Kommunikointi kunnan kanssa

Ylityöjärjestelmän käytössä on erittäin tärkeää, että kunnalla ja palkanlaskennassa on ajankohtaiset tiedot Ylityöjärjestelmän käytöstä.

Työnantajan tulee ilmoittaa ylityöjärjestelmän käytöstä itse, koska kunnille ja palkanlaskentaan ei välity tieto automaattisesti. Jos palkanlaskennassa on tieto ylityöjärjestelmän käytöstä, oletuksena on, että se on käytössä, kunnes saadaan tieto sen päättymisestä. Mikäli Ylityöjärjestelmä esimerkiksi irtisanotaan jonkun työntekijän kohdalla, tulee siitä välittömästi ilmoittaa kuntaan, jotta ylityökorvaukset saadaan maksettua.

Kuntaa ja palkanlaskentaa on tärkeä informoida myös siitä, jos ylityökorvauksettoman ylityön kalenterivuoden enimmäismäärä (168 h) on täyttymässä, jotta ylityökorvausten maksamiseen voidaan valmistautua.

Ylityösopimuksen voimassaolosta huolimatta voi tulla tilanne, että työntekijä kieltäytyy tekemästä jotakin ylityökertaa ilman ylityöstä maksettavia lisiä. Käytännössä työnantaja ja työntekijä voisivat sopia siitä, että yksittäisestä ylityökerrasta maksetaan ylityökorvaus. Erityisesti tällaisessa poikkeustilanteesta on tärkeä välittää tieto kuntaan ja palkanlaskentaan, jotta ylityökorvaus tiedetään maksaa. Jos kunnalla ja palkanlaskennassa on tieto voimassa olevasta Ylityösopimuksesta, oletuksena on, ettei ylityökorvauksia makseta.

Jos poikkeuksellisesti sovitaan ylityökorvauksen maksamisesta, on työnantajan huolehdittava, että ylityökorvaus tulee maksetuksi. Työnantajan on selvitettävä ylityön korvaaminen kunnasta tällöin etukäteen tai varauduttava vastaamaan itse ylityökorvauksen maksamisesta. Useimmiten kunnat suhtautuvat kielteisesti ylityökorvauksen maksamiseen. Eräässä korkeimman hallinto-oikeuden tapauksessa kunta velvoitettiin korvaamaan henkilökohtaisen avustajan ylityökorvaukset tapauksessa, jossa työtuntien ”kasautumista” ei voitu estää (KHO 2015:108).