Henkilökohtainen vertaistuki on kuuntelemista ja asioiden äärelle pysähtymistä

Julkaistu

Vertaistuki on kokemusten jakamista toisen samassa tilanteessa olevan henkilön kanssa. Saman kokeneella on kokemukseen pohjautuvaa, tärkeää ymmärrystä.

Vertaistuki on arvokas lisä silloin, kun tarvitsee tukea uuteen tilanteeseen sopeutumisessa. Monesti vertaistuki on vammaan tai sairauteen liittyvää. Aikaisemmin ei ole ollut tarjolla vertaistukea henkilökohtaisten avustajien työnantajana toimimiseen. Nyt Heta-liitosta löytyy tähän tarpeeseen vertaistukitoimintaa. 

Työnantajakumppanit on Heta-liiton vertaistukihanke, jonka tarkoituksena on vakiinnuttaa vertaistukitoiminta osaksi Hetan toimintaa. Vertaistuki on tarkoitettu kaikille henkilökohtaitsen avustajien työnantajille riippumatta Heta-liiton jäsenyydestä.  

Saat henkilökohtaista vertaistukea työnantajakumppanilta 

Henkilökohtainen vertaistuki tarkoittaa vertaistukihenkilön ja vertaistuen tarvitsijan kahdenkeskistä vertaistoimintaa. Hetan vertaistukihenkilöitä kutsutaan työnantajakumppaneiksi, koska he toimivat nimensä mukaisesti kumppaneina työnantajuuteen liittyvissä asioissa sinulle henkilökohtaisen avustajan työnantaja. 

Työnantajakumppanit ovat itsekin henkilökohtaisten avustajien työnantajia. He ovat käyneet Heta-liiton järjestämän Työnantajakumppani-koulutuksen. Työnantajakumppanit ovat sitoutuneet toimimaan Heta-liiton arvojen mukaiseksi sekä luottamuksellisesti vaitiolovelvollisuutta noudattaen. 

Henkilökohtaisessa vertaistuessa keskitytään juuri niihin asioihin, jotka tuntuvat itsellesi tällä hetkellä ajankohtaisilta. Työnantajakumppanin kanssa voit jakaa kokemuksia arjen hetkistä avustajan työnantajana. On hyvä muistaa, että vertaistukija tekee tätä tärkeää vapaaehtoistyötä omista lähtökohdistaan ja omakohtaisten kokemusten kautta. Vertaistuki ei ole lakineuvontaa, vaan tarvittaessa työnantajakumppani neuvoo kääntymään esimerkiksi HetaHelpin puoleen.  

Luottamuksellista keskustelua työnantajuudesta tarpeesi mukaan 

Arjessa avustajan kanssa on tullut eteen tilanteita, joissa olet miettinyt, miten joku toinen tässä tilanteessa toimisi. Haluaisit vaihtaa kokemuksia työnantajuudesta sellaisen ihmisen kanssa, joka itsekin toimii työnantajana henkilökohtaiselle avustajalleen. Tuttavapiiristäsi ei kuitenkaan löydy tällaisia henkilöitä. Voit olla henkilökohtaisen avustajan työnantajana uuden edessä, tai sinulla voi olla jo enemmän kokemusta työnantajan roolista. Työnantajakumppani on sinua varten. 

Työnantajakumppanin kanssa voi keskustella sellaisesta työnantajuuteen liittyvästä asiasta, johon kaipaat vertaiselta tukea. Tarkoitus on, että kokemusten vaihto auttaa sinua tilanteessa eteenpäin. Tässä voi auttaa tieto siitä, miten työnantajakumppani on itse toiminut vastaavassa tilanteessa, tai keskustelu siitä, mistä voisi olla tilanteessasi hyötyä. Ajatusten vaihtaminen vertaisen kanssa voi olla ratkaisevassa roolissa, että saat edistettyä omaa asiaasi haastavassakin tilanteessa. Vertaistuki on molemmille hyödyllistä, ja yhdessä asiaan voi löytyä uusia näkökulmia ja ratkaisuja.

Päätätte yhdessä työnantajakumppanin kanssa teille toimivimman yhteydenpitotavan. Voitte tavata kasvokkain tai jutella vaikka puhelimessa. Yhteydenpito voi yhtä hyvin onnistua WhatsAppin kautta tai etäyhteydellä Microsoft Teamsin välityksellä tietokoneella.  Mikäpä olisi mukavampaa kuin istua alas kahvikupin ääreen vertaisen kanssa vaihtamaan ajatuksia työnantajuudesta – sehän onnistuu joko kasvotusten tai etäyhteyden äärellä. 

Miten löydän työnantajakumppanin?  

Mikään henkilökohtaisen avustajan työnantajana toimimiseen liittyvä asia ei ole liian pieni. Jos kaipaat ajatusten vaihtoa rennossa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä ihmisen kanssa, joka on itsekin henkilökohtaisen avun käyttäjä, otathan Heta-liittoon yhteyttä. Yhdistämme sinut sopivan työnantajakumppanin kanssa.

Koulutettuihin työnantajakumppaneihin pääset tutustumaan Heta-liiton nettisivuilla vertaistukihenkilöesittelyjen kautta. Työnantajakumppaneita on eri puolilla Suomea, ja voi olla, että työnantajakumppani löytyy läheltä omaa asuinpaikkaasi. 

Ota yhteyttä Heta-liiton vertaistukitoimintaan. 
Siihen on kolme helppoa tapaa: 

Yhteydenoton jälkeen Hetan vertaistukikoordinaattori käsittelee pyynnöt. Hän ottaa yhteyttä sinuun ja työnantajakumppaniin, joka olisi tilanteessasi sopivin. Jatkosta voitte sopia yhdessä työnantajakumppanin kanssa. Teette yhdessä yhteydenpidosta toimivaa ja teidän näköistänne.  
 

Kaikki tarvitsevat toisinaan vertaistukea 

Meillä kaikilla on elämässämme erilaisia vaiheita, ja joskus tarvitaan vertaisen apua. Juttelu vertaisen kanssa voi tuntua tarpeelliselta silloinkin, kun kaikki on hyvin. Vertaistuen piiriin hakeutuminen ei tarkoita, että olisit työnantajana osaamaton. Vertaistuen hakeminen on osoitus siitä, että haluat saada aikaan muutosta kuormittavaan tai muuten hankalaan tilanteeseen. 

Vertaistuen pariin voi hakeutua hyvin matalalla kynnyksellä – haluamme täällä Hetassa tehdä kaikkemme, että matalakin kynnys poistuu ja työnantajakumppani on saavutettavissa helposti. Yhdessä pohdittavien asioiden tarvitse olla kovinkaan suuria. Silti vertaistuen merkitys voi olla suurempi kuin osasit arvatakaan. 

Marja Hukkanen,
Vertaistukikoordinaattori, Heta-liitto

P.S. Vertaistalo kokoaa yhteen monia vertaistuen piirissä toimivia järjestöjä ja yhdistyksiä. Löydät sieltä vertaistukea tarjoavia tahoja monenlaisiin elämäntilanteisiin.

Kaksi kättä, jotka pitävät yhdessä kiinni sydämestä.