myös ruotsiksi ja englanniksi

Valtakunnallinen henkilökohtaisia avustajia koskeva työehtosopimus on julkaistu nyt myös ruotsiksi ja englanniksi. Työehtosopimuksen solmineiden Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ja Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n yhteistyössä julkaisemat käännökset helpottavat monen työsuhteen pelisäännöistä sopimista. Sekä työnantajat että työntekijät ovat aktiivisesti pyytäneet työehtosopimuksen käännöksiä omista liitoistaan, sillä alalla työskentelee paljon henkilökohtaisia avustajia, jotka eivät puhu suomea äidinkielenään. 

Ensimmäinen henkilökohtaisia avustajia koskeva työehtosopimus on solmittu vuonna 2010 ja tämän hetkinen työehtosopimus on voimassa tammikuun 2018 loppuun. 

Henkilökohtaisia avustajia koskeva työehtosopimus

suomeksi: pdf / rtf
ruotsiksi: pdf / rtf
englanniksi: pdf / rtf

Lisätietoja työehtosopimuksesta löydät Työehtosopimus-sivultamme.


Avusteinen seksi ja henkilökohtaisen avustajan työnantajuus
Vammaisten oikeus seksuaalisuuteen ja seksissä avustaminen ovat puhuttaneet viime aikoina sekä vammaisjärjestöissä että laajemmassakin keskustelussa. Yleisesti puhutaan avusteisesta seksistä, jolla tarkoitetaan seksin mahdollistamista henkilölle tai henkilöille, jotka eivät siihen muuten yksin tai keskenään pysty. Käytännön työtehtävinä tämä voi tarkoittaa monia asioita esimerkiksi rauhallisen tilan järjestämisestä vaikkapa välineiden ojentamiseen. Avustaja ei kuitenkaan missään tilanteessa ole seksin osapuoli, seksikumppani. 

Me Heta-Liitossa pidämme erittäin hyvänä asiana, että tästä tärkeästä asiasta käydään keskustelua. Seksuaaliterveys on osa meidän kaikkien elämää ja meillä kaikilla tulisi olla oikeus siihen. On kuitenkin tosiasia, että työsuhteen näkökulmasta avusteiseen seksiin liittyy Suomessa vielä useita selvittämättömiä asioita. Seksissä avustamiseen liittyviä työtehtäviä ei tiettävästi ole arvioitu työsuhteen kannalta esimerkiksi oikeuskäytännössä eli oikeudellisia tietolähteitä asiasta ei ole. Joka tapauksessa on selvää, että työnantajan työnjohto-oikeus ei tarkoita sitä, että voi teettää minkälaisia työtehtäviä tahansa. Seksissä avustaminen edellyttää työsuhteeseen niin syvää luottamuksellisuutta, ettei sitä läheskään kaikissa työsuhteissa synny.

Työsuojelu on aina työnantajan vastuulla. Avusteiseen seksiin liittyvät työtehtävät on tärkeä huomioida työsuojelun näkökulmasta, kuten mitkä tahansa muutkin työtehtävät. Avusteinen seksi voi kuitenkin tuoda esiin sellaisia henkiseen työhyvinvointiin liittyviä näkökulmia, joita ei muissa, arkisissa työtehtävissä samalla tavalla tule vastaan. Kaiken kaikkiaan henkilökohtaisen avustajan ja tämän työnantajan välinen luottamus ja avoin keskusteluilmapiiri ovat tärkeitä tekijöitä sekä työhyvinvoinnille että avustettavan henkilön itsenäisen elämän toteutumiselle. Mitään seksuaalisuuteen liittyviä työtehtäviä ei tulisikaan ottaa yllättäen esiin, vaan asioista tulisi keskustella etukäteen.

Toivomme, että asiallinen keskustelu aiheesta jatkuu, jotta mahdolliset väärinkäsitykset ja ylilyönnit voidaan oikaista ja selvittää. Tarvittaessa neuvontapalvelumme auttavat näissäkin asioissa. Yhteystiedot löytyvät Neuvontapalvelut-sivulta.

Hetan lausunnot työaikalakia ja nollatuntisopimuksia koskevista mietinnöistä

Heta-Liitto antoi elokuun viimeisellä viikolla lausuntonsa työaikalakia ja nollatuntisopimuksia koskevista mietinnöistä.

Työaikasääntelyyn liittyen jatkossa olisi tärkeä selventää perheenjäseniä koskevat asiat. Jos perheenjäsenet ovat jatkossakin lain soveltamisalan ulkopuolella, on asiasta mainittava suoraan laissa nykyisen työaikalain tavoin eikä jättää asiaa lain perustelujen varaan. Niin ikään jos perheenjäseniä koskeva soveltamisalapoikkeus säilytetään, tulisi se rajata vain työnantajan lähisukulaisiin (mietinnöissä mainitut avio- ja avopuolisot, vanhemmat ja lapset, isovanhemmat sekä sisarukset), ja poistaa perusteluista maininta muista läheisistä. Tällaisenaan mietintö tekisi laista nykyistä epäselvemmän.

Henkilökohtaisessa avussa olisi tarpeita järjestää työ jaksotyönä sellaisissakin tilanteissa, joissa työ ei kestä päivittäin 13 tuntia. Hetan mielestä jatkossa tulisikin arvioida, olisiko rajaa mahdollista alentaa niin, että esimerkiksi 10 tunnin päivittäinen toiminta-aika sosiaali- ja terveyspalveluissa mahdollistaisi jaksotyön. Joka tapauksessa perusteluissa tulisi mainita vammaispalvelut ja henkilökohtainen apu sellaisina palveluina, joissa jaksotyön teettäminen on mahdollista.

Nollatyösopimuksista keskusteltaessa tulisi huomioida, että henkilökohtaisessa avussa työnantajalla on varsin usein aito tarve teettää työtä vaihtelevalla työajalla. Kun nollatyösopimusten käytön pelisääntöjä selvitetään, on tarkoituksenmukaista pyrkiä puuttumaan selkeästi työsuhdeturvan kiertämistarkoituksessa tehtäviin vaihtelevan työajan sopimuksiin. Henkilökohtaisen avun työnantajamallin näkökulmasta on tärkeää, että riittävää on työn määrän arviointi esim. kuukausitasolla ja ettei arviota pidetä työnantajaa sitovana. Vaikeudet työn määrän arvioinnissa tai erehtyminen työn määrästä eivät saa johtaa siihen, että työaika vahvistetaan tuomioistuimessa työnantajaa sitovaksi.

Mietinnössä oli mukana säännös vaihtelevalla työajalla työskentelevän oikeudesta kieltäytyä työvuoroluetteloon merkityistä tunneista painavasta syystä. Pykäläehdotusta tulisi muuttaa vähintään siten, että kieltäytymisoikeus koskee vain sopimuksen mukaisen vähimmäistyöajan ylittäviä tunteja. Lisäksi pitäisi täsmentää, että työntekijän kieltäytymien työvuorosta voi lähtökohtaisesti olla painava syy muuttaa työvuoroluetteloa.

Voit lukea Heta-Liiton lausunnot kokonaisuudessaan näistä linkeistä:
lausunto työaikalakia koskevasta mietinnöstä: pdf / rtf
lausunto nollatuntisopimuksia koskevasta mietinnöstä: pdf / rtf


Tiia Sipola on aloittanut Heta-Liiton järjestöassistenttina

Heta-Liiton toimisto on saanut heti kesälomien jälkeen uutta virtaa, kun Tiia Sipola (sosionomi, AMK) on aloittanut Hetan uutena järjestöassistenttina. Tiia on toiminut myös Hetan hallituksessa, mutta siirtyy nyt syksyn mittaan työntekijäksi täydentämään toimiston asiakaspalvelua. Tämä mahdollistaa palaamisen toimiston normaaleihin aukioloaikoihin siten, että toimiston asiakaspalvelu voidaan pitää auki joka arkipäivä. Tiian työnkuvaan kuuluvat erilaiset jäsenyyteen liittyvät asiat, kuten jäsenrekisterin ylläpito ja toimiston asiakaspalvelu. Toivotamme Tiian lämpimästi tervetulleeksi osaksi Hetan työntekijätiimiä!

Toimiston asiakaspalvelu
arkisin klo 9-11
puh. 02 4809 2400
heta@heta-liitto.fi


Heta-Liitto lausui vammaispalvelulainsäädännön uudistamisesta
Heta-Liitto jätti lausunnon 13.7.2017 vammaispalvelulainsäädännön uudistuksesta. 

