Heta-liitto kommentoi lainsäädännön uudistamista

Julkaistu

Vammaispalvelulainsäädännön uudistaminen on käynnissä. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestävät yhteistyössä kevään 2021 aikana yhteensä viisi kuulemistilaisuutta liittyen lainsäädännön uudistamisen eri alueisiin.

15.2.2021 järjestettiin kuulemistilaisuus, johon myös Heta-liitto osallistui. Tilaisuuden teemoina olivat vammaispalvelulain soveltamisala, asuminen, lasten asuminen sekä esteettömän asumisen tuki.

Heta-liitto jätti kirjallisen kommentin, minkä lisäksi Hetan hallituksen puheenjohtaja Maija Aatelo piti tilaisuudessa puheenvuoron.

Vammaispalveluista selkeästi ensisijaisia

Myöntämisedellytysten täyttyessä palvelut on yksiselitteisesti järjestettävä vammaispalvelulain perusteella. Nyt valmisteltavassa laissa on vahvistettava vammaisen henkilön oikeutta henkilökohtaiseen apuun ja mahdollisiin muihin yksilöllisiin tukipalveluihin.

Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneellä vammaisella henkilöllä tulee olla oikeus vammaispalveluihin. On tärkeää, että ikääntynyt vammainen henkilö tai ikääntyneenä vammautunut henkilö saa palveluja vammaispalvelulain nojalla. Vammaispalvelulain soveltaminen ikääntyneisiin henkilöihin on näistä syistä kirjattava lakiin aiemmin esitettyä selvemmin.

Tavanomainen elämä ja avun välttämättömyys

Tavanomaisen elämän käsite lain soveltamisalan rajassa on joko poistettava tai sen merkitystä on rajattava. Käsite johtaa eri elämänvalintojen arvottavaan vertailuun ja mahdollistaa esimerkiksi sosiaalityöntekijän subjektiivisiin näkemyksiin perustuvat tulkinnat.

Henkilökohtaisen avun ”välttämättömyys” terminä aiheuttaa sekaannusta, sillä sosiaalityöntekijät ja muut alan toimijat ymmärtävät sen siten, että palvelua myönnettäessä voidaan arvioida vammaisen elämänvalintojen tai yksittäisten toimien välttämättömyyttä, esimerkiksi onko jokin harrastus tai vammaisen yritystoiminta välttämätöntä. Termi ”välttämättä” tulee poistaa lakiluonnoksesta, jotta termi ei aiheuta oikeudenmenetyksiä.

Asumisen tuki ja henkilökohtainen apu

Asumisen tuen säännös on pääosin oikeansisältöinen ja vahva omaan kotiin annettavien palveluiden painotus on oikea ratkaisu. Asumisen tuen palvelun ja henkilökohtaisen avun suhde kaipaa kuitenkin selkeytystä – henkilökohtaiseen apuun tulee olla oikeus, vaikka asumisen tuki olisi myönnetty.

Lakiin on kirjattava vahva pääsääntö siitä, että palvelut järjestetään itse valittuun kotiin tai asuinpaikkaan. Muussa tapauksessa laki ei riittävästi ohjaa kohti yksilöllisiä asumisen ratkaisuja ja turvaa henkilön oikeutta valita asuinpaikkansa yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Heta-liiton jättämät kirjalliset kommentit voit lukea kokonaisuudessaan tästä:

Heta-liiton kirjallinen kommentti PDF

Heta-liiton kirjallinen kommentti RTF

Lisäksi Heta-liitto on jättänyt lausunnon vammaispalvelulainsäädännön uudistusta koskevista osallisuustyöryhmän ehdotuksista. Lausunnon voi lukea täältä:

Hetan lausunto PDF

Hetan lausunto Word