Vaikuttamistyö

Vammaispalvelulaki eduskuntaan

Hallitus antoi eduskunnalle 27.9.2018 esityksen uudesta vammaispalvelulaista.

Heta lausui asiakas- ja potilaslain luonnoksesta

Annoimme lausunnon Sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteilla olevasta laista.

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen

22.8.2018 järjestettiin kuulemistilaisuus henkilökohtaisten avustajien koulutuksen kehittämisehdotuksista.

EU-tuomioistuimelta tärkeä ennakkoratkaisu

EUT:n linjauksen mukaan vaikeavammaiselle taattava oma avustaja myös ulkomailla opiskelun aikana.