Yleisesti ottaen lakiluonnos on henkilökohtaisen avun työnantajamallin osalta kehittynyt hyvään suuntaan aiemmista luonnoksista. On kuitenkin tärkeä, että vielä viimeisetkin epäselvät kohdat hiotaan kuntoon ennen varsinaista käsittelyä. Tässä on muutama pääkohta lausunnostamme:

1. Yksi suurimmista ongelmista lakiluonnoksessa on, että se ei nyt turvaa riittävästi vammaisen henkilön oikeutta valita henkilökohtaisen avun järjestämistapa. Lakiin on lisättävä säännös, joka turvaa vammaisen henkilön mahdollisuuden valita työnantajamalli henkilökohtaisen avun järjestämistavaksi silloin, kun lakiehdotuksen 11 §:n 2 momentin mukaiset edellytykset täyttyvät.

2. Erityisen hyvää lakiluonnoksessa on, että henkilökohtaisen avun työnantajamallia koskevia säännöksiä on tarkennettu ja selkiytetty. Katsomme, että olisi tärkeää, että ehdotettu työnantajamallia koskeva 11 § saataisiinkin voimaan riippumatta muista lainsäädäntöhankkeista (esim. sote-uudistuksen etenemisestä). Luonnoksissa on nyt huomioitu Hetan jo aiemminkin esiin tuomia tärkeitä asioita, kuten:

- Työnantajana toimimiseen tulisi aina olla asiakkaan suostumus, eli työnantajamalliin ei voida pakottaa asiakasta. Niin ikään asiakkaan kyky toimia työnantajana tulee huomioida.
- Työoikeuden reunaehdot on aiempaa paremmin huomioitu nyt myös perusteluissa.
- Neuvontavelvoitetta on täsmennetty. Lakiluonnoksessa puhutaan ohjauksen ja auttamisen sijaan neuvonnasta ja auttamisesta. Lisäksi neuvonnan ja auttamisen katsotaan lakiluonnoksessa liittyvän nimenomaan työnantajan oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumiseen (nykyisessä laissa puhutaan ”palkkaukseen liittyvistä asioista”), mikä on erittäin hyvä.

Vielä huomautamme kuitenkin, että sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta palkkahallintoon tai sen järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen tulee työnantajamallissa vahventaa nyt esitetystä. 

3. Asiakassuunnitelman merkityksen vahvistaminen sosiaalihuoltolaissa on sinällään kannatettavaa. Korostamme kuitenkin, että sosiaalihuollon tulee perustua myös erityislainsäädännön osalta hallintopäätökseen. Esimerkiksi henkilökohtaisen avun sijaisjärjestelyistä tulisi säätää niin, että maakunnalla on velvoite kirjata ne hallintopäätökseen.

4. Terveydenhuollollisten tehtävien sisällyttäminen henkilökohtaiseen apuun sinällään on välttämätöntä esimerkiksi sen vuoksi, että hengityslaitteen käyttäjät voidaan yhdenvertaisesti integroida saman lainsäädännön piiriin muiden vammaisten henkilöiden kanssa. Sääntely kaipaa tältä osin kuitenkin lisäselvitystä ja tarkentamista

5. Ehdotettu henkilökohtaisen avun voimavarasäännös on liian rajoittava. Vähintäänkin se tulisi muotoilla uudelleen siten, että tuetumpi omien valintojen tekeminen on henkilökohtaisella avulla mahdollista. Lisäksi voimavaraedellytyksen suhde terveydenhoidollisiin tehtäviin jää epäselväksi, ja se saattaa näin tarpeettomasti rajata oikeutta henkilökohtaiseen apuun myös silloin, kun henkilökohtaisen avun kokonaisuus sisältää terveydenhuollollisia tehtäviä.

Heta-Liiton lausunnon kokonaisuudessaan voi lukea alla olevista linkeistä:
lausunto pdf-tiedostona
lausunto rtf-tiedostona

Opetushallitus valmistelee henkilökohtaisen avustajan koulutusta – Heta-Liitto otti kantaa
Opetushallitus valmistelee tällä hetkellä osana suurempaa kokonaisuutta henkilökohtaisen avustajan tutkinnon perusteita ja on pyytänyt suunnitelmaan lausuntoja. Valitettavasti tietojemme mukaan lausuntoja ei ole pyydetty yhdeltäkään vammaisjärjestöltä, kuten YK:n vammaissopimus velvoittaisi. Saimme kuitenkin tiedon näistä suunnitelmista, joten pääsimme antamaan lausuntomme ja kertomaan henkilökohtaisten avustajien työnantajien näkemyksen asiaan.
 
Valitettavasti koulutussuunnitelmassa ei oltu huomioitu lainkaan sitä, että Suomessa henkilökohtainen apu on järjestetty pääosin työnantajamallilla. Tällä on kuitenkin valtava merkitys avustettavan ja avustajan rooleihin ja esimerkiksi työnjohdollisiin asioihin. Keskeistä kaikessa henkilökohtaisen avun koulutuksessa on myös vaikeavammaisen henkilön itsemääräämisoikeuden huomioiminen ja toteutuminen, mikä tulisi niin ikään ottaa paremmin esiin koulutussuunnitelmassa.
 
Tällä hetkellä on ongelmallista se, että on olemassa monenlaisia ja eri oppilaitosten toteuttamia henkilökohtaisen avustajan koulutuksia ja kursseja, joiden sisällöt poikkeavat toisistaan. Näin ollen pidämme tärkeänä, että henkilökohtaisen avun koulutusta kehitetään, kun sitä joka tapauksessa jo monella eri tavalla toteutetaan.
 
Yksityiskohtaisemmin Hetan kantoja voi lukea lausunnostamme (pdf-tiedosto).

Muutoksia Hetan työntekijöiden työnkuvissa
Heta-Liiton työntekijöiden työnkuvissa on tehty huhtikuun alusta alkaen muutoksia:

Heta-Liiton hallintopäälliköksi nimitettiin Essi Lautala, joka on toiminut tähän asti Hetassa aluksi järjestöassistenttina ja sen jälkeen järjestösihteerinä. Lisäksi aiemmin Heta-Liitossa tiedottaja-tuottajana toiminut Katja Keto nimitettiin viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista vastaavaksi asiantuntijaksi. 

Hetassa toki jatkavat edelleen tutut lakimiehet: Tanja Alatainio, Jukka Kumpuvuori, Matti Suontausta ja Elisa Weckman

Yhteystiedot löytyvät ”Yhteystiedot”-sivulta. Huomioittehan, että lakimiehet tavoittaa HetaHelp-neuvontapalvelun kautta.

Heta-Liitto antoi lausuntonsa valinnanvapauslainsäädäntöön

Muiden vammaisjärjestöjen ohella myös Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry otti kantaa sote-uudistukseen sisältyvään valinnanvapauslainsäädäntöön.

Heta-Liitto katsoo, että valmistelua tulee jatkaa nyt lausuntokierroksella saadun palautteen pohjalta. Uudistuksen jatkotyössä tulee korostaa asiakkaan näkökulmaa ja vähentää vastuun pallotteluun kannustavia rakenteita. Sote-mallia tulee yksinkertaistaa niin, että asiakas löytää tarvitsemansa palvelut. Erillinen arvio uudistuksen vaikutuksista vammaisten asemaan on välttämätön.

Järjestöille ja muille lausunnonantajille tulee antaa mahdollisuus lausua sellaisesta lakiluonnoksesta, jota hallitus päätyy viemään eteenpäin. Vaikuttaa välttämättömältä, että hallitus siirtää hankkeen aikataulua.

Henkilökohtaisessa avussa on tarve täsmentää nykyisen vammaispalvelulain mukaista ohjaus- ja auttamisvelvoitetta sekä kehittää työnantajien tukipalveluita. Tässä vaiheessa on ennenaikaista ottaa kantaa siihen, sopisivatko jotkin valinnanvapauslain mukaisista keinoista henkilökohtaisen avun työnantajien palveluiden kehittämiskeinoiksi.

Tiivistetysti Heta-Liitto katsoo, että valinnanvapausuudistuksessa tulee kiinnittää huomioita seuraaviin seikkoihin:

Palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevien säännösten tulee mahdollistaa henkilökohtaisen avun työnantajamalli.

Valinnanvapauslaissa tulee olla selkeästi säänneltynä, voiko henkilökohtaista budjettia käyttää oman avustajan tai muun työntekijän palkkaamiseen. Henkilökohtaisen avun työnantajamalli on järjestettävä henkilökohtaisesta budjetista erillisenä palveluna.

