Vammaisfoorumin kyselyn tulokset

Julkaistu

Vammaisfoorumi julkisti YK:n vammaissopimuksen toteutumista koskevan kyselyn tulokset 4.9.2019.

Eri vammaisjärjestöjen edustajista koostuva Vammaisfoorumin työryhmä valmistelee YK:n vammaissopimuksen rinnakkaisraporttia siitä, miten vammaisyleissopimuksen oikeudet toteutuvat Suomessa. Tätä varten on vuonna 2018 tehty laaja kysely, jonka tulosten perusteella on tarkoitus antaa YK:n vammaisten oikeuksien komitealle vammaisjärjestökentän kuva vammaisten ihmisten elämästä Suomessa. Loppuraportti kyselyn tuloksista julkaistiin iltapäiväseminaarissa Helsingissä 4.9.2019.

Osa-alueet oli jaettu vammaisten ihmisten elämään liittyviin eri osa-alueisiin, kuten palvelut, esteettömyys ja saavutettavuus, lapset ja nuoret, työelämä ja köyhyys, naistyöryhmä, vihapuhe, syrjintä ja ableismi. Heta-liitto on aktiivisesti ollut mukana palvelut-työryhmän työssä.

Mielenkiintoista on havaita, että Vammaisfoorumin kyselyyn saaduista avovastauksista ilmenee, että merkittävä osa asiakkaista ei ole saanut sellaisia palveluita, jotka olisivat tarpeellisia arjen toimista selviytymisen kannalta. Heta-liiton varapuheenjohtaja Elina Nieminen pitää tätä erittäin suurena epäkohtana. Esimerkiksi vammaispalvelulaissa säädettyä henkilökohtaista apua ei aina saa siihen käyttötarkoitukseen ja siihen vuorokauden aikaan kuin tarvitsisi. Palvelun määrä voi olla niin pieni, että apu riittää vain välttämättömiin toimiin, vaikka sen tavoite on taata yhdenvertaiset mahdollisuudet omannäköiseen elämään.

Useissa kohtaa tuli esille myös henkilökohtaisten avustajien saatavuuteen ja sijaiskäytäntöihin liittyvät ongelmat sekä se, että avustajat eivät välttämättä tee niitä toimia, joita vammainen henkilö itse tarvitsisi. Myös tukitoimia henkilökohtaisen avun kuormittavuuden osalta kaivattiin.

“Nämä ovat seikkoja, jotka ovat myös Heta-liitolle tuttuja ja joiden eteen Heta tekee jatkuvasti yhä vahvempaa vaikuttamistyötä”, toteaa Nieminen. “Tähän tarvitaan kaikkia meitä ja myös uusi valtuustorakenne mahdollistaa laajemman jäsendemokratian ja vaikuttamistoiminnan”, Nieminen kiteyttää.

Vammaisfoorumin YK:n vammaisyleissopimuksen osaraportit ovat luettavissa Vammaisfoorumin nettisivuilla: www.vammaisfoorumi.fi/lausunnot