Viitetyöajat ilmoitettava vaihtelevassa työajassa 

Julkaistu

Elokuun alussa työlainsäädäntöön on tullut muutoksia. Muutokset vaikuttavat eniten sellaisissa työsuhteissa, joissa on sovittu vaihtelevasta työajasta. Tämä uutinen käsittelee ns. viitetyöaikojen ilmoittamista vaihtelevan työajan työsopimuksissa.

Olemme uutisoineet muutoksista kattavammin aiemmin:
Useita muutoksia voimaan elokuussa

Jos sinulla on työntekijöitä, jotka tekevät vaihtelevaa työaikaa, on viimeistään nyt ajankohtaista antaa heille selvitys viitetyöajoista. Viitetyöajat tarkoittavat niitä viikonpäiviä ja kellonaikoja, joina työnantaja voi teettää työtä ilman työntekijän erikseen antamaa suostumusta. 

Jos työsuhde on solmittu 1.8. tai sen jälkeen, selvitys on annettava kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Tämä aikaraja koskee siis jatkossa kaikkia uusia vaihtelevan työajan työsopimuksia.  

Jos työsuhde on alkanut ennen tämän vuoden elokuuta, selvitys on annettava lokakuun loppuun mennessä. 

Selvitykset on annettava kaikenlaisissa vaihtelevan työajan sopimuksissa, esimerkiksi silloin, jos työntekijä on tarvittaessa töihin kutsuttava, hänellä on ns. nollatuntisopimus ilman vähimmäistyöaikaa (esim. 0–30 h/kk) tai hänen työaikansa on sovittu joksikin vaihteluväliksi (esim. 10–40 h/vko).  

Selvitystä ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos työntekijä työskentelee hyvin vähän. Selvitystä ei tarvitse antaa silloin, jos työntekijän työaika on keskimäärin enintään kolme tuntia viikossa neljän peräkkäisen viikon pituisen ajanjakson aikana.  

Vaikka työntekijän työsopimuksessa sovittu työaika olisi alle 12 tuntia neljän perättäisen viikon sisällä, selvitys on annettava, jos työntekijän tekemä työaika kuitenkin tosiasiassa ylittää tämän tuntimäärän. 

Selvitys viitetyöajoista on arvio. Työnantajana arvioit, minä viikonpäivinä tai kellonaikoina sinulle yleensä syntyy työvoiman tarvetta. 

Selvitys annetaan kirjallisesti. Selvitys voi olla osa työsopimusta, mutta se kannattaa antaa siten, ettei se sekoitu työsopimuksen työaikaa koskevaan ehtoon. Selvityksen voi antaa myös esimerkiksi sähköpostitse.   

Selvityksen merkitys

Työaikalaki asettaa nyt uusia rajoituksia sille, miten työnantaja voi sijoittaa työvuoroja vaihtelevaa työaikaa tekevän työntekijän työvuoroluetteloon.  

Työntekijältä täytyy kysyä suostumus työvuoron merkitsemiseen hänen työvuoroluetteloonsa, jos työaika 1) ylittäisi työsopimuksessa sovitun vähimmäistyöajan määrän, tai 2) sijoittuisi viitetyöaikojen ulkopuolelle. 

Ensimmäinen suostumusta koskeva ehto on ollut laissa aiemminkin. Toinen suostumusta koskeva ehto on uusi.  

Jos työnantaja on esimerkiksi ilmoittanut viitetyöajoista, että työtä voi olla keskiviikosta sunnuntaihin klo 7–21 välillä, tarvitaan työntekijän suostumus, jos työvuoron haluaa sijoittaa tiistaihin tai jos työvuoron haluaa sijoittaa keskiviikkoon klo 21 jälkeen. 

Lisää tietoa ja esimerkkejä vaihtelevasta työajasta löydät Hetan Tietopankista:
Vaihteleva työaika ja nollatuntisopimukset