Harkittaessa henkilökohtaista budjettia asiakkaalle tulee selvittää kirjallisesti eri palveluvaihtoehdot yksilölliseen tilanteen ja asiakassuunnitelman perusteella.

Palveluntuottajalla pitää olla henkilökohtaisen budjetin tai asiakassetelin palveluissa sopimussuhde jonkin tahon kanssa, jotta ohjaussuhde on olemassa. Asiakkaan tulisi olla kuluttajan asemassa suhteessa palveluntuottajiin tai oikeusturva tulee varmistaa jollakin uudella keinolla.  

Tuetussa päätöksenteossa pitää olla mahdollisuus käyttää ammattipalvelua, jotta vältytään mahdollisilta ristiriidoilta, jos tuen antaa esimerkiksi lähiomainen.

Henkilökohtaisen avun tulee olla käytettävissä myös oman maakunnan ulkopuolella ja eri kohteissa avuntarpeen mukaan.

Viranomaistehtävistä vastaavat tahot tulee määritellä esitystä selkeämmin ja perustuslain 124 §:n edellytysten toteutuminen on turvattava.

Koko lausunto on luettavissa pdf-tiedostona täällä.


Oikeuskansleri: Kuntien vammaisille tarjoama neuvonta liian kirjavaa
Apulaisoikeuskansleri totesi Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n jättämiin kanteluihin antamassaan päätöksessä, että vaikeavammaisten, henkilökohtaisten avustajien työnantajien yhdenvertaisuus on vaarassa kuntien antaman liian kirjavan neuvonnan vuoksi.

Heta-Liitto jätti kesäkuussa 2015 valtioneuvoston oikeuskanslerille kolme kantelua liittyen vammaispalvelulain ohjaus- ja auttamisvelvoitteen käytännön toteuttamiseen. Vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaista henkilöä on tarvittaessa ohjattava ja autettava avustajan palkkaukseen liittyvissä asioissa, kun henkilökohtainen apu on järjestetty niin kutsutulla työnantajamallilla. Henkilökohtaisen avun työnantajamalli on kunnan järjestämä sosiaalipalvelu, jossa normaalit työnantajavelvollisuudet kuuluvat vaikeavammaiselle henkilökohtaisen avun saajalle. 

”Ennen kaikkea olemme huolissamme vammaisten henkilöiden oikeusturvan toteutumisesta. Henkilökohtaisen avun työnantajamalliin liittyvää neuvontaa on järjestetty hyvin eri tavoin eri puolilla Suomea eikä suinkaan aina ole kiinnitetty huomiota siihen, että laadukas neuvonta edellyttää myös oikeudellista asiantuntemusta, kun on kyse työnantajan vastuista ja velvoitteista,” painottaa Heta-Liiton puheenjohtaja Jukka Sariola. Pahimmillaan puutteellinen neuvonta saattaa vammaisen henkilön oikeudellisesti ja taloudellisesti turvattomaan asemaan. Heta-Liiton tiedossa on useita tapauksia, joissa esimerkiksi työntekijän irtisanomistilanteessa kunnasta saatu neuvonta on ollut puutteellista. Tilanne on saattanut johtaa siihen, että vammaisen henkilön maksettavaksi on tullut korvauksia työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. 

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Heta-Liiton kanteluihin antamassaan päätöksessä huomiota siihen, että vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus saattaa vaarantua henkilökohtaisen avun työnantajamalliin liittyvän neuvonnan alueellisesti kirjavien ja erilaisten käytäntöjen vuoksi. Hänen mukaansa lainvalmistelussa on syytä kiinnittää huomiota työnantajamalliin liittyvän neuvonta- ja ohjaustehtävän selkeyteen ja sisältöön, mikä ehkäisisi kuntien erilaisia tulkintoja ja edesauttaisi yhdenvertaisuuden toteutumista. 

”Tämä on erinomainen päätös apulaisoikeuskanslerilta! Tällaiset kannanotot ylimmältä laillisuusvalvojalta auttavat varmaan ministeriötä meneillään olevassa lainvalmistelussa. Henkilökohtainen apu on meille vammaisille niin suuressa roolissa, kun puhutaan itsenäisen elämän mahdollisuuksista. Sen tulee olla myös työnantajamallissa turvallinen ja selkeä, ja uskommekin, että se on myös lainsäätäjän tavoitteena”, Sariola summaa.

Heta-Liitto pyysi oikeuskansleria myös selvittämään, voidaanko lainmukainen ohjaus- ja auttamistehtävä antaa yksityisen tahon hoidettavaksi. Tällä hetkellä monissa kunnissa on käytännössä siirretty neuvontatehtävä esimerkiksi yksityisille avustajakeskuksille tai tilitoimistoille. Apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan nykyinen sääntely ei täytä perustuslain yksityistämiselle asettamia täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimuksia. Sosiaali- ja terveysministeriö selvittääkin asiaa nyt osana vammaislainsäädännön kokonaisuudistusta. Ainakin osa kyseiseen velvoitteeseen sisältyvistä tehtävistä on apulaisoikeuskanslerin mukaan sellaisia, että niiden yksityistäminen edellyttäisi reunaehtojen säätämistä lailla.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen päätös Heta-Liiton kanteluihin on luettavissa tästä linkistä.

Uusi henkilökohtaisia avustajia koskeva työehtosopimus astuu voimaan 1.2.2017
Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä solmittu, uusi henkilökohtaisia avustajia koskeva työehtosopimus astuu voimaan 1.2.2017. Työehtosopimus on voimassa 31.1.2018 saakka.

Tärkeimmät muutokset uudessa työehtosopimuksessa ovat:

1. Palkkausta koskeva pykälä 10 muuttuu, mutta mitään muutoksia palkan suuruuteen ei lähtökohtaisesti tapahdu. Myös palkanmaksuaikataulut pysyvät samoina. Pykälään lisätyt taulukot ovat esimerkkitaulukkoja ja kertovat vain ehdottoman minimituntipalkan eri palkankorotusten jälkeen eli niiden perusteella ei voi aina päätellä henkilökohtaisen avustajan palkkaa yksittäisessä tilanteessa. Jos kunta on jossain vaiheessa maksanut korkeampaa tuntipalkkaa kuin taulukko tuona aikana osoittaa, on kunnan pitänyt tehdä korotukset siihen tuntipalkkaan.
2. Mitään muutoksia liittyen työntekijän palkan suuruuteen ei tapahdu. Kaikki lisät ja esimerkiksi lomaraha pysyvät samoina.
3. Pykälästä 11 § poistetaan maininta työntekijän auton käytön korvaamisesta. Työntekijän auton käyttäminen työnantajan kuljettamiseen on kuitenkin edelleen mahdollista.
4. Muutoin muutokset ovat vain tarkennuksia kuten esimerkiksi matkakorvausten maksamiseen tai suojavarusteisiin.

Lue lisää uuden työehtosopimuksen sisällöstä Heta-Liiton tiedotteesta: pdf-tiedosto / rtf-tiedosto

Tulosta tai lataa omalle koneellesi tästä uusi henkilökohtaisia avustajia koskeva työehtosopimus: pdf-tiedosto / rtf-tiedosto

Auta kehittämään Hetan toimintaa - vastaa asiakaskyselyymme!

 

Mihin Hetan mielestäsi pitäisi ottaa kantaa? Miten Hetan neuvontapalveluita pitäisi kehittää? Mistä asioista kaipaat lisää tietoa?

Auta meitä kehittämään Heta-Liiton toimintaa vastaamalla lyhyeen kyselyyn. Kyselyn avulla kehitämme Hetan toimintaa, jotta se vastaisi mahdollisimman hyvin teidän todellisiin tarpeisiinne ja toiveisiinne. Toivomme kyselyyn vastauksia Hetan jäseniltä, yhteistyökumppaneilta ja kaikilta muiltakin palveluidemme käyttäjiltä ja toiminnastamme kiinnostuneilta.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia ja vastaajien kesken arvomme kaksi 20 euron lahjakorttia S-ryhmän liikkeisiin. Kysely on avoinna 13.2.2017 asti.

Vastaa kyselyyn osoitteessa http://tinyurl.com/heta-asiakaskysely


Henkilökohtainen apu mahdollistaa itsenäisyyden niin arjessa kuin juhlassa
Heta-Liiton uusi puheenjohtaja (kausi alkaa 1.1.2017) Jukka Sariola on saanut valtakunnallisen vammaisneuvoston puheenjohtajana kutsun linnan juhliin juhlimaan Suomen itsenäisyyttä 6.12.2016. Olemme ylpeitä ja kiitollisia, että olemme saaneet Heta-Liittoon Jukan kaltaisen aktiivisen vaikuttajan puheenjohtajaksi!

