Hetan uudet säännöt

Julkaistu

Heta-liiton uudet säännöt astuivat voimaan 4.1.2022. 

Sääntömuutokset käsiteltiin Hetan valtuuston syyskokouksessa 21.11.2021, ja ne hyväksyttiin vietäväksi PRH:lle eli Patentti- ja rekisterihallitukselle. Hallitukselle annettiin syyskokouksessa valtuudet tehdä mahdolliset PRH:n vaatimat teknisluontoiset muutokset, mutta muutostarpeita ei kuitenkaan ilmennyt. 

Sääntömuutokset tulivat voimaan tammikuun alussa, kun PRH hyväksyi ja rekisteröi päivitetyt säännöt. Muutoksissa on kyse vuonna 2019 tehdyn isomman sääntöuudistuksen hienosäädöstä. Hetan ensimmäisen valtuustokauden aikana havaittiin pieniä korjaustarpeita, jotka on nyt tämän hienosäädön myötä paikattu.  

Samalla korjattiin joitain ilmaisuja selkeämmiksi sekä sujuvoitettiin tekstiä. Esimerkiksi alun pykäläjakoa ja Hetan kannatusjäsenyyttä selkiytettiin. 

Myös vaalikelpoisuusasiaa selvennettiin. Varsinaisella jäsenellä ei ole oikeutta asettua ehdolle valtuustoon tai hallitukseen, jos hän ei ole maksanut kokonaisuudessaan erääntynyttä jäsenmaksuaan. 

Esittelemme seuraavaksi muutamia kohtia sääntöuudistuksesta.  

Jäsenen eroaminen

Sääntökohtaa jäsenen erottamisesta on hieman päivitetty. Nykyinen sanamuoto on: Varsinaisen jäsenen tulee ilmoittaa, jos hän ei enää toimi pysyvästi henkilökohtaisena avustajan työnantajana. Tällöin jäsenyys muuttuu henkilökannatusjäsenyydeksi jäsenen suostumuksella. Muutoin jäsenen on erottava Liitosta. 

Valtuusto

Valtuustovaalin ajankohta muuttuu keväältä syksyyn (1.9.–31.10.) Myös Hetan historian ensimmäiset valtuustovaalit pidettiin siirtymäsäännökseen nojaten syksyllä. Jatkossa uuden valtuuston toimikausi alkaa syyskokouksesta, jotta erillistä järjestäytymiskokousta ei tarvita. Sääntöihin lisättiin merkintä siitä, että valtuuston varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksissa, kuten on jo toimittu. 

Sääntöihin täsmennettiin, että uuden valtuuston ensimmäisessä kokouksessa päätetään hallituksen jäsenten määrästä seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Lisäksi sääntöihin täsmennettiin, että hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eivät ole erovuoroisia yhtä aikaa. 

Vanhat siirtymäsäännökset ensimmäisen valtuuston valinnasta poistettiin.  

Hallitus

Jos hallituksen jäsen ei enää ole Liiton varsinainen jäsen, hänen kautensa päättyy valtuuston seuraavassa sääntömääräisessä kokouksessa, jossa hänen tilalleen jäljellä olevaksi kaudeksi valitaan uusi jäsen. 

Voit tutustua Heta-liiton sääntöihin tarkemmin täällä:

Heta-liiton säännöt PDF
Heta-liiton säännöt RTF