Ylityöjärjestelmän voimassaolo ja irtisanominen

Ylityösopimus voidaan irtisanoa työnantajan tai työntekijän toimesta.

Ylityösopimus on voimassa toistaiseksi ja irtisanottavissa yhden kuukauden irtisanomisajalla. Työnantajan tai työntekijän suorittamassa irtisanomisessa on käytettävä Ylityösopimuksen irtisanomisilmoitusta, joka on Ylityösopimuksen liitteenä, tai irtisanominen on tehtävä muulla tavoin kirjallisesti siten, että siitä selkeästi ilmenee, että kyse on työehtosopimuksen mukaisen Ylityösopimuksen irtisanomisesta, sopimuksen osapuolet sekä irtisanomisen päivämäärä. Irtisanomistilanteessa irtisanomisaikana (yksi kuukausi) voidaan ylityötä osapuolten sopimuksella vielä tehdä ilman ylityökorvauksia.

Mikäli sopimisessa ei noudateta työehtosopimuksen mukaisia ehtoja, on työehtosopijapuolilla eli Heta-liitolla ja JHL:lla oikeus päätöksellään todeta osapuolten paikallinen Ylityösisopimus pätemättömäksi. Pätemättömyyden toteamisesta ilmoitetaan heti Ylityösopimuksen osapuolille. Pätemättömäksi toteamisen seurauksena on, että ylityön tekemisessä noudatetaan työehtosopimuksen tavallisia määräyksiä ylityön tekemisestä ja korvaamisesta. Ylityökorvaus tulee siis tällöin maksaa normaaliin tapaan.

Ylityöjärjestelmä on määräaikainen kokeilu, joka on voimassa 1.4.2020-30.4.2021. Mikäli työehtosopimuksen määräys ylityön tekemisestä perustuntipalkalla poistuu työehtosopimuksesta, tai se muutoin työehtosopijapuolten päätöksellä lakkaa olemasta voimassa, lakkaavat myös tähän määräykseen perustuvat paikalliset ylityösopimukset. Myös paikallisten ylityösopimusten lakkaamisen seurauksena on, että ylityön tekemisessä siirrytään noudattamaan työehtosopimuksen määräyksiä ylityön tekemisestä ja korvaamisesta.

Työnantajan ja työntekijän välinen Ylityösopimus on kuitenkin toistaiseksi voimassa oleva. Eli työnantaja ja työntekijä voivat jatkaa Ylityöjärjestelmän mukaisen ylityön teettämistä voimassa olevalla Ylityösopimuksella, mikäli kokeilua jatketaan 30.4.2021 jälkeen.