Samalla on hyvä pysähtyä miettimään henkilökohtaisen avun merkitystä vammaisten itsenäisyyden kannalta. Esimerkiksi Jukka on elänyt jo yli 30 vuotta avustajien avulla 24/7, ja myös tähän hienoon juhlaan osallistuminen itsenäisesti on mahdollista nimenomaan henkilökohtaisen avun ansiosta. Heta-Liitto haluaa tehdä jatkossakin työtä sen puolesta, että turvallinen ja itsenäisen elämän mahdollistava henkilökohtainen apu on mahdollista Suomessa. 

Hyvää itsenäisyyspäivää, Suomi!

 

Jukka Sariola Linnan juhlien asussaan


Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liiton uusi puheenjohtaja on Jukka Sariola

Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n syyskokouksessa 12.11.2016 äänestettiin Heta-Liiton uudeksi puheenjohtajaksi 52-vuotias helsinkiläinen yrittäjä, kirjailija ja vammaisjärjestövaikuttaja Jukka Sariola. Sariola tuo Heta-Liittoon vahvaa vammaisjärjestökokemusta ja vaikuttamisosaamista. Tällä hetkellä hän työskentelee Harvinaiset-verkostossa suunnittelijana työalanaan vaikuttamistyö ja toimii myös Hengityslaitepotilaat ry:n ja valtakunnallisen vammaisneuvoston puheenjohtajana.

Sariola on itse elänyt jo yli 30 vuotta avustajien avulla 24/7 ja hän pitääkin Heta-Liiton toimintaa jo sinällään arvokkaana, sillä juuri avustajatoiminta mahdollistaa niin monelle täysipainoisen elämän. Päällimmäisenä odotuksena Heta-Liiton puheenjohtajuudesta onkin, että saa olla kehittämässä tuhansille niin olennaisen tärkeää henkilökohtaisen avun kokonaisuutta. 

- Kaksivuotiselle toimintakaudelle osuu sekä vammaislainsäädännön uudistus että sote-uudistus, joissa molemmissa on mahdollisuuksia viedä henkilökohtaiseen apuun liittyviä asioita eteenpäin. Tavoitteena on, että näiden molempien uudistusten jälkeenkin henkilökohtaisen avun palvelut toimivat joustavasti tukien vammaisten kansalaisten mahdollisuutta elää tasavertaista elämää yhteiskunnassamme. Heta-Liiton erityistehtävänä on tietenkin katsoa työnantajamallin toimivuutta muuttuvissa rakenteissa, Sariola kertoo tulevista haasteista.

Puheenjohtajan lisäksi Heta-Liiton syyskokouksessa valittiin varapuheenjohtajaksi Juhani Leppälä. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Rosita Ahlgren, Tiia Sipola ja Pekka Sutinen. Hallituksen varajäsenenä jatkaa Paula Pietilä.

Heta-Liiton uusi puheenjohtajisto

Kuvassa vasemmalta oikealle: Heta-Liiton väistyvä puheenjohtaja Sanna-Kaisa Patjas, tuleva varapuheenjohtaja Juhani Leppälä ja tuleva puheenjohtaja Jukka Sariola.


Säästöt vammaisilta perustuslain vastaisia

Sosiaali- ja terveysministeriön nimittämä selvitysmies Kalle Könkkölä on tänään 9.6.2016 kuullut Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:tä vammaispalveluihin kohdistuvista säästöistä.

Tapaamisessa Heta-Liitto toisti jo aiemmin esiin tuomansa kannan siitä, että vammaisten palveluista ei saa säästää. Lainsäädäntötyössä tulee huomioida perusoikeudet alusta lähtien. Missään ei ole esitetty laskelmia, joiden mukaan valtiontalous olisi niin huonossa kunnossa, että kaikkein haavoittuvammalta väestöryhmältäkin tulee säästää. Perustuslain mukaan sosiaalisia oikeuksia tulee toteuttaa kaikkien käytössä olevien resurssien puitteissa, eikä saavutettua tasoa saa heikentää ilman vahvoja perusteita.

Heta-Liitto katsoo, että hallituksen ei olisi edes pitänyt ryhtyä suunnittelemaan leikkauksia vammaispalveluista. Heta-Liiton näkemyksen mukaan hallituksen suunnitelmat ovat jo tässä vaiheessa perustuslain vastaisia.

Jos säästetään, pitää säästää muusta kuin palveluista

Heta-Liitto toi kuitenkin pöydälle asioita, joita pitää tarkemmin selvittää, jos vammaispalveluista kuitenkin säästetään. Selvitettäviä kohteita ovat:

- Palvelusuunnitelman ja hallintopäätöksen tekemisen aikataulun tiukentaminen
- Vammaispalveluista tulisi olla suora muutoksenhakuoikeus hallinto-oikeuteen. Näin ollen lautakuntakäsittelystä luovuttaisiin.
- Subjektiivisten oikeuksien osalta vammaispalveluasiat tulisi käsitellä hallintotuomioistuimissa kiireellisenä.
- Vammaispalvelujen leikkauksien sijaan tulisi selvittää invalidivähennysten poistamista.

Tapaamisessa Kalle Könkkölän kanssa Heta-Liitto korosti myös, että vammaispalveluihin ei voida säätää ikärajaa. Sen sijaan vammaispalveluja ei myönnettäisi henkilöille, joiden toimintarajoite johtuu normaalista ikääntymisestä. Tämän kannan omaksui myös noin vuosi sitten toiminut VALAS-työryhmä.

Lue Hetan kannanotto kokonaan:
pdf - rtf


Heta-Liiton kevätkokouksen kannanotto

Heta-Liiton kevätkokouksen kannanotto 23.4.2016: 
Hallituksen vammaispolitiikka väärillä linjoilla – Henkilökohtaisen avun lainvalmisteluun panostettava 

Heta-Liitto piti kevätkokouksensa 23.4.2016 Turussa. Vammaisten henkilökohtaisen avun käyttäjien asema ja hallituksen kaavailemat leikkaukset herättävät huolta. Vammaislakien yhdistämiseen tähtäävä sinänsä positiivinen hanke on muodostunut keskusteluksi siitä, keneltä ja mistä palveluista leikataan. Heta-Liitto muistuttaa, että Sipilän hallitus vastaa siitä, etteivät vammaisten asiat jää lainvalmistelussa säästöjen varjoon. Hallituksen tulee muuttaa vammaispolitiikkansa painopistettä leikkauksista ja normien purusta perus- ja ihmisoikeuksien sekä vammaisten osallisuuden edistämiseen.  Sosiaali- ja terveysministeriöön on saatava riittävät resurssit ja osaaminen vammaislakien uudistukseen sekä sote-uudistukseen. 

Heta-Liitto haluaa tuoda esiin, että henkilökohtaisen avun asianmukainen toteutuminen on ihmisoikeuskysymys. Erityisesti henkilökohtaisen avun työnantajamalliin liittyy myös useita piilotetumpia mutta todellisia ihmisoikeusongelmia. Vaikeavammainen henkilökohtaisen avun käyttäjä on liian usein työnantaja-asemassa ilman omaa suostumustaan, sillä kunnissa on usein ollut tapana tarjota työnantajuutta ainoana vaihtoehtona. Kunnan järjestämän palkkahallinnon virheet ovat aiheuttaneet pahimmillaan maksuhäiriömerkintöjä vammaisille henkilökohtaisen avun käyttäjille. Avun saatavuuteen liittyvät ongelmat voivat pitää vammaisen vankina kotonaan. 

Sosiaali- ja terveysministeriön viime hallituskauden keskeinen lakihanke, itsemääräämisoikeuslaki, raukesi ja YK:n vammaissopimus jumiutui. Hankkeen sisältö ja valmistelu kertovat siitä, että ministeriössä ei ole riittäviä valmiuksia perusoikeusherkkien kysymysten käsittelyyn. Henkilökohtaisen avun työnantajamallin säädösten valmistelussa ongelmat ovat liittyneet esimerkiksi alaikäisten henkilökohtaiseen apuun. Uutta lakia on valmisteltu ajatuksena, että 15 vuotta täyttänyt henkilö voisi toimia avustajansa työnantajana. Heta-Liiton kanta on, ettei kunta voi ohjata alaikäisiä henkilöitä oikeudellisesti ja taloudellisesti merkittävään työnantaja-asemaan. 

