Heta-liitto antoi lisäkommentteja Keski-Suomen maksukäytännöistä

Julkaistu

Matkakustannusten ennakkomaksu on mahdollistettava kaikilla hyvinvointialueilla.

Heta-liitto pyysi toukokuussa 2023 yhdenvertaisuusvaltuutettua arvioimaan Keski-Suomen hyvinvointialueen maksukäytäntöjä työterveyshuollon maksujen ja avustajien matkakulujen korvaamisessa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu pyysi Heta-liittoa kommentoimaan hyvinvointialueen selvitystä siitä, mihin toimiin Keski-Suomessa on ryhdytty.

Heta-liitto ei pidä hyvinvointialueen toimia vielä riittävinä. Hyvinvointialue on julkaissut lomakkeen, jolla työterveyshuollon kuluihin voi hakea korvauksen laskun maksua varten. Hakemukseen tarvitaan erillisiä perusteluja, eikä hakemusmenettely ole toimiva ratkaisu asiaan. Työnantajaoppaan mukaan lähtökohta on, että työnantaja maksaa kulut ensin itse.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on suositellut ns. valtuutusmenettelyn käyttöönottoa työterveyshuollon maksuihin. Tällöin hyvinvointialue voisi maksaa laskut suoraan työantajan puolesta. Hyvinvointialueen vastauksessa mainitaan, että hyvinvointialue olisi ottanut käyttöön valtuutusmenettelyn työterveyshuollon korvaamisessa, ja hyvinvointialue viittaa 6.10.2023 annettuun tiedotteeseen. Tiedotteessa tai työnantajien ohjeissa ei kuitenkaan kerrota, että valtuutusmenettely olisi käytössä. Jos valtuutusmenettely olisi teknisesti mahdollinen, ei se ole todellinen vaihtoehto, jos siitä ei kerrota asiakkaille suunnatuissa materiaaleissa. Aineistosta syntyy käsitys, että valtuutusmenettely ei todellisuudessa ole käytettävissä.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoi, että kulujen korvaaminen vain matkan jälkeen on yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallista. Heta-liitto katsoo, että muillekin hyvinvointialueille on tärkeää luoda käytännöt esimerkiksi avustajien matkakulujen ennakkomaksuun.

Heta-liiton kommentit DOCX
Heta-liiton kommentit PDF

Asiaa koskevat aiemmat uutiset:

Heta pyytää kannanottoa työterveyshuollon maksujen ja matkakulujen korvauskäytännöistä

Keski-Suomen korvauskäytännöt ongelmallisia