Heta lausui sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaslaista ja valvontalaista 

Julkaistu

Heta-liitto on jättänyt kaksi lausuntoa ajankohtaisista lakihankkeista. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä ollaan uudistamassa kokoamalla uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta on valmisteilla uusi laki. 

Yksityiselämää kunnioitettava henkilökohtaisessa avussa

Heta-liitto nosti asiakastietolain lausunnossa esiin yksityiselämän suojan ja tietojen käsittelyn minimoinnin periaatteen. Tällä hetkellä tietoja saatetaan kerätä tarpeettoman laajasti henkilökohtaisen avun palvelukartoituksissa ja palvelun tuottamisen aikana.  

Lausunnossa vaadittiin myös parempaa perusoikeusarviota ehdotettavasta laista ja nostettiin esiin puutteet vammaisvaikutusten arvioinnissa. Lisäksi Heta-liitto otti esiin sosiaalihuollon viranomaisen liian laajan ja yleispiirteisen oikeuden saada tietoja muilta tahoilta.  

Lue Heta-liiton lausunto:

Asiakastietolaki PDF
Asiakastietolaki DOCX

Rikostaustan tarkistaminen tulee mahdollistaa myös työnantajamallissa

Lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta ollaan ehdottamassa säännöstä, joka mahdollistaisi työnhakijan rikostaustan tarkistamisen vammaisten ja vanhusten palveluissa. Lakia ei kuitenkaan sovellettaisi työnantajana toimivaan henkilöön silloin, kun palvelu on järjestetty henkilökohtaisen avun työnantajamallilla. Tämän vuoksi työnantajamallissa rikostaustaa ei voisi tarkistaa. 

Heta-liitto esitti lausunnossa pykälämuutoksia, joilla mahdollistettaisiin rikostaustan tarkistaminen myös työnantajamallissa. Hetan ehdotuksen mukaan lakia ei muilta osin sovellettaisi henkilökohtaisen avustajan työnantajana toimivaan henkilöön, eli työnantaja ei olisi esimeriksi Valviran valvonnan piirissä. 

Lue Heta-liiton lausunto:

Valvontalaki PDF
Valvontalaki DOCX