Sairauspäivärahan maksamisen edellytyksiä muutettava

Julkaistu

Heta-liitto ja JHL ovat perustaneet sairausajan palkan työryhmän nykyiselle työehtosopimuskaudelle. Työryhmän tehtävänä on muun muassa selvittää Kelan sijaismaksajille tarkoitettujen käytäntöjen soveltuvuutta alalle, ja kehittää näitä käytäntöjä alalle sopiviksi. Selvitystyössä on todettu, että henkilökohtaisen avun työnantajat ja avustajat ovat eriarvoisessa asemassa useimpiin muihin sopimusaloihin verrattuna.

Työsopimuslain mukaan työnantajalla on sairausajan palkanmaksuvelvollisuus sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun (1+9 päivää). Tämän jälkeen työntekijällä on oikeus Kelan sairauspäivärahaan.

Työehtosopimuksessa voidaan sopia lain minimiä pidemmästä työnantajan palkanmaksuvelvollisuudesta, jolloin Kela korvaa päivärahan työnantajalle. Sairausvakuutuslaki ei kuitenkaan tällä hetkellä mahdollista päivärahan maksamista sijaismaksajalle. Sijaismaksaja ei myöskään voi käyttää Kelan sähköistä asiointia, eikä sitä voi käyttää myöskään henkilötunnuksella toimiva henkilökohtaisen avustajan työnantaja.

Useimmissa työehtosopimuksissa on määräyksiä lakisääteistä pidemmästä sairausajan palkasta. Nykyinen lainsäädäntö tekee käytännössä mahdottomaksi sopia henkilökohtaisen avustajan sairausajan palkasta sillä tavoin kuin muissa työehtosopimuksissa. Sen takia Heta-liitto ja JHL eivät voi työehtosopimusneuvotteluissa neuvotella asiasta.

Nykyinen lainsäädäntö asettaa henkilökohtaisen avustajan työnantajina toimivat vammaiset henkilöt eriarvoiseen asemaan verrattuna avustajia rekrytoiviin yrityksiin, jotka voivat tarjota työntekijöilleen paremmat työehdot sairausajan palkallisuuden osalta.

Heta-liitto ja JHL ovat laatineet yhteisen kannanoton, jossa toivotaan neuvotteluesteiden pikaista poistamista. Kannanotto on lähetetty muun muassa eduskuntaryhmille ja STM:ään.

Voit lukea kannanoton kokonaisuudessaan täältä:

Henkilökohtaisen avun työnantajamalli ja sairauspäiväraha DOCX

Henkilökohtaisen avun työnantajamalli ja sairauspäiväraha PDF