Heta-liiton näkemyksiä ehdotetusta vammaispalvelulaista

Julkaistu

Heta-liitto otti yhteyttä kansanedustajiin ja eduskuntaryhmiin vammaispalvelulain valiokuntakäsittelyn alkaessa.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta ja perustuslakivaliokunta ovat aloittaneet perehtymisen uuden vammaispalvelulain ehdotukseen. Kokosimme näkemyksiämme yhteen ja toimitimme niitä sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenille ja varajäsenille sekä eduskuntaryhmiin. Lisäksi olimme yhteydessä eduskunnan VAMYT-ryhmään, joka vastaa yhteistyöstä vammaisasioissa.

Lain valmistelu jatkuu seuraavaksi siten, että valiokunnat kuulevat asiantuntijoita ja käyvät läpi lakiehdotusta. Kuulemisten tarkka aikataulu ei ole tätä uutista kirjoitettaessa vielä tiedossa, mutta todennäköisesti kuulemisia pidetään lähiviikkoina.

Uusi laki tarvitaan, mutta joissakin yksityiskohdissa on viilattavaa

Heta-liitto katsoo, että uusi vammaispalvelulaki tarvitaan, ja laissa on tarpeellisia uudistuksia mm. henkilökohtaisen avun saatavuuteen ja työnantajamallin käyttöön. Jatkossa työnantajamallin käyttö vaatisi henkilön suostumuksen, eli hyvinvointialue ei voisi edellyttää työnantajaksi ryhtymistä. Hetalla on useita kehitysehdotuksia työnantajamallin mm. sen suhteen, että työnantajien ei edellytettäisi käyttävän omia varoja avustajakululuihin.

Heta on huolissaan lain ns. ikääntymisrajauksesta ja sen tulevasta tulkinnasta. Jos rajaus jää lakiin, sen tulkinnassa tulee ottaa huomioon henkilökohtaisen avun nykyinen oikeuskäytäntö, jonka nojalla apua myönnetty esim. näkövammaisille.

Heta haluaa vahvistaa oikeutta saada ns. vapaa-ajan apua sekä apua yhteiskunnalliseen osallistumiseen. On tärkeä yhdenvertaisuuskysymys, että vammaiset henkilöt voivat osallistua yhteiskunnallisesti.

Vammaispalveluiden kehittämistä tarvitaan jatkossakin

Vammaispalvelulain valmistelua on valitettavasti leimannut riittävän rahoituksen puute, jotta voitaisiin vahvistaa YK:n vammaissopimuksen tavoitteiden mukaisia palveluja. On poliittisten päätösten varassa, missä määrin kotiin järjestettäviin palveluihin, kuten henkilökohtaiseen apuun kohdennetaan varoja.

Nyt esitettävä laki ei riittävästi turvaa itse valittuun asuinpaikkaan järjestettäviä, yksilöllisiä palveluja. Tämä ei vastaa YK:n vammaissopimuksen tavoitteita yksilöllisistä palveluista ja itsenäisen elämän periaatteen toteutumisesta.

Heta on vammaispalvelulain valmisteluprosessin ajan kritisoinut myös sitä, että vammaispalvelulain mukaiset palvelut ovat toissijaisia. Tämä tarkoittaa, että jatkossakin saatetaan pyrkiä tarjoamaan esimerkiksi maksullista kotihoitoa henkilökohtaisen avun sijaan. Eduskunnan tulee ottaa kantaa sen suhteen, että jatkossa vahvistetaan vammaisten oikeutta saada palveluja nimenomaan vammaispalvelulain nojalla.

Heta-liiton näkemyksiin voi tutustua laajemmin täältä:

Heta-liiton muutosehdotukset PDF
Heta-liiton muutosehdotukset DOCX