Sote-uudistus vaikuttaisi merkittävällä tavalla henkilökohtaisen avun järjestämiseen tulevaisuudessa. Heta-Liitto vaatii, että hallitus selvittää vielä muun muassa uudistukseen liittyvät valtiosääntöoikeudelliset kysymykset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Uudistuksen aikataulusta tinkiminen vaikuttaa tällä hetkellä välttämättömältä. Asiakkaan valinnanvapautta koskevat selvitykset ovat vasta alkuvaiheessa ja vammaispalvelujen kaltaisten erityispalvelujen ja niihin liittyvän viranomaisprosessin kysymykset käsittelemättä.

Huonosti valmisteltu lainsäädäntö vie pohjaa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiselta. Henkilökohtainen apu mahdollistaa työssäkäynnin, opiskelun ja itsenäisen elämän. Sen tulee mahdollistaa myös yksilölliset valinnat ja osallisuus.  Vammaiset henkilöt eivät ole taakka suomalaiselle yhteiskunnalle, vaan voimavara.

Kannanotto pdf-tiedostona
Kannanotto rtf-tiedostona


Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen korotus tuntipalkkaan
Heta-Liiton jäsenten työntekijöiden tuntipalkkaan on 1.4.2016 pitänyt tehdä työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen korotus. Korotus on 8 sentin yleiskorotus tuntipalkkaan. Työnantajien on syytä varmistua, että oma kunta on tuntipalkkaa korottanut. Tarkemmin palkanmaksusta ja korotuksesta voi lukea Heta-Liiton 8.3.2016 lähettämästä tiedotteesta ”Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus jatkuu toisella sopimuskaudella”. Tiedote on luettavissa sekä pdf- että rtf-tiedostona.

Kannanotto lasten ja nuorten henkilökohtaisesta avusta

Esitimme yhdessä Assistentti.infon, Honkalampisäätiön ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kanssa kannanoton lasten ja nuorten henkilökohtaisesta avusta.

Kannanotossa todetaan, että myös vaikeavammaisella lapsella ja nuorella on oikeus henkilökohtaiseen apuun. Henkilökohtainen apu mahdollistaa lapsen oikeuden toimia ikätasoonsa nähden kuten muutkin lapset ja tehdä asioita ilman vanhempiaan. Alaikäisten henkilökohtainen apu on lisääntynyt viime vuosina hyvin vähän, kun taas muissa ikäryhmissä henkilökohtaisen avun saajien määrä on moninkertaistunut.

Kun henkilökohtaista apua järjestetään alaikäiselle, tulisi erityistä huomiota kiinnittää sopivan järjestämistavan valintaan. Työnantajuuteen liittyy merkittävä oikeudellinen vastuu, minkä vuoksi henkilökohtaista apua ei tule järjestää siten, että alaikäinen toimii työnantajana. Perheille tulee kertoa henkilökohtaisen avun eri järjestämistavoista ja lapsen oma mielipide ja toiveet on selvitettävä.

Lue koko kannaotto: pdf-tiedosto - rtf-tiedosto


Vammaisfoorumi vaatii: Vammaisten ihmisten itsenäisyyden pitää toteutua vuoden jokaisena päivänä

Kansainvälinen vammaisten päivä 3.12.2015 - Vammaisfoorumi vaatii: Vammaisten ihmisten itsenäisyyden pitää toteutua vuoden jokaisena päivänä

Suomi viettää itsenäisyyspäivää tänä vuonna 98. kertaa, mutta vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet ovat edelleen maassamme lapsenkengissä. Suomessa asuvien vammaisten ihmisten oikeus itsenäiseen elämään toteutuu harvoin ja vielä harvemmin meillä on oikeus osallistua itseämme koskevaan päätöksentekoon.

Vammaisfoorumi vaatii, että vammaisille ihmisille on tarjottava yksilöllisiä tarpeita vastaavia asumis- ja muita palveluja sekä riittävästi toisten ihmisten antamaa apua korvaamaan toimintakyvyn rajoitteita. Yhdenvertaiset ja täysimääräiset ihmisoikeudet on ulotettava koskemaan myös ihmisiä, joilla on jokin vamma.

3.12. vietetään Kansainvälistä vammaisten päivää. Vammaisfoorumi haluaa nostaa keskusteluun vammaisten ihmisten oikeuden itsenäiseen elämään. Itsenäisyyden edellytys on itsemääräämisen toteutuminen.

Henkilökohtainen apu on yksi keskeisiä itsenäisen elämän mahdollistavia oikeuksia. Itsemääräämisoikeutta koskeva lainsäädäntö on myös apuna itsenäisen elämän tukemisessa.

Tarvitsemme itsenäisyyttä, ihmisoikeuksia ja palveluja, että voimme osallistua yhteiskuntaan.   Vammaisten ihmisten osallistuminen on usein kiinni siitä, että saamme oikeudenmukaisesti tarvitsemamme palvelut. Ilman apua, tukea ja palveluja jäämme helposti ulkopuolelle. Silloin emme voi tehdä itsenäisiä päätöksiä, kouluttautua, työllistyä, asua, liikkua, harrastaa ja osallistua yhdenvertaisesti muiden ihmisten kanssa. Liikkumisessa, näkemisessä, kuulemisessa ja ymmärtämisessä auttavat välineet ja palvelut mahdollistavat sen, että vammaiset ihmiset voivat toimia ja osallistua niin kuin muutkin ihmiset. Palvelut mahdollistavat vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen.

Vammaisfoorumi ja sen suomalaiset vammaisjärjestöt aloittavat 3.12. päivien laskemisen siihen, miten pitkään meidän vielä täytyy odottaa lähes kymmenen vuoden lisäksi, ennen kuin Suomi ratifioi vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen.

Vaadimme, että Suomi takaa kaikille ihmisoikeudet yhdenvertaisesti ja täysimääräisesti.

Vammaisfoorumi on 32 vammaisjärjestön yhteistyöverkosto, joka edustaa 320 000 vammaisen suomalaisen ääntä.

Lisätietoja:  www.vammaisfoorumi.fi
Facebook: http://on.fb.me/1MT6wyA
Twitter: #itsenäisyyttäon, #självständighetär


Heta-Liitto ryhtyi toimenpiteisiin henkilökohtaisen avun työnantajamallin kehittämiseksi

 Heta-Liitto ryhtyi toimenpiteisiin työnantajamallin kehittämiseksi

Heta-Liiton mielestä henkilökohtainen apu on tärkein vammaispalvelu. Henkilökohtainen apu mahdollistaa vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtaisen vapauden ja itsemääräämisoikeuden. Palvelu auttaa konkreettisesti tuhansia vaikeavammaisia henkilöitä osallistumaan yhteiskuntaan. Henkilökohtaisen avun työnantajamalliin liittyy kuitenkin vaikeavammaisten työnantajien oikeusturvaan liittyviä merkittäviä ongelmia. Nämä eivät johdu itse mallista, vaan lainsäädännön aukoista, riittämättömästä toimeenpanon ohjeistuksesta ja toimeenpanossa (kunnissa) ilmenevistä epäkohdista. Heta-Liitto on tänään 16.6.2015 ryhtynyt työnantajamallin pelastamiseksi ja edistämiseksi ja vaikeavammaisten ihmisten itsenäisen elämän turvaamiseksi seuraaviin toimenpiteisiin.

1) Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle vammaispalvelulainsäädäntötoimista 
2) Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille työnantajamalliin kytkeytyvän ohjaus- ja auttamisvelvoitteen yksityistämisen valvonnan laiminlyönnistä (STM, Valvira, aluehallintovirastot)
3) Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille työnantajamalliin kytkeytyvän ohjaus- ja auttamisvelvoitteen toteuttamisesta Turun vammaispalvelussa
4) Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille työnantajamallin palkkahallinnon ja työterveyshuollon järjestämisen valvonnan laiminlyönnistä (STM, Valvira, aluehallintovirastot) sekä Helsingin, Jyväskylän, Laukaan ja Oulun kuntien ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän vammaispalveluiden toimeenpanon ongelmista

Tiivistelmä Heta-Liiton toimenpiteistä 16.6.2015: pdf - rtf
Heta-Liiton lausunto vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportista: pdf
Kantelu 1: pdf
Kantelu 2: pdf
Kantelu 3: pdf
Työoikeuden professori Seppo Koskisen lausunto: pdf
Hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpään lausunto: pdf
Mediatiedote Heta-Liiton toimenpiteistä: pdf - rtf

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Sanna-Kaisa Patjas
puh. 050 408 0225
sanna-kaisa.patjas@heta-liitto.fi


KANNANOTTO: Henkilökohtaisen avun erilaiset järjestämistavat otettava käyttöön

Kynnys ry, Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry, Honkalampi-säätiö ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö julkaisivat 18.5.2015 kannanottonsa henkilökohtaisen avun kehittämisen puolesta. Tärkeää on ottaa nykyistä kattavammin käyttöön avun erilaiset järjestämistavat ja selvittää aidosti asiakkaan mielipide.

