Voiko henkilökohtaiselta avustajalta edellyttää koronarokotetta?

Julkaistu

Tartuntatautilakia on väliaikaisesti muutettu lisäämällä siihen uusi 48 a §. Lakimuutos on tullut voimaan 1.1.2022 ja se on voimassa 31. päivään joulukuuta 2022.   

Olemme koonneet asiasta tietopaketin Heta-liiton koronasivuille. 

Tartuntatautilain väliaikainen uusi säännös koskee kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kaikkia tehtäviä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski COVID-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille tai potilaille eli ns. riskiryhmille.    

Yllä todettu lakimuutos on tullut voimaan 1.1.2022. Sen 48 a §:n 1 ja 3 momenttia sovelletaan kuitenkin vasta 30 päivän kuluttua lain voimaantulosta. Nämä momentit koskevat rokotevelvollisuutta ja palkanmaksun keskeyttämistä. Työnantajalla on kuitenkin heti lain voimaantulon jälkeen oikeus käsitellä työntekijöiden COVID-19-rokotussuojaa tai sairastettua COVID-19-tautia koskevia terveystietoja.   

Lakimuutoksen myötä COVID-19-taudin vakaville seuraamuksille altis henkilökohtaisen avustajan työnantaja saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, joka ei ole osoittanut, että hänellä on rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja COVID-19-tautia vastaan.    

Jos työntekijä ei lääketieteellisistä syistä voi ottaa rokotetta, voi hän osoittaa suojan COVID-19-tautia vastaan todistuksella hänelle enintään 72 tuntia ennen työvuoroon saapumista tehdyn COVID-19-testin negatiivisesta tuloksesta.   

Huomioitavaa on, että jos työntekijän työhön ei kuulu lähikontaktia riskiryhmään kuuluvaan asiakkaaseen tai potilaaseen, ei työntekijältä voi edellyttää koronarokotetta tai sairastettuun tautiin perustuvaa suojaa.  

Perehdy aiheeseen tarkemmin koronasivuillamme.

Rokotepiikkejä.