EU-tuomioistuimelta tärkeä ennakkoratkaisu

Julkaistu

EU-tuomioistuin on 25.7.2018 antanut ennakkoratkaisun siitä, tuleeko vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua myöntää tilapäiseen oleskeluun toisessa EU-maassa.

Kyseisessä tapauksessa Suomessa asuva vaikeavammainen henkilö oli hakenut henkilökohtaista apua opiskellakseen Tallinnassa siten, että viettäisi Tallinnassa kolme tai neljä päivää viikossa. Kotikunta hänellä säilyisi Suomessa.

Kotikunta ei ollut myöntänyt henkilökohtaista apua. Asiaa käsiteltiin myös hallinto-oikeudessa, joka hylkäsi henkilön valituksen. Henkilö valitti asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka pyysi EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua EU-oikeuden tulkinnan osalta.

EU-tuomioistuin päätyi ennakkoratkaisussaan painottamaan vapaan liikkuvuuden periaatetta jäsenmaiden välillä ja oli sitä mieltä, että jäsenvaltiossa asuvan vaikeavammaisen henkilön kotikunta ei voi evätä henkilökohtaista apua siitä syystä, että hän oleskelee toisessa jäsenvaltiossa suorittaakseen siellä korkeakouluopintojaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan asia palaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka tekee lopullisen päätöksen. EU-tuomioistuimen tuomio sitoo korkeinta hallinto-oikeutta unionin oikeuden tulkinnan osalta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on omassa tiedotteessaan kertonut arvioivansa tapauksen vaikutukset henkilökohtaiseen apuun vastaavanlaisissa tilanteissa.

Tästä linkistä pääsee lukemaan EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisun

Tästä linkistä pääsee lukemaan Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteen asiasta