Lue koko kannanotto tästä linkistä (pdf-tiedosto).

Kannanoton kanssa kuntiin toimitettiin uusi henkilökohtaisen avun järjestöjen yhteinen esite, jonka avulla henkilökohtaisen avun saajat toivottavasti löytävät entistä paremmin järjestöjen palveluiden ja muun toiminnan pariin. Esitteen voi ladata tästä linkistä (pdf-tiedosto).


Heta-Liitto kanteli eduskunnan oikeusasiamiehelle Kemin ja Lohjan vammaispalveluista
Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry on 16.3.2015 jättänyt eduskunnan oikeusasia-miehelle kaksi kantelua, jotka koskevat henkilökohtaisen avun eri järjestämistapojen saatavuutta, palkan-laskennan järjestämistä ja työehtosopimuksen noudattamista Kemissä ja Lohjalla. 

Kemin henkilökohtaisen avun toimintaohjeessa useita ongelmia

Heta-Liitto on huomannut, että Kemin henkilökohtaisen avun toimintaohje sisältää useita lainvastaisia kohtia. Ohjeiden perusteella kunnan asukas saa virheellisiä tietoja henkilökohtaisen avun järjestämisestä ja mahdol-lisuudesta päästä palvelun piiriin.

Henkilökohtainen apu on ollut Kemissä saatavilla pääsääntöisesti vain siten, että vaikeavammainen henkilö toimii itse avustajansa työnantajana. On mahdollista, että vammainen henkilö on tahtomattaan joutunut työnantaja-asemaan eikä hänen omaa mielipidettään ole kuultu.

Lisäksi henkilökohtaisen avun toimintaohjeessa virheellisesti väitetään, että henkilökohtaisen avun myöntä-minen edellyttää vaikeavammaiselta henkilöltä kykyä ja halua toimia työnantajana. Subjektiivinen oikeus henkilökohtaiseen apuun on turvattu vammaispalvelulaissa riippumatta siitä, kykeneekö tai haluaako vaikea-vammainen henkilö toimia työnantajana. 

Lohjalla palkat viivästyvät eivätkä kaupungin rahat riitä tilitoimiston palveluihin

Toinen Heta-Liiton tekemä kantelu koskee henkilökohtaisten avustajien palkanmaksua ja palkkahallinnon järjestämistä Lohjalla. Kantelussa Heta-Liitto pyytää eduskunnan oikeusasiamiestä myös esittämään hyvitystä niille vaikeavammaisille, jotka ovat itse vastanneet palkkahallinnon järjestämisestä tai joiden henkilökohtais-ten avustajien palkat ovat viivästyneet.

Lohjan kaupunki on tällä hetkellä järjestänyt henkilökohtaisten avustajien palkanmaksun siten, että työnan-tajien puolesta palkanlaskennan hoitaa kaupungin kilpailuttama tilitoimisto. Osa työnantajista hoitaa kuiten-kin palkkahallinnon itse. Kaupunki on ilmoittanut Heta-Liitolle, että tilitoimiston käytöstä aiheutuvia kuluja ei ole ”nykyisessä taloudellisessa tilanteessa” mahdollista lisätä. Jatkossa kaupunki pyrkisi ohjaamaan työnanta-jia hoitamaan palkanlaskennan itse. 

Kunnalla on lakisääteinen velvollisuus tarvittaessa ohjata ja auttaa vaikeavammaista henkilöä avustajan palk-kaukseen liittyvissä asioissa. Heta-Liitto katsoo, että vammaispalvelulain ja sosiaalihuollon muun lainsäädän-nön tarkoitusten toteutuminen edellyttää sitä, että henkilökohtaisen avustajan työnantajan on mahdollista saada palkkahallinto järjestetyksi kunnan korvaamana. Kunta ei voi edellyttää, että henkilökohtaisen avun käyttäjä tai hänen omaisensa hoitaisivat palkkahallinnon itse. 

Ongelmana Lohjalla on myös se, ettei kunta noudata työehtosopimuksen mukaista palkanmaksun aikataulua. Heta-Liitto muistuttaa, että työehtosopimus sitoo työnantajaa myös palkanmaksun aikataulun osalta ja kun-nan tulee mahdollistaa työehtosopimuksen toteutuminen.

Heta-Liitto kanteli Helsingin vammaispalvelun henkilökohtaisen avun oppaasta - Oppaassa räikeitä asiavirheitä

Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto on 3.3.2015 tehnyt eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun Helsingin vammaispalvelun asiakirjasta ”Opas henkilökohtaisten avustajien työnantajille Helsingissä”. Heta-Liitto on käynyt oppaan läpi ja arvioinut sen asiasisältöä oikeudellisesta näkökulmasta. 

Heta-Liitto katsoo, että oppaassa on lukuisia asiavirheitä, jotka ovat omiaan johtamaan vaikeavammaista työnantajaa harhaan. Esimerkiksi työsopimuksen irtisanomiseen liittyen oppaassa on väärää tietoa. Suoranaisten asiavirheiden lisäksi opas sisältää lakiin perustumattomia kannanottoja tiettyjen kustannusten korvattavuuteen. Esimerkiksi oppaan mukaan helsinkiläiset vaikeavammaiset, jotka tarvitsevat henkilökohtaista apua matkalla, voivat saada taloudellista tukea henkilökohtaiseen apuun ulkomaan loma- tai virkistysmatkojen osalta vain 1-2 kertaa vuodessa. Tällainen rajaus ei Heta-Liiton näkemyksen mukaan perustu lakiin.

Kuntalain, sosiaalihuollon asiakaslain ja vammaispalvelulain perusteella vammaispalvelulla on varsin laaja tiedottamis-, neuvonta-, ohjaus- ja auttamisvelvollisuus. Näiden toteuttamisessa annettujen tietojen tulee olla oikeita ja ymmärrettäviä. Heta-Liiton käsityksen mukaan Helsingin vammaispalvelun opas ei täytä lain velvoitteita ja on omiaan vaarantamaan vaikeavammaisten helsinkiläisten oikeuden perustuslain turvaamaan oikeuteen välttämättömään huolenpitoon.  Tämän vuoksi opas on nyt saatettu laillisuusvalvojan käsittelyyn eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Oppaaseen voi tutustua Helsingin kaupungin internetsivustolla.

Hetan kantelu: pdf-tiedosto, rtf-tiedosto


Heta-Liitto on huolissaan vammaislainsäädännön valmistelusta

Vammaislainsäädännön uudistaminen on edelleen kesken, ja Heta on huolissaan lainvalmistelusta. Haluamme varmistaa, että henkilökohtaisen avun työnantajamallia koskeva sääntely saadaan täsmälliseksi, jotta se on myös toteutuksen kannalta toimiva. 

Heta tapasi keskiviikkona 17.12.2014 akatemiaprofessori Kaarlo Tuorin, työoikeuden professori Seppo Koskisen ja presidentti Pekka Hallbergin, ja kävi heidän kanssaan hyvän keskustelun henkilökohtaisen avun työnantajamallia koskevan lainsäädännön ongelmista. Palaverissa Tuorin, Koskisen ja Hallbergin kanssa teimme hyvän suunnitelman siitä, miten tästä päästään eteenpäin. Kuulette pian lisää!


Vasemmalta presidentti Pekka Hallberg, lakimies Tanja Alatainio, lakimies Jukka Kumpuvuori, Heta-Liiton hallituksen jäsen, puheenjohtaja 1.1.2015 alkaen Sanna-Kaisa Patjas, työoikeuden professori Seppo Koskinen, akatemiaprofessori Kaarlo Tuori, Heta-Liiton puheenjohtaja Jarmo Tiri.


Heta-Liitolle valittiin puheenjohtajisto ja hallitus vuosiksi 2015-2016

Heta-Liiton syyskokous pidettiin 20.11.2014 Helsingissä. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 sekä valittiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet.

Heta-Liiton puheenjohtajaksi vuosiksi 2015-2016 valittiin hyvinkääläinen Sanna-Kaisa Patjas, joka on toiminut Hetan hallituksessa viimeiset kaksi vuotta. Varapuheenjohtajaksi valittiin Kenneth Ekholm Sipoosta.

Hallituksen jäseniksi valittiin Jan Hänninen, Pyry Niemelä, Pirjo Viitanen sekä varajäseneksi Pekka Sutinen.


