Uudet ateriakorvauslomakkeet julkaistu

Julkaistu

Olemme julkaisseet Hetan jäsenien käyttöön uuden kunnan vammaispalveluun lähetettävän ateriakorvauslomakkeen sekä työntekijän täytettäväksi tarkoitetun ateriakorvauslaskun.

Heta-liiton ateriakorvauslomakkeesta on tullut melko paljon kysymyksiä ja sitä on pidetty vaikeaselkoisena, joten olemme julkaisseet Hetan jäsenten käyttöön uudet lomakkeet. Aiemman yhden lomakkeen sijaan lomakkeita on nyt kaksi: työntekijän täytettävä ateriakorvauslasku sekä työnantajan täytettävä ateriakorvauslomake.

Ateriakorvauslasku on nimensä mukaisesti lasku, jonka työntekijä täyttää ja palauttaa työnantajalle. Tämä tapa voi tuntua tarpeettomalta, mutta ateriakorvauslasku perustuu verohallinnon matkalaskua koskeviin edellytyksiin.

Kun työnantaja saa työntekijältä edellä mainitun laskun, hän täyttää varsinaisen ateriakorvauslomakkeen ja toimittaa sen oman kuntansa vammaispalveluun. Ateriakorvausta kannattaa hakea kunnalta mahdollisimman pian matkan jälkeen. Muilta osin tarvittavat ohjeet ovat lomakkeissa itsessään.

Heta-liiton ateriakorvauslaskun ja -lomakkeen käyttäminen ei ole pakollista. Vastaavan laskun ja ilmoituksen voi tehdä myös muilla tavoin. Näiden papereiden avulla olemme kuitenkin pyrkineet luomaan sen mahdollisimman vaivattomaksi.

Ateriakorvauslasku

Ateriakorvauslasku PDF
Ateriakorvauslasku DOCX

Ateriakorvauslomake

Ateriakorvauslomake PDF
Ateriakorvauslomake DOCX

Kaikki Hetan lomakkeet löydät täältä.

Kuvassa on sarjakuva siitä, kuinka työntekijä täyttää ensin ateriakorvauslaskun, sitten työnantaja täyttää ateriakorvauslomakkeen ja toimittaa sen kunnan vammaispalveluun.