Vertaistukea työnantajille saatavilla myös Toivo-vertaistukisovelluksen kautta 

Julkaistu

Henkilökohtaisten avustajien työnantajalle on jatkossa tarjolla henkilökohtaista vertaistukea myös Toivo-vertaistukisovelluksen kautta. Sovelluksessa voi aloittaa helposti keskustelun Heta-liiton koulutetun vertaistukihenkilön kanssa.  

Toivomme, että uudistus tuo Hetan henkilökohtaisen vertaistuen entistä helpommin saataville. 

Toivo-vertaistukisovelluksessa on tarjolla vertaistukea sairastuneille, vammaisille ja heidän lähipiirilleen. Heta-liiton vertaistuki keskittyy diagnoosipohjaisen vertaistuen sijaan henkilökohtaisen avustajan työnantajana toimimiseen. Se mahdollistaa vertaistuelliset keskustelut työnantajuudesta heille, jotka tarvitsevat henkilökohtaista apua ja toimivat avustajiensa työnantajina. 

Sovelluksen ovat kehittäneet yhteistyössä OLKA-toiminta, HUS (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) sekä HyTe ry. Mesensei Oy toimii sovelluksen kehittäjäyrityksenä. Mukana sovelluksessa on yli neljäkymmentä yhdistystä ja noin 130 vapaaehtoista vertaistukihenkilöä. Vammaisjärjestöistä mukana ovat esimerkiksi Invalidiliitto, Aivovammaliitto, Hengitysliitto, Lihastautiliitto ja Neuroliitto. 

Toivo-sovelluksessa mukana muutamia Heta-liiton vertaistukihenkilöitä 

Heta-liitolla on Toivossa järjestösivu, jossa kerrotaan vertaistukitoiminnastamme ja Hetan muusta toiminnasta. Työntekijäprofiilin takaa löytyy vertaistukikoordinaattorimme Marja. Koska meillä ei ole aikaisempaa kokemusta Toivosta, on pilotointivaiheessa mukana muutama koulutettu vertaistukihenkilö. Tarkoitus on, että tulevaisuudessa mukaan voivat tulla kaikki halukkaat koulutetut vertaistukihenkilömme. 

Olemme saaneet palautetta, että yhteydenotto Heta-liittoon henkilökohtaisen vertaistukihenkilön löytymiseksi voi tuntua haastavalta. Toivo-sovelluksen kautta työnantajien on nykyistä helpompaa pyytää henkilökohtaista vertaistukea. Sovelluksessa vertaistukea voi pyytää suoraan Hetan vertaistukihenkilöltä. Vertaistuen tarvitsijan ei tarvitse tehdä sovellukseen profiilia, vaan pelkkä kirjautuminen nimimerkillä riittää. Näin vertaistuellinen ajatusten vaihto mahdollistuu todella helposti.  

Toivo tarjoaa vertaistukea ajasta ja paikasta riippumatta 

Toivo-sovelluksen kautta tarjottava vertaistuki on ajasta ja paikasta riippumatta tuen tarvitsijan saatavilla. Näin tukea voi saada juuri itselle sopivaan aikaan.  

Toivo-sovelluksessa vertaistukea voi hakea eri taustoilla ja monenlaisia hakusanoja hyödyntäen. Profiileissaan vertaistukijat kertovat, mihin asioihin liittyen heiltä voi pyytää vertaistukea. Hetan vertaistukea voi hakea sovelluksesta termeillä henkilökohtainen apu, henkilökohtaisen avustajan työnantaja ja Heta.  

Vaikka Hetan vertaistukihenkilöt tarjoavat vertaistukea ensisijaisesti työnantajana toimimiseen, voivat he halutessaan antaa vertaistukea myös omaan vammaan tai sairauteen liittyen.  

Miten vertaistukisovellus toimii? 

Toivo-vertaistukisovellus yhdistää vertaistuen hakijat ja koulutetut vertaistukihenkilöt. Sovelluksen asentaminen ja käyttö on maksutonta. Sovellusta voi käyttää joko tietokoneella verkkoselaimen kautta tai puhelimeen ladattavalla mobiilisovelluksella. 

Tuen hakijat voivat käyttää sovellusta nimimerkillä, eikä sen käyttäminen vaadi henkilötietojen antamista. Toivo-sovelluksessa vertaistuen tarvitsija voi käydä luottamuksellisia keskusteluita vertaistukihenkilön kanssa kahden kesken. Keskustelut käydään chat-viesteillä tai maksuttomilla puheluilla sovelluksen kautta. Puhelut ovat mahdollisia, jos vertaistukihenkilö on sallinut puheluiden vastaanottamisen. Keskustelut säilyvät samalla laitteella, mikäli vertaistuen hakija kirjautuu sovellukseen samaa nimimerkkiä käyttäen. Sovelluksella yhteydenpito onnistuu ilman yhteystietojen vaihtamista. 

Lisätietoa ja ohjevideo Toivo-sovelluksen käyttöön löytyy osoitteesta: olkatoiminta.fi/toivo 

Toivo-sovellus on yksi tapa lisää saada henkilökohtaista vertaistukea. Lataa sovellus ja ota yhteyttä vertaistukihenkilöihin. Sovelluksessa on tarjolla vertaistukea monenlaisiin elämäntilanteisiin eri järjestöjen toimesta. Kannattaakin tutustua sovellukseen, vaikka työnantajuuteen ei juuri nyt vertaistukea tarvitsisikaan. 

Henkilökohtaista vertaistukea sinulle sopivimmalla tavalla 

Hetan henkilökohtainen vertaistuki on henkilökohtaisten avustajien työnantajia varten, ettei kenenkään tarvitse jäädä työnantajuuden haasteiden kanssa yksin. Keskustelut samankaltaisessa elämäntilanteessa olevan kanssa antavat uusia näkökulmia ja vahvistavat omaa työnantajaidentiteettiä.  

Jos tuntuu siltä, että joku muu tapa vertaistuellisiin keskusteluihin olisi sinulle sopivampi, Hetan kautta saa edelleen henkilökohtaista vertaistukea myös ottamalla meihin yhteyttä.  

Lue lisää Heta-liiton henkilökohtaisesta vertaistuesta.  

Marja Hukkanen, Heta-liiton vertaistukikoordinaattori 

Toivo-sovelluksen logo.
Kuva: Olka-toiminta