Heta-Liiton puheenjohtaja 2015-2016 Sanna-Kaisa Patjas


Heta-Liiton uusi hallitus vasemmalta oikealle: varapuheenjohtaja Kenneth Ekholm, varajäsen Pekka Sutinen, puheenjohtaja Sanna-Kaisa Patjas ja hallituksen jäsenet Pyry Niemelä, Pirjo Viitanen ja Jan Hänninen

 


Heta-Liitto lausui SOTE-uudistuksesta

Heta–Liitto antoi lausuntonsa meneillään olevasta SOTE-uudistuksesta sosiaali- ja terveysministeriölle 14.10.2014. Lähtökohdiltaan Heta pitää SOTE-uudistusta myönteisenä mahdollisuutena. On kuitenkin ongelmallista, että lakiluonnoksen perusteluissa ei ole riittävästi kiinnitetty huomiota perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen tehostaminen on sinällään toivottavaa. Heta-Liitto kuitenkin korostaa, että uudistuksen yhteydessä tulee ehdottomasti varmistua siitä, että tehokkuus haetaan hallinnollisista prosesseista, ei itse palvelujen tuottamisesta.

Keskittäminen kasvattaisi erityisosaamista

SOTE-uudistus mahdollistaa tehtäväkokonaisuuksien keskittämisen ja toisaalta myös nk. teemalliset kuntayhtymät.

Lakiluonnoksessa mainitut keskittämismahdollisuudet ovat Hetan mielestä myönteinen suunta, mutta niihin liittyviä termejä tulee selventää. Kunhan keskittämisen perusteet säädetään lailla, Heta katsoo, että henkilökohtaisen avun työnantajamallin hallinnollisen toimeenpanon keskittäminen valtakunnallisesti olisi hyvä ratkaisu. Hallinnollisilla toimeenpanoilla tarkoitamme esim. palkkahallinnon hoitamista sekä ohjaus- ja auttamisvelvoitteesta huolehtimista.

Myös nk. teemalliset kuntayhtymät ovat Hetan mielestä lähtökohdiltaan hyvä ratkaisu. Tällä tarkoitetaan esim. henkilökohtaisen avun keskittämistä tiettyyn kuntayhtymään. Tällainen keskittäminen olisi henkilökohtaisen avun työnantajamallin kannalta erittäin toivottavaa. Se edesauttaisi mm. palvelusuunnitelmaprosessissa tarvittavan erityisosaamisen kasvattamista. Heta kuitenkin korostaa, että alueellisen yhdenvertaisuuden sekä muiden perus- ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi tulisi laissa säätää tarkemmin, millaisissa tilanteissa palveluita voidaan järjestää teemallisen kuntayhtymän kautta. Erittäin tärkeää on huomioida, että jos henkilökohtaista apua keskitetään teemallisiin kuntayhtymiin, tulee kuntayhtymällä todella olla riittävä osaamistaso kyseisen palvelun tuottamiseen. 

Subjektiivisten oikeuksien toteutuminen ja osallistamismahdollisuudet taattava

Lisäksi Heta esittää huolensa siitä, että hallituksen esitysluonnoksessa ei ole huomioitu subjektiivisten oikeuksien toteutumista sosiaali- ja terveysalueiden rahoituksessa. Rahoituksen järjestämistapa ei saa vaikuttaa subjektiivisten oikeuksien tai ylipäätään sosiaalipalvelujen tosiasialliseen toteutumiseen.

Huomionarvoista on myös, että YK:n vammaissopimuksen mukaan vammaisia koskevaa päätöksentekoa tehdessä tulee neuvotella tiiviisti vammaisten henkilöiden ja heitä edustavien järjestöjen kanssa.

Lue koko lausunto pdf-tiedostona tästä.


Mediassa keskustelunaiheena Turun kaupungin epäselvä tapa järjestää henkilökohtaista apua

Turun Sanomat uutisoi 29.9.2014 Turun kaupungin tavasta järjestää henkilökohtaista apua työnantajamallilla ja avustajapalvelulla. Turun Sanomien artikkelissa tuodaan esiin, että joissakin tapauksissa vaikeavammaiset pakotetaan työnantajamalliin vastoin heidän haluaan tai kykyään toimia työnantajana. Esimerkkinä artikkelissa käytetään Turun kaupunkia, jossa on huhtikuuhun 2014 asti ollut käytössä nk. avustajapalvelu. Kyse on henkilökohtaisen avun järjestämistavasta, jota vammaispalvelulaki ei tunnista ja joka on työlainsäädännön vastainen.

Kuten Turun Sanomien artikkelissa kerrotaan, Turussa on huhtikuuhun 2014 asti satojen vaikeavammaisten avustajat työskennelleet avustajapalvelun nimissä ilman työsopimuksia. Turun kaupungin mukaan avustajan palkkaaminen toimeksiantosuhteeseen ei synnytä työsuhdetta. Heta-Liiton näkemyksen mukaan tilanne oli lainvastainen, ja Heta-Liitto teki asiasta kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Huhtikuussa 2014 Turun kaupunki korjasi avustajapalveluksi kutsumaansa käytäntöä siten, että siinä alettiin noudattaa työlainsäädäntöä. Tuolloin kaupunki ei kuitenkaan tehnyt vaikeavammaisista avun saajista yksilökohtaisia arvioita, kuten laki velvoittaa, vaan muutti kaikki toimeksiantosopimuksella henkilökohtaisen avustajan saaneet suoraan omien avustajiensa työnantajiksi. Näin ollen vaikeavammaiset eivät tulleet kuulluksi, haluavatko he ryhtyä työnantajiksi tai soveltuvatko he työnantajiksi. Heta-Liitto on tehnyt myös tästä kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle ja pyytänyt selvittämään, onko Turun kaupunki toiminut laillisesti.

Uutisoimme aiheesta lisää, kun eduskunnan oikeusasiamies on käsitellyt tekemämme kantelut.


Heta-Liiton lausunto Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle
Heta-Liitto lausui perjantaina 19.9.2014 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan pyynnöstä hallituksen esityksestä, joka koskee kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen hyväksymistä ja lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista. Hallituksen esitys, josta Heta-Liiton lausuntoa pyydettiin, on saatavissa eduskunnan verkkosivulta.

Heta-Liitto arvostaa, että valiokunta on antanut liitolle mahdollisuuden lausua käsityksensä asiasta. Heta-Liitto pitää kuitenkin ongelmallisena, että vammaisjärjestöjä kuullaan vasta, kun hallituksen esitys on jo laadittu. Mielestämme on tärkeää, että kaikessa lainvalmistelussa, jossa on kytköksiä henkilökohtaisten avustajien työnantajamalliin, aina jo varhaisessa vaiheessa selvittäisiin kytkösten vaikutukset työnantajien asemaan. Joka tapauksessa Heta katsoo, että ILO:n kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan yleissopimuksen ratifiointi parhaimmillaan selventää henkilökohtaisen avun työnantajamallin oikeustilaa. 

Hallituksen esityksen vaikutukset henkilökohtaisten avustajien työantajiin tulee selvittää paremmin kuin tähän mennessä on selvitetty. Hallituksen esityksessä henkilökohtaisen avun ja kotitaloustyön välinen suhde jää liian epäselväksi. Esityksessä jää epäselväksi mm. jaksotyön ja yötyön mahdollisuus. Siitä ei esimerkiksi selviä, onko jaksotyön teettäminen henkilökohtaisille avustajille mahdollista, sillä on kokonaan ratkaisematta, lasketaanko henkilökohtainen apu tässä kohtaa kotitaloustyöksi. Yötyön osalta epäselväksi jää, onko sen teettäminen mahdollista henkilökohtaisille avustajille, sillä hallituksen esityksessä puhutaan hoitotyöstä, jota henkilökohtaisen avustajan työ ei vammaispalvelulain valossa kuitenkaan lähtökohtaisesti ole.

Heta pitää tärkeänä, että jaksotyö ja yötyö olisivat mahdollisia henkilökohtaisille avustajille. Nyt tehtävä lainvalmistelu mahdollistaisi asian selvittämisen, mutta sitä ei ole tehty, vaan asia on jätetty epäselväksi. Yleisesti kaikki säännökset, jotka ovat tulkinnallisesti epävarmoja, lisäävät henkilökohtaisten avustajien työnantajien riskejä. Työnantajamallia koskevilla säännöksillä on tarkoitus turvata välttämätön huolenpito eli kyse on yksilön perusoikeuksista. Perusoikeusnäkökulmasta ongelmallisena voidaankin pitää sitä, jos tämän kaltaisissa lakihankkeissa ei kiinnitetä riittävästi huomiota säännösten konkreettiseen soveltamisalaan. Toivottavana ei voida pitää sitä, että tämän kaltaisten epäselvyyksien vuoksi esimerkiksi jaksotyön teettämisen mahdollisuus henkilökohtaisen avustajan työssä ratkeaisi vasta tuomioistuinprosessissa.

Lue koko lausunto tästä pdf-tiedostona.

Heta-Liitto ja Invalidiliitto luovuttivat STM:lle työnantajamallin korjaussarjan

 

Heta-Liitto ja Invalidiliitto luovuttivat sosiaali- ja terveysministeriölle henkilökohtaisen avun työnantajamallin korjaussarjan.

Vammaislainsäädännön uudistus on kesän aikana edennyt siihen asti, että sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi heinäkuussa lakiluonnoksen. Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry ja Invalidiliitto ry vaativat muutoksia lakiluonnokseen ja erityisesti työnantajamalliin liittyviin säädöksiin. Järjestöt luovuttivat sosiaali- ja terveysministeriölle henkilökohtaisen avun työnantajamallin säännösluonnokset tiistaina 2.9.2014.

Säännösluonnokset pohjautuvat Tanja Alatainion ja Jukka Kumpuvuoren oikeustieteelliseen tutkimukseen ”Vieteriukkodilemma” sekä Heta-Liiton neuvontatoiminnassa saatuihin asiakastapauksiin. Esitystä on käsitelty myös laajapohjaisessa vammaisjärjestön asiantuntijakokouksessa elokuussa 2014.

Heta-Liiton ja Invalidiliiton mielestä on tärkeää, että vammaisille henkilöille on saatavilla heidän tarpeensa mukainen henkilökohtaisen avun järjestämistapa. Nykyisessä vammaispalvelulaissa henkilökohtaisen avustajan työnantajamallista on erittäin niukat säädökset. Heta-Liiton lakimiesten tekemässä tutkimuksissa tämän todettiin aiheuttavan moninaisia ja vakavia perusoikeudellisia ongelmia. Monista aivan keskeisistä henkilökohtaisen avun asioista puuttuu säätely kokonaan. Säätelyn niukkuus johtaa vaikeaan lain tulkintaan niin kunnissa kuin vammaisten osalta. Tästä syntyy käytännön toiminnassa epätietoisuutta, turvattomuutta sekä merkittäviä taloudellisia riskejä ja vahinkoja. Järjestöt ehdottavat selkeämpää ja yksityiskohtaisempaa säätelyä henkilökohtaisen avun työnantajamallille. Se vähentäisi malliin liittyviä riskejä ja antaisi selkeät raamit kuntien toiminnalle. Nyt on aika toteuttaa henkilökohtaisen avun korjaussarja!

Tiistaina 2.9.2014 Heta-Liitto ja Invalidiliitto jättivät laatimansa säännösluonnokset sekä Heta-Liiton kesäkuussa julkistetun oikeustieteellisen tutkimuksen sosiaali- ja terveysministeriölle. Järjestöt edellyttävät, että niissä esitetyt valtiosääntöoikeudellisesti perustellut näkökohdat huomioidaan vammaislainsäädännön valmistelussa.

Sosiaali- ja terveysministeriölle luovutetut säännösluonnokset


Heta-Liitto mukana vammaislakien muutoshankkeen kuulemistilaisuudessa 20.8.2014
Vammaislakien uudistus on ollut esillä jo vuosia, ja viime syksynä hanke lähti kunnolla käyntiin. Uudistuksen tavoitteena on luoda laki, joka turvaa eri vammaryhmien yhdenvertaiset palvelut.

Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry on vaikuttanut uudistukseen vahvasti. Jo viime vuoden puolella Hetassa aloitettiin lakimiesten johdolla oikeustieteellinen tutkimushanke: Vieteriukkodilemma – Perus- ja ihmisoikeusnäkökulmia henkilökohtaisen avun työnantajamalliin ja sen häiriötilanteisiin. Tutkimus on luettavissa ja ladattavissa tässä (pdf-tiedosto).

Heta-Liitto tekee tutkimushankkeen pohjalta yhteistyössä muiden vammaisjärjestöjen kanssa muutosehdotuksen vammaislakeihin. Muutosehdotuksen valmistelu on parhaillaan käynnissä.

Vammaislakien uudistuksesta järjestetään Sosiaali- ja terveysministeriön kuulemistilaisuus keskiviikkona 20.8. klo 12–16.15. Heta-Liiton puheenjohtaja Jarmo Tiri pitää tilaisuudessa pyydetyn puheenvuoron klo 14.00 jälkeen. Kuulemistilaisuutta voi seurata suorana internetissä Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla. Tilaisuus on katsottavissa samassa osoitteessa tallenteena myös tilaisuuden jälkeen.Heta-Liitto julkisti oikeustieteellisen tutkimuksen

Perus- ja ihmisoikeusnäkökulmia henkilökohtaisen avun työnantajamalliin ja sen häiriötilanteisiin

+ kehitystarpeet de lege ferenda  

Heta - Liitto julkisti Heta-Liiton lakimiesten OTM, FM Tanja Alatainion ja OTM Jukka Kumpuvuoren tutkimuksen henkilökohtaisen työnantajamallista ja sen häiriötilanteista. Voit ladata tutkimuksen tästä. Tutkimuksen tuloksiin perustuen julkistettiin myös lainsäädännön kehittämisehdotukset, voit tutustua niihin tästä.  Seuraa tapahtuma videolta. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi toimittaja Krista Taubert. Tilaisuudessa esiintyivät tutkimuksen tekijöiden lisäksi Pekka Hallberg, korkeimman hallinto-oikeuden emerituspresidentti,  Johannes Koskinen, kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, Jaana Huhta, neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö, Johanna Karimäki, kansanedustaja, eduskunnan vammaisasioiden yhteistyöryhmän puheenjohtaja, Marja Pihnala, toimitusjohtaja, Invalidiliitto ry sekä Jarmo Tiri, puheenjohtaja Heta-Liitto. Pekka Hallbergin kommenttipuheenvuoron voit myös lukea tästä.


Virheestä toiseen

TURUN KAUPUNGILLA MERKITTÄVIÄ ONGELMIA AVUSTAJA-ASIOIDEN HALLINNOISSA. LATAA TOIMINTAOHJEET KÄYTTÖÖSI. HUOM! NYT VOIT LADATA HAKEMUKSEN, JOKA TULEE TOIMITTAA TURUN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUUN.

Turun kaupungissa on vuosia ollut erikoinen käytäntö henkilökohtaisen avun alueella. Kaupunki on ohjeistanut satoja vaikeavammaisia asiakkaita lainvastaiseen toimintatapaan väittämällä, että avustajan palkkaaminen toimeksiantosuhteeseen ei synnytä työsuhdetta. Hetan lakimiesten oikeudellisten selvitysten mukaan on selvää, että käytetty toimeksiantosuhde on työsuhde ja tällöin avustajasuhdetta täytyy tarkastella työlainsäädännön mukaisesti. Valitettavasti työoikeus on sellainen, että työnantajalla on aika monesta asiasta vastuu. Ja nyt vastuun kantajina ovat turkulaiset vaikeavammaiset, joilla on ollut tämä turkulainen avustajapalvelukäytäntö. Lopulta Turun kaupunki on vastuussa koko sopasta, sillä koko ongelma on syntynyt sen virheellisistä pakottavista oheista ja käytännöistä. 

Heta - Liitto on neuvonut Turun vammaispalvelua siitä, kuinka tilanne pitäisi hoitaa ja hallinnoida vahinkojen minimoimiseksi ja vammaisten työnantajien oikeusturvan takaamiseksi. Valitettavasti Turun vammaispalvelut jatkavat kelvottomalla, virheellisellä ja myös laittomilla ohjeilla. Heta-Liitto on tehnyt kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle Turun vammaispalveluiden toiminnasta.

Heta-Liiton HetaHelp! -palvelu (ks alla) neuvoo kaikkia asian osapuolia. Voit ladata toimintaohjeet käyttöösi tästä. Niiden avulla saat tietoosi miten Turun vammaispalveluohjeiden kanssa kannattaa menetellä. Voit ladata hakemuksen tästä. Toimita täytetty ja allekirjoitettu hakemuksesi Turun kaupungin vammaispalveluun.

Tarkempi muistio tilanteesta tästä. Turun Sanomat uutisoi Hetan kantelusta oikeusasiamiehelle, katso tästä